Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALMANACH Q 

 1970 - 1970; 1991 
 
 Jako neprodejný tisk pro potřeby svých členů almanach v nepravidelných intervalech vydávalo Sdružení Q (některá čísla ve spolupráci s Domem umění města Brna). Toto volné společenství tvůrců z různých uměleckých oblastí vzniklo v Brně 1969 a 1989 obnovilo své oficiální aktivity, zapovězené po dobu politické normalizace. Jednotlivá čísla almanachu uspořádal Ludvík Kundera ve spolupráci s Janem Rajlichem st. (oba jsou tzv. konzuly Sdružení Q), na redakci jednotlivých čísel se dále podíleli Zdeněk Čecháček-Turba, Jan Rajlich ml., Alena Rajlichová, Hana ŠráčkováZdena Zábranská.
 

Úvodní číslo vyšlo namísto katalogu u příležitosti brněnské výstavy členů sdružení. Také další čísla (dvojčíslo 2/3 z roku 1991 sestaveno jako výbor z původních dvou almanachů, které v 70. letech už nesměly vyjít) zachovávala původní záměr, kterým bylo představit každého autora na jedné stránce reprodukcí výtvarného díla či architektonického návrhu, fotografií z divadelního představení, básní, krátkou ukázkou prozaického textu nebo notového záznamu. Publikovaná díla mají doložit základní principy celého Sdružení Q, kterými jsou tendence k obecné otevřenosti, tolerance odlišných poetik a ochota k experimentu. Ludvík Kundera v představovacím textu z č. 1 shrnul záměry sdružení jako vůli „vyjít z ulity. Namísto ortodoxní jednosměrnosti, která se tak často rovná pohledu na svět skrze škvíru, je to vůle k šíři“.

Poezii v Almanachu Q publikovali mj. Lubomír Feldek, Jindřich Hilčr, Emil Juliš, Jiří Kamen, Zdeněk Kriebel, Ludvík Kundera, František Listopad, Tomáš Mazáč, Oldřich Mikulášek, Ladislav Novák, Antonín Přidal, Jan Skácel, Vít Slíva, Josef Suchý, Pavel Švanda, Evžen Turnovský, Radim Vašinka, Zdena Zábranská, Jindřich Zogata, překlady poezie zejména Adolf Kroupa, prózu Antonín Bajaja, Vítězslav Gardavský, Ludvík Němec, Věra Sládková, Josef Suchý, Pavel Švanda, Jan Trefulka, dramatické texty Ludvík Kundera, Antonín Přidal, Jan Trefulka, Milan Uhde, úryvky z odborných studií Zdeněk Drahoš, Josef Kovalčuk, Zdeněk Kožmín, Bořivoj Srba. Mezi výtvarníky a fotografy, jejichž díla se v almanachu nejčastěji objevují, patří např. Petr Baran, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Arna Juráčková, Karel Kryl, Bohdan Lacina, Bohumír Matal, Ladislav Novák, Vladimír Preclík, Jan Rajlich, Jan Rajlich ml., Vilém Reichmann, Miroslav Šimorda, Jindřich Štreit, Petr Uhlíř, Ida Vaculková, architektonickými návrhy je představena např. tvorba Bohuslava Fuchse, Vladimíra Pally, Bedřicha Rozehnala, Viktora Rudiše, Zdeňka Řiháka, Pavla Šrubaře, ukázkami z hudebních skladeb jsou zastoupeni např. Josef Berg, Miloslav Ištvan, Ivo Medek, Arnošt Parsch, Alois Piňos, Miloš Štědroň. O specifickém pořadatelském záměru lze hovořit v případě č. 5, které je věnováno tvorbě již zesnulých členů sdružení.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování sešitů: 1970 (č. 1), 1991 (č. 2/3-4), 1993 (č. 5), 1996 (č. 6), 2000 (č. 7), 2002 (č. 8 s titulem Setkání/Stretnutie), 2005 (č. 9 s titulem V prostoru „E“).
Členové redakční rady: Redakční rada uvedena od č. 8/2002: Z. Čecháček-Turba (č. 9), F. Derfler, M. Filippovová, A. Juračková (č. 9), L. Kundera, I. Medek (č. 9), J. Rajlich st., J. Trefulka.
Technické informace: 20x21 cm; 28-76 str.; paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl (v č. 6 i barevné) a fotografie z divadelních představení; grafická úprava a obálka J. Rajlich (grafická úprava č. 5 B. Mysliveček).
Náklad: 100–300.

LITERATURA

Q-prezentace, Host 1993, č. 5 (pásmo sestavené z průvodních textů J. Heka, L. Kundery, V. Zykmunda, básní a reprodukcí výtvar. děl, obsažen je i seznam členů Sdružení Q); Zlomky L. K., 166 otázek Ludvíku Kunderovi (připr. J. Hoblík), s. 46 (Brno 1993); Basil: Almanach sdružení Q, Alternativa nova 3, 1996/97, č. 7.
Autor hesla: Petr Hruška
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu