Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav KAPLICKÝ

* 28. 8. 1895, Starý Tábor (dnes Sezimovo Ústí) 
† 4. 10. 1982, Praha 
 
 Jeho otec, zemědělec Emanuel Kaplický, brzy těžce onemocněl a rodinu, která se v roce 1903 přestěhovala do Tábora, živila matka vyšíváním a příležitostnými pracemi. Do obecné školy chodil Kaplický v Měšicích u Tábora a v Táboře, kde po dvou třídách gymnázia a jedné třídě měšťanské školy vystudoval roku 1914 reálku. Krátce pracoval jako železniční dělník, v roce 1915 byl odveden na haličskou frontu, v srpnu 1916 byl zajat; po pobytu v zajateckém táboře v ukrajinském Berdičevu se stal legionářem. Roku 1918 byl jako delegát zakázaného vojenského sjezdu zatčen, uvězněn (mj. na mysu Gornostaj u Vladivostoku) a v prosinci 1919 poslán jako vězeň do Československa. Pracoval v Praze v sekretariátě socialistického Svazu československých legionářů a jako úředník na ministerstvu národní obrany; v letech 1922–1950 v různých funkcích postupně v nakladatelstvích Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich, NovinaK. Synek, poté se stal spisovatelem z povolání. – V roce 1978 byl jmenován národním umělcem.
 Přispíval do periodik: Český jih (Tábor), Rudé právo (1927 zde román Z ruky do ruky), Var, Národní osvobození, Literární noviny (od roku 1927), Čin, Panoráma, Právo lidu, Hovory o knihách, Venkov, Literární noviny (od roku 1956), Nový život, Zlatý máj aj. Redigoval časopisy: Průlom (1922, č. 15–1923, č. 4–5), Literární noviny (1927–1930), Panoráma (1933–1935), Hovory o knihách (1937–1939). Podle jeho románu Kladivo na čarodějnice natočil Otakar Vávra stejnojmenný film (1969, sc. + Ester Krumbachová), podle Kaplického rukopisné hry Kovář z Řasnice a románu Železná koruna napsal Jan Schmid divadelní hru Kovář Stelzig (rozmnož., 1976, prem. 1975) a rozhlasovou hru Ondřej Stelzig, kovář z Řasnice (Čs. rozhlas 1986). – Užíval šifru vk.
 Zpočátku Kaplický usiloval především o prohloubení tzv. lidové četby kritickým pohledem na soudobou sociální problematiku (Zrádná obálka; Pozor, zlý člověk!). Satirický obraz maloměšťáků přechází – vystupňován do grotesknosti – i do humoristicky pojatých idyl (Červen v Pučálkách, Něžný manžel). Vyšší nároky si autor kladl v prózách čerpajících z autobiografických zážitků. Próza Gornostaj, pohybující se na pomezí reportáže a beletrie, rozrušuje oficiální legionářskou legendu sledováním přechodu od vlasteneckého idealismu přes zklamání mužstva až k jeho konfliktům s vedením. Věcnou hutností a názornou výmluvností patří k nejzdařilejším Kaplického dílům, podobně jako obraz maturitního roku na táborské reálce v předvečer první světové války, román Ještě nehřmí, jehož epičnost je proniknuta osobní lyrizující naléhavostí. Snaha postihnout konkrétní dobovou situaci se plně rozvinula v historických prózách, jimž se Kaplický od padesátých let věnoval téměř výhradně. Kroniky protifeudálních selských povstání (Čtveráci, Železná koruna, Zaťatá pěst) navazují ve volném vypravěčském tempu na jiráskovskou koncepci, ještě více však stavějí do popředí lidové hrdiny. Na prohloubeném studiu pramenů je založen dramatický obraz čarodějnických procesů z konce 17. století Kladivo na čarodějnice i román Táborská republika, jímž umělecky vrcholí autorův zájem o heroické a – jak román zdůrazňuje – bouřlivě rozporné období v dějinách autorova rodného kraje. Zatímco v těchto široce pojatých románových kronikách je sledováno několik dějových proudů s množstvím jednoznačně pojatých postav, historické prózy ze sedmdesátých let – o předbělohorské a pobělohorské době (Kdo z koho, Nalezeno právem) a výjimečně také o počátcích dělnických bojů (Kainovo znamení) – se soustřeďují kolem ústřední postavy či jediné dramatické události. – Kaplického prózy pro mládež těží látku opět z českých dějin (O věrnosti a zradě, Královský souboj) nebo přibližují život v přírodě (Dobří přátelé, Ani tygři, ani lvi).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Princezna z Košíř (P, b. d., 1927); Bomba v parlamentě (P 1933); Gornostaj (P 1936; přeprac. 1955); Zrádná obálka (P, b. d., 1938); On a jeho stůl (P 1940); Pozor, zlý člověk! (R 1941); Červen v Pučálkách (P 1941); U tří lásek (P 1941); Ještě nehřmí (R 1942); Něžný manžel (P 1943); To bylo tenkrát (P 1943); Kraj kalicha (R 1945; přeprac. 1955); Panička (R 1946); Hvězda na východě (R 1946); Ďáblem posedlí (P 1946); Květnové dni (P 1946); Čtveráci (R 1952); Železná koruna 1, 2 (R 1954); Smršť (R 1955); Rekruti (R 1956); Listy z kronik (PP 1958, in 8. sv. Díla V. K.); Zaťatá pěst (R 1959); O věrnosti a zradě (PP pro ml., 1959); Dobří přátelé (P pro děti, 1961); Kladivo na čarodějnice (R 1963); Ani tygři, ani lvi (P pro ml., 1966); Táborská republika (R 1969); Bandita, Paťara a spol. (P pro ml., 1969); Srdcová dáma (P pro ml., 1970); Královský souboj (R pro ml., 1971); Nalezeno právem (R 1971); Kainovo znamení (P 1975); Z listů kronik (pro děti, 1975); Od města k městu (vzpomínky pro ml., 1975); Škůdce zemský Jiří Kopidlanský (P 1976); Veliké theatrum (P 1977); Kdo z koho (P 1979); Život alchymistův (R 1980); Hrst vzpomínek z mládí (1988, ed. Jaromíra Nejedlá); Hrst vzpomínek z dospělosti (2010, ed. Martin Kučera).
Souborné vydání: Dílo V. K. (Čs. spisovatel, 1955–1961, 8 sv.: 1. Kraj kalicha, 1955; 2. Čtveráci, 1956; 3. Železná koruna I, 1957; 4. Železná koruna II, 1957; 5. Smršť, 1961; 6. Rekruti, 1960; 7. Zaťatá pěst, 1959; 8. Listy z kronik, 1958.
Uspořádal, vydal a redigoval: Památník 2. manifestačního sjezdu legionářského (sb., 1928, s J. Svatošem); Kalendář Československého legionáře na rok 1922, 1923, 1924 (1921–1923), s B. Přikrylem); Kapesní kalendář československého legionáře na r. 1923 (1922, s B. Přikrylem); Mikuláš Aleš: Špalíček národních písní a říkadel (1939); F. Halas st.: Kemka (vzpomínky, 1950).

LITERATURA

Knižně: Z. Černá: V. K. (jubilejní sborník, bibliografie S. Mouchová, 1971); J. Nejedlá: V. K. (1975); V. K. (sb. s ukázkami díla, 1980, ed. V. M. Nejtek, bibliografie S. Mouchová); A. Řezníková: V. K. (1985).
Studie a články: J. Kratochvíl: doslov in: Gornostaj (1936); J. Komárek: Otázky nad romány Václava Kaplického, HD 1956, č. 2; J. Novotná: Cesta Václava Kaplického od pravdy života k pravdě dějin, LM 1983, č. 3; M. Kučera: Táborita, Národní osvobození 1991, č. 1.
Recenze: Princezna z Košíř: -a (= J. Hora), RP 4. 12. 1927 * Gornostaj: K. Sezima, Lumír 63, 1936/37, č. 9–10; B. V. (= B. Václavek), U 1937, č. 2; F. Benhart, NŽ 1953, č. 5; Z. Vavřík, LitN 1955, č. 11; O. Sekora, HD 1955, č. 8; M. Petříček, HD 1955, č. 7; J. Opelík, HD 1955, č. 4; jd., LD 21. 4. 1955; M. Majerová, LitN 1956, č. 50 * Zrádná obálka: B. Jedlička, LidN 13. 6. 1938 * Kraj Kalicha: V. Vaňosek, My 46, č. 13; tš, Vyšehrad 1946, č. 19; jp (= J. Poch), Česká osvěta 1946, č. 1/2; jm (= J. Morák), MF 26. 3. 1946; Brk. (= F. Buriánek), ZN 9. 3. 1946; jh, Knižní novinky 1955, č. 49; Z. Medek, Křesťanská revue 1956, č. 4 * Panička: CD (= J. Hrabák), Rovnost 21. 12. 1946; F. H. (= F. Hampl), Práce 4. 12. 1946 * Ďáblem posedlí: K. Fára, Obzory 1946, č. 49; Vop, Národní osvobození 11. 1. 1947; Mel., Česká osvěta 1947, č. 3; as. Knihy a čtenáři 1947, č. 9/10 * Hvězda na východě: Brk. (= F. Buriánek), ZN 5. 9. 1946; J. Hrabák, Rovnost 4. 2. 1947; vbk (= V. Běhounek), Práce 9. 1. 1947; M. Blahynka, LM 1975, č. 7 * Čtveráci: V. Tichý, LitN 1952, č. 37; M. V. Kratochvíl, NŽ 1952, č. 11; an., Jihočeský sborník historický 1952, č. 2; an., SvSl 22. 5. 1952; Z. Pešat, RP 22. 1. 1953; -d, ZN 14. 11. 1953; vbc (= V. Vrabec), SvSl 7. 7. 1954; Z. Tichá, HD 1954, č. 10; F. B. (= F. Buriánek), Květy 1956, č. 41 * Železná koruna: M. Jungmann, RP 13. 9. 1954; J. S. (= J. Straka), Květy 1954, č. 28; H. Slavíková, Květy 1954, č. 39; M. Petříček, LitN 1954, č. 28; an., O knihách a autorech 1954, květen/červen; S. Jaroš, LD 15. 8. 1954; F. Benhart, NŽ 1955, č. 2 * Smršť: M. Petříček, LitN 1955, č. 48; V. Šašek, VP 7. 12. 1955; an., VP 4. 4. 1955; Z. Medek, Křesťanská revue 1956, č. 2; B. Pernica, Červený květ 1958, č. 10; J. Nejedlá, NK 1975, č. 47; J. Nejedlá, O knihách a autorech 1975, zima; Z. Mráz, MF 11. 3. 1976 * Rekruti: Z. Medek, Křesťanská revue 1957, č. 2; A. Linka, Květen 1956/1957, č. 8 * Listy z kronik: M. Petříček, LitN 1958, č. 34 * O věrnosti a zradě: Z. Vavřík, LitN 1959, č. 37; K. Dobeš, SvSl 10. 7. 1959; M. Ivanov, ZM 1960, č. 1 * Zaťatá pěst: M. Ivanov, LitN 1960, č. 24 * Dobří přátelé: Z. Vavřík, LitN 1961, č. 39 * Kladivo na čarodějnice: vbc (= V. Vrabec), SvSl 22. 12. 1963; J. Vaníček, Plamen 1964, č. 3; B. Balajka, LitN 1964, č. 14 * Ani tygři, ani lvi: J. Voráček, Impuls 1967, č. 4; A. Hájková, Komenský 1966/1967, č. 9; hh (= H. Hrzalová), Haló noviny 8. 11. 1995; B. Machytka, Slovenské pohľady 2008, č. 12 * Bandita, Paťara a spol.: M. Holejšovská-Genčiová, ZM 1969, č. 9; K. Kubíčková, MFD 13. 1. 2012 * Táborská republika: F. Soldan, Tvorba 1970, č. 26; F. Soldan, RP 15. 7. 1970; A. Nováková, Práce 24. 6. 1970; M. Kaňák, Český zápas 1970, č. 52; M. Kaňák, Theologická revue Církve československé husitské 1971, č. 1/2; A. Kroupa, Rovnost 6. 2. 1975 * Nalezeno právem: Š. Vlašín, Tvorba 1971, č. 29; I. Zítková, MF 24. 8. 1971; M. Nyklová-Veselá, Svět práce 1971, č. 26; M. Janů, Práce 9. 6. 1971; H. Hrzalová, LM 1972, č. 3 * Královský souboj: I. Malá, ZM 1971, č. 7; M. Janů, Práce 6. 10. 1971 * Kainovo znamení: V. Vodák, LD 8. 10. 1975; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 51/52; AK (= A. Krejčí), NK 1975, č. 35; M. Janů, Práce 27. 8. 1975 * Od města k městu: O. Vančata, Komenský 1976/1977, č. 1; E. Lukeš, LM 1976, č. 4; J. Bílek, Jihočeská pravda 7. 5. 1976 * Škůdce zemský Jiří Kopidlanský: M. Váchová, NK 1976, č. 19; T. Sedláček, Rovnost 14. 7. 1976; J. Marek, O knihách a autorech 1976, jaro; J. Hrabák, LM 1976, č. 7 * Veliké theatrum: I. Zítková, ZN 27. 10. 1977; J. Výborný, Kostnické jiskry 1977, č. 40; J. Nejedlá, NK 1977, č. 41; V. Vodák, LD 25. 4. 1978; R. Šťastný, LM 1978, č. 3; M. Kaňák, Český zápas 1978, č. 14; J. Hrabák, Rovnost 27. 1. 1978; Z. Heřman, MF 24. 3. 1978; B. Dokoupil, Tvorba 1978, č. 4 * Kdo s koho: I. Zítková, ZN 10. 11. 1979; V. Vodák, LD 6. 12. 1979; Š. Vlašín, Tvorba 1979, č. 48; M. Veselá, Práce 18. 12. 1979; V. Pašková, NK 1979, č. 40; D. Moldanová, LM 1979, č. 10; J. Hrabák, Rovnost 1. 2. 1980 * Život alchymistův: R. Tognerová, NK 1981, č. 3; I. Sulík, Slovenské pohľady 1981, č. 8; M. Rusinský, Ostravský večerník 31. 3. 1981; J. Nejedlá, LM 1981, č. 4; I. Mojik, Romboid 1981, č. 12; M. Kaňák, Český zápas 1981, č. 12; J. Hrabák, Brněnský večerník 12. 2. 1981; B. Dokoupil, Rovnost 11. 2. 1981 * Hrst vzpomínek z mládí: J. Urbanec, Kmen 1988, č. 47; J. Záloha, Jihočeský sborník historický 1989, č. 3; J. Švandelík, Práce 20. 5. 1989, Příloha; R. Šťastný, LM 1989, č. 9; Z. Heřman, ZM 1989, č. 2 * Hrst vzpomínek z dospělosti: V. Nájemník, Marginalia Historica 2011, 1; J. Křesťan, A2 2011, č. 6; M. Gregorovič, Paginae historiae 2011, sv. 19; P. Čornej, Dějiny a současnost 2011, č. 7; Z. Haraštová, Vlastivědný věstník moravský 2012, č. 2.
Rozhovory: an., Knižní novinky 1955, č. 44; sl (= H. Slavíková), VP 10. 12. 1955; an., Květen 1955/1956, č. 4; F. Spurný, Červený květ 1961, č. 9; D. Palacká, ZN 5. 9. 1965; R. Kraml, Jihočeská pravda 31. 12. 1969; R. Kraml, NK 1969, č 26; L. Hrušková, VP 16. 12. 1970; E. Pražský, Květy 1970, č. 2; R. Kraml, LD 28. 8. 1970; R. Kraml, NK 1970, č. 18; D. Palacká, ZN 1. 6. 1973, příl. Náš domov, č. 22; J. Jung, Beseda naší vesnice 1973, č. 23; J. Jung, O knihách a autorech 1973, podzim; T. Hejzlar, SvSl 28. 8. 1975; jb (= J. Bílek), Jihočeská pravda 29. 8. 1975; O. Hrivňáková, O knihách a autorech 1977, jaro; J. Vopařil, SvSl 29. 4. 1978; D. Šafaříková, Práce 10. 8. 1979; (ng), AZ magazín 1981, č. 1.
K životním jubileím: an., RP 28. 8. 1955; M. Jungmann, LitN 1955, č. 35; J. Dvořák, VP 29. 8. 1955; Ba., LD 27. 8. 1955; an., Kultura 1960, č. 34; J. Jungwirth, ZN 28. 8. 1960; M. Jungmann, LitN 1960, č. 35; J. Tvrzník, Průboj 27. 8. 1970; F. Soldan, RP 28. 8. 1970; J. Pich, Čtenář 1970, č. 8; A. Nováková, Práce 28. 8. 1970; Z. Mráz, ZN 25. 8. 1970; -zv- (= Z. Volný), Tvorba 1975, č. 35; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 36; J. Hrabák, LM 1975, č. 7; J. Heyduk, LD 28. 8. 1975; Š. Vlašín, Tvorba 1980, č. 35; M. Veselá, Práce 28. 8. 1980; J. Rumler, VP 28. 8. 1980; J. Poláček, Rovnost 28. 8. 1980; Z. Pavelka, RP 28. 8. 1980; J. Nejedlá, LM 1980, č. 6; P. Kovařík, SvSl 28. 8. 1980; M. Kaňák, Český zápas 1980, č. 35; N. Jelínková, Brněnský večerník 28. 8. 1980; (vhk), Rovnost 28. 8. 1985; J. Tvrzník, Průboj 28. 8. 1985; J. Bílek, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1990, č. 3.
Nekrology: H. Hrzalová, Práce 8. 10. 1982; ZM (= Z. Medek), Kostnické jiskry 1982, č. 35; an., SvSl 6. 10. 1982; C. Votrubec, Český zápas 1982, č. 45; I. Skála, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 42; ou (= D. Ouřadová), MF 6. 10. 1982; Z. Pavelka, RP 6. 10. 1982 (zde); V. Novotný, ZN 13. 10. 1982; J. Nejedlá, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 43; (mar), MF 13. 10. 1982; F. Kožík, RP 13. 10. 1982 (zde); N. Klevisová, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 41; jý (= J. Janovský), Květy 1982, č. 43; J. Chára, Svoboda 14. 10. 1982; H. Hrzalová, Práce 8. 10. 1982; F. Šustek, Kulturní měsíčník 1983, č. 3; Z. Mráz, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1983, č. 1.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 20. 12. 2020 (eb)
Aktualizace bibliografie: 20. 12. 2020 (eb)
 
zpět na hlavní stranu