Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 TAU 

 1994 - 1994 
 
 Časopis s podtitulem Revue literárních prohřešků aneb co nového v literatuře vydávala tauCETI, spol. s r. o. Základ jejích finančních prostředků tvořily honoráře pozůstalé po Otovi Hofmanovi, tvůrci populárního pana Tau. V redakci pracovali mj. Zdeněk HeřmanVladimír Klevis. Časopis měl vycházet 12x ročně, zanikl však po třech číslech.
 Číslo 1 otvíraly dva texty Oty Hofmana a úvodní slovo Zdeňka Heřmana, zdůrazňující v duchu Hofmanovy poetiky potřebu fantazie, nápadů a neotřelosti v literární tvorbě. Vyhraněnou koncepci si ovšem časopis neutvořil. Otiskoval v dosti nahodilé skladbě především beletristické ukázky z české i zahraniční literatury. Fejetony a jiné menší útvary, povídky, popř. úryvky z delších prozaických prací v časopise publikovali Viktor Dusil, Dagmar Gayerová, Iva Hercíková, Vladimír Klevis, Vladimír Körner, Ivan Kraus, Ivan Kříž, Svatopluk Pekárek, Miroslav Procházka, Lenka Procházková, Vladimír Přibský, Ludmila Romportlová, František Skorunka, František Stavinoha, Helena Šmahelová, Jaromír Tomeček, básně Vladimír Janovic, Jiří Žáček aj. Esejem Mystérium bran, dveří a vchodů se prezentoval Ladislav Fuks, prostřednictvím rozhovorů byly přiblíženy osobnosti Jana Beneše Zdeňka Zapletala. Literatura faktu byla zastoupena mj. ukázkou z připravované knihy Miroslava Ivanova. Překlady pořizovala nejčastěji Irena Hofmannová (Elke Heidenreichová, Johann Karl August Musäus, Ulrich Wickert). Ukázky z právě vycházejících knih anglosaských autorů komentoval a recenze psal Jiří F. Potužník (rubrika Knihy, které nás zaujaly).
 
Periodicita: Měsíčník. – I (1994, 3 č., od září).
Podtituly: Revue literárních prohřešků aneb co nového v literatuře.
Členové redakční rady: Z. Heřman, I. Hofmannová, V. Klevis, J. Potužník, L. Procházková, V. Přibský, K. Skobová, F. Tomáš.
Technické informace: A5, 96 str., paginace přetržitá.

LITERATURA

Z. Heřman: Dobře vychované příbuzenstvo, Tau 1994, č. 1; (zh) (= Z. Heřman): Tau se jmenuje..., SvSl 7. 9. 1994; V. Novotný: SoftTvar (6), Tvar 1994, č. 16; TAU, Labyrint 1994, č. 8; (vln) (= V. Novotný): Prohřešek jako hrom, Práce 12. 10. 1994; V. Novotný: Končí literární časopisy, Práce 26. 1. 1995.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu