Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 EDITIONS SOKOLOVA 

 1952 - 1956 
 
 Exilová edice
 

Nakladatelství založila roku 1952 v Paříži studentka ženevské univerzity Meda Sokolová (* 1919, provdaná Mládek, užívá jména Meda Mládková) s cílem vydávat jak původní českou a slovenskou literaturu v edici Knihy exilu, tak i anglické a francouzské knihy, seznamující západní veřejnost s českou kulturou. Zakládající redakční kruh tvořili exiloví kulturní pracovníci, soustředění kolem časopisu Skutečnost (Jindřich Andriál, Peter Demetz, Julius Firt, Josef Kodíček, Karel Kupka a Ferdinand Peroutka).

 

Původní ediční program byl realizován jen zčásti, pouhým projektem zůstal i plán na edici brožur k literárním, politickým a národohospodářským otázkám, na jejíž název vypsalo nakladatelství roku 1954 soutěž. Publikace vycházely v Paříži, kde nakladatelství působilo do roku 1956. Polemický ohlas v exilovém tisku vzbudila zejména první antologie exilové poezie Neviditelný domov (přispěli Ivan Blatný, Karel Brušák, Jaroslav Dresler, Pavel Javor, Ivan Jelínek, Václav Michl-Junius, Jiří Kárnet, Josef Lederer, František Kovárna, Zdeněk Lederer, František Listopad, Jaromír Měšťan, Milada Součková, Mirko Tůma a Jan Tumlíř), produkci doplňují dvě knihy Ferdinanda Peroutky, dvě publikace věnované výtvarnému umění, mj. sborník Toyen. La couverture est due á Guy Doumayrou, a studie Medy Sokolové-Mládkové.
Kvalitním tiskem a profesionální vnější úpravou se publikace nakladatelství výrazně odlišovaly od ostatní soudobé exilové produkce. Obálku a ediční značku edice Knihy exilu v duchu francouzského pojetí knižní úpravy navrhl a knihy pravděpodobně i graficky upravil významný exilový výtvarník Miroslav Šašek. U většiny titulů byly vydány rovněž přednostní číslované výtisky na lepším papíře.

 
 Ediční řady
Knihy exilu (1952–1954).
 Výběrová bibliografie: P. Demetz (ed.): Neviditelný domov; F. Peroutka: Projevy k domovu.
 Členové řídících a poradních orgánů: Redakční kruh: J. Andriál, P. Demetz, J. Firt, J. Kodíček, K. Kupka, F. Peroutka.
 Výtvarní spolupracovníci: Miroslav Šašek.
 Technické informace: Celkem 6 svazků. – V edici Knihy exilu náklad 800–1000 sv; šitá brožura formátu 18,5x12cm.

LITERATURA

Knižně: M. Přibáň: Prvních dvacet let (2008).
Články: Oznamujeme všem krajanům... Skutečnost 4, 1952, č. 5/6, s. 112, květen/červen; Nakladatelství Sokolova vypisuje soutěž. Sklizeň 2, 1954, č. 9(21), s. 13, září.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 8. 1. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 8. 1. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu