Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OSTRAVSKÝ KULTURNÍ MĚSÍČNÍK  

 1976 - 1990 
 
 OKM vydával Městský výbor Komunistické strany Československa (KSČ) a Národní výbor města Ostravy v Městském kulturním středisku Ostrava, po změně názvu na Kulturní měsíčník (od 1983) byly vydavatelskými organizacemi Severomoravský krajský výbor KSČ a Severomoravský krajský národní výbor a časopis vycházel v ostravském nakladatelství Profil (1990 se Profil stal i vydavatelem). Časopis plynule navazoval na Ostravský kulturní zpravodaj vycházející od roku 1957, původně ve skromné podobě programového věstníku, v 70. letech už spíše jako kulturní magazín (měsíční příloha Ostravského večerníku). Šéfredaktorem OKM KM byl Cyril Vltavský, redaktory byli Karel Čejka, Miloš Polášek, Karel Vůjtek, později Bohdana Rywiková. Roku 1990 se stal vedoucím redaktorem Karel Čejka a jeho zástupcem Karel Vůjtek.
 

Časopis se rovnoměrně věnoval literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, filmu a televizi se zaměřením na ostravský region a severní Moravu. Přinášel rozhovory s umělci, záznamy besed, ankety, ukázky literární a výtvarné tvorby, portréty a jubilejní články, recenze i delší kritické stati, úvahy, fejetony i drobné zprávy o kulturním dění (rubriky Z nakladatelských stolů, Ze života SČS, Zaznamenali jsme, Premiéry, Filmový klub, Kulturní kalendárium aj.). Časopis byl v době dovršené normalizace jediným povoleným kulturním měsíčníkem krajského dosahu: ve své obsahové skladbě byl tedy limitován oficiální kulturní politikou KSČ. Díky značnému rozsahu mohl ovšem soustavně představovat a popularizovat i řadu mladších a „nezavedených“ umělců ze severní Moravy. Čísla otvíral zpravidla politický nebo kulturněpolitický úvodník, několik dalších stran bylo určeno pro úryvky z projevů funkcionářů KSČ, rozhovory s představiteli kulturních zařízení, politickohistorické materiály apod. Na kuléru vycházely programy kin, divadel, koncertních a výstavních síní a dalších kulturních zařízení v Ostravě a Severomoravském kraji (ale také křížovky a inzerce). Pravidelná prázdninová dvojčísla obsahovala větší podíl beletristických příspěvků.

Básně v měsíčníku uveřejnili Magdalena Bušová, Josef Cink, Dušan Cvek, Karel Čejka, Jiří Daehne, Petr Den, Miroslav Florian, Petr Hruška, Božena Klímová, Ludmila Klukanová, Stanislav Kolář, Eva Kotarbová, Kamil Kovář, Vratislav Křivák, Vladimír Křoupal, Jaroslav Mazáč, Tomáš Mazáč, Wilhelm Przeczek, Lydie Romanská, Jaroslav Seifert, František Schildberger, Jan Sláma, Stanislav Sohr, Jitka Stehlíková, Jaromír Šlosar, František Valouch, Karel Vůjtek, Soňa Záchová, Jindřich Zogata, Dušan Žváček aj. Epigramy otiskoval mj. Ivan Šeiner, povídky, reportáže, fejetony a črty František Čečetka, Karel Čejka, Aleš Dostál, Václav Chytil, Josef Kebza, Vladimír Kostiha, Petr Křenek, Petr Kudela, Zdeněk Motyka, Štěpán Neuwirth, Břetislav Olšer, Marie Podešvová, Karel Procházka, Miroslav Rafaj, Zdeněk Rosenbaum, Miroslav Sehnal, Jaroslav Sekera, Richard Sobotka, Karel Vůjtek, Zdeněk Vyhlídal, Jindřich Zogata aj. Krátké ukázky z divadelních her vycházely koncem 80. let v rubrice Novinky našich dramatiků. Vzpomínkové příspěvky otiskovali herci Antonín Brož Anna Kratochvílová, choreograf Emerich Gabzdyl aj.

Články o literatuře a recenze psali Josef Bartoň, Milan Blahynka, Josef Galík, Pavel Janda, Stanislav Juga, Lubomír Machala, Martin Pilař, Jaroslav Pleskot, Vladimír Puhač, Milan Rusinský, Jaroslav Sekera, Jiří Svoboda, Drahomír Šajtar, Jiří Urbanec, Svatava Urbanová, František Valouch, Miroslav Zelinský aj. Rozhovory se spisovateli vedl většinou Karel Vůjtek. Medailony a větší stati (hlavně o severomoravských autorech) vycházely v rubrikách Pohledy Kritika, souborné recenze domácích i přeložených titulů v rubrice Přečetli jsme (původně Přečteme si). Poslední ročník měl literární přílohu, v níž vycházely na pokračování romány Zdeňka Rosenbauma Fantagor Pavla Hejcmana Prospektoři.

Divadlem se zabývali mj. Alena Burešová, Karel. Čejka, Jaroslav Černý, Miroslav Etzler, Aleš Jurda, Šárka Kosková, Taťána Lazorčáková, Milan Rusinský, Ladislav Slíva, Ladislav Soldán, Jiří Štefanides, Alena Štěrbová, Vít Závodský, Miloš Zbavitel, filmem Artur Koks, Čestmír Lang, Jiří Novák, Leoš Pohl, Bohdana Rywiková, televizními pořady Jana Paterová, Bohuš Štěpánek, hudbou Petr Čermák, Vladimír Gregor, Jan Grossmann, Jindřich Hovadík, Jaromír Javůrek, Jiří Karásek, Miroslav Kaduch, Milan Klein, Jan Mazurek, Ivan Měrka, Eva Ocisková, Břetislav Olšer, Miroslav Sehnal, Rudolf Šrubař, Luděk Zenkl, výtvarným uměním a architekturou Jan Bartoš, Otta Dedek, Petr Holý, Jakub Horský, František Kobza, Ladislav Němec, Česlav Pietoň, Miloš Polášek, Eva Ronzová, Bohdana Rywiková, Irena Stanislavová.

 

Od září 1990 nahradil KM nový programově-informační a kulturní magazín Sezóna, který však vycházel jen do června 1991.

 
Periodicita: Měsíčník. – OKM: I (označen jako roč. XIX, tj. v návaznosti na Ostravský kulturní zpravodaj, 12 č., 1976), II-VII (po 12 č., prázdninová dvojč. 7/8, 1977-82, nadále uváděno i paralelní číslování ročníků navazující na OKZ); KM: I-VII (po 12 č., prázdninová dvojčísla 7/8, 1983-89, nadále uváděno i paralelní číslování ročníků navazující na OKM a OKZ), VIII (8 č., prázdninové dvojčíslo 7/8, 1990).
Podtituly: Kulturněpolitický časopis Severomoravského kraje (1983-89).
Členové redakční rady: (uvedena od č. 7-8/1984): M. Klein (1984-89), A. Kašová (1984-89), M. Rafaj (1984-87), K. Říhovský (1984-88), J. Sekera (1989), J. Svoboda (1984-89), I. Šeiner (1984-89), K. Škutchanová (1984-89), R. Šrubař (1984-89), C. Vltavský (1984-89), M. Zezula (1988-89).
Technické informace: A5 (1976-78), 24x16 cm (1979-90); 80 str. (1976-78), 96 str. (většinou i dvojčísla, 1979-90) + 32 str. literární přílohy (jen 1990); paginace přetržitá; velmi podrobné obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a kreslený humor (E. David, J. Moldřík, J. Neuwirt, K. Štětkář, M. Zezula, K. Žaluda aj.), umělecké a dokumentární fotografie (V. Dlabola, J. Hradil, F. Krasl, K. Kubala, M. Polášek, I. Šimáček aj.), reprodukce výtvarných děl; grafická úprava M. Polášek, J. Rusek (1990).

LITERATURA

F. Valouch: Problémy literární kritiky v Severomoravském kraji, in sb. Stav a úkoly literární vědy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace, Václavkova Olomouc 1980 (Olomouc 1982); K. Čejka: Současný stav a problémy umělecké kritiky na stránkách Ostravského kulturního měsíčníku, tamtéž; L. Brumek: Zvýšit úroveň působivosti a socialistické angažovanosti umění a kultury v naší aglomeraci práce, umu a přímých lidí, KM 1983, č. 1; (hp) (= H. Pešková): Širokoúhlý časopis, MF 20. 1. 1983; (Br): KM se loučí, Moravskoslezský den 29. 6. 1990.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu