Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Dagmar Hochová, 1967


Lyrické minimum (nakl. Torst 2004)

 Vladimír BURDA

* 25. 1. 1934, Úvaly u Prahy 
 
Autor experimentálních básní, výtvarný teoretik a překladatel
 Po studiích filozofie na FF UK (1954–1959, disertační práce Lockovy politické názory) a absolvování vojenské základní služby (1961) pracoval jako kastelán na hradě Křivoklát. Od poloviny šedesátých let působil jako redaktor časopisu Výtvarná práce (v tiráži uváděn až od roku 1968), po roce 1969 v dělnických povoláních. V důsledku dlouhodobých psychických problémů, způsobených zejména alkoholismem a ztrátou profesního uplatnění, spáchal na počátku normalizace sebevraždu.
 Vladimír Burda publikoval své teoretické texty, věnující se mj. happeningu či experimentální poezii, recenze, překlady a vlastní tvorbu zejména v Literárních novinách, Výtvarné práci (zde mj. esej Přerušený sen Záviše Kalandry, č. 18–23/1968), Sešitech pro mladou literaturu, Dialogu, Plameni, Divadle, Výtvarné výchově a Výtvarném umění. Jeho vlastní experimentální básně vyšly též v zahraničních časopisech (mj. Approches /Paříž/). V letech 1967–1969 spolupracoval s časopisem Bulharsko, kde uveřejňoval recenze výstav a rozhovory. – V roce 1958 publikoval v samizdatovém Sborníku poesie a prózy (s Emilem Julišem, Josefem Hlaváčkem, Janem Sekerou, Milošem Suchomelem a Ludvíkem Fellerem), posmrtně byly jeho texty otištěny v samizdatovém sborníku Volné sebrání 2 (1974, viz Hyperbibliofilie), Nalézání (tj. Nacházení III, 1975, zde skladba Tonda a Thanatos), v časopisu Revue K (Paříž) a v Literárních novinách. – V roce 1970 byla připravována kniha Lyrické minimum, která měla obsáhnout Burdovo básnické dílo, z vydání ovšem sešlo. – Významná je Burdova spolupráce s Jiřím Kolářem, s nímž se mj. podílel na knize Slovník metod (vznikal od konce šedesátých let, knižně francouzsky Dictionnaire des méthodes, 1991, česky 1999). Burdův doslov Jiří Kolář a poezie nového vědomí ke Kolářově knize Básně ticha (1970, vydání bylo sešrotováno) byl otištěn až ve francouzském překladu Eriky Abrams Poemes du silence (Paříž 1988). – Od roku 1964 vystavoval Burda své experimentální básně společně se skupinou Křižovatka, jejímž byl členem (mj. Galerie Václava Špály, 1964), nebo s dalšími experimentálními básníky (např. výstava Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha 1965; Nová citlivost, Litoměřice 1968; Česká vizuální poezie, Malá galerie Československého spisovatele, Praha 1969). – Používal zkratky V. B. a B., mezi přáteli výtvarníky byl znám pod přezdívkou Born.
 

V teoretických textech se Burda věnoval zejména přiblížení a objasnění nejnovějších postupů v experimentální poezii (např. informace o hnutí Fluxus a happeninzích, studie a články věnované českým autorům lettristické, obrazové a experimentální poezie konce padesátých a šedesátých let) a jeho sbírky a jednotlivé texty jsou ověřením těchto postupů v praxi. Po ještě neexperimentálních začátcích (např. soubor Apollonova smrt na elektrické trávě /1960–1961/), jehož verše byly ovlivněny českou dekadencí, ale též Sergejem Jeseninem), se Burdova poetika výrazně změnila a strojopisné sbírky, doslova vychrlené v letech 1963–1969, patří vedle děl Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Josefa HiršalaBohumily Grögerové k nejvýraznějším počinům v oblasti básnického experimentu šedesátých let. Burdovým básním nechybí humor (často neotřelý, hravý, místy černý), v pozdějších sbírkách (např. "id" / surracionální poezie / (elementy) z roku 1969 nebo minipoezie z roku 1967) již autor přechází k čistě výtvarnému vyjádření, při němž hrají hlavní roli jednotlivá strojopisná písmena nebo jejich nesignifikantní shluky. Některé Burdovy básnické sbírky byly koncipovány jako závěsné obrazy (často s využitím různobarevného strojopisu), psané na kartičkách, určené k vystavování (např. sbírka Slovobraz z roku 1965, předvedená na výstavě Obraz a písmo v roce 1966 v pražské Špálově galerii). – Stranou vydavatelského zájmu zatím stojí Burdova publicistika: vedle rozhovorů, referátů o výstavách a kunsthistorických prací časopisecky publikoval zejména historickou stať Přerušený sen Záviše Kalandry, v níž jako jeden z prvních autorů připomněl a kriticky zhodnotil Kalandrův život a dílo.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: The lettrist day (B, Londýn 1968); Tonda a Thanatos (BB, bibliof., 1993, psáno 1968); e. williams: sweethearts / v. burda: madona bez oltáře (B, bibliof., 1995, vlastní překladatelsko-derivační přístup k původnímu textu, psáno 1968).
Souborné vydání: Dílo Vladimíra Burdy – sv. 1 Lyrické minimum (BB 2004, obsahuje sbírky Úzkost pod maskou /cca 1954/; Večerní Praha /1956/; Apollonova smrt na elektrické trávě /1960–1961/; Slavnosti hanobení /1962–1963/; Imago etc… /1962–1966/; Typogramy /1963/; Nová múza /1963–1967/; Písmové básně /1963–1966, 1967/; Lyrický plankton /1964–1969/; Slovobraz /III. varianty, 1965/; Lyrické body a přímky /1965/; Příběhy /druhá pol. 60. let/; Manipulace /1966/; Bílé básně /1966/; Barevné básně /1966–1967/; Akční aiody / Akční deník /1966/; minipoezie /1967/; 53 případů linky / demonstrativní inkarnace /1968/; topologické body a přímky /druhá pol. 60. let/; malíř a model /1968/; Tonda a Thanatos /1968/; mini-topo /1969/; "id" / surracionální poezie / (elementy) /II. varianty, 1969/).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Jiří Kolář (katalog 1963); Křižovatka (katalog 1964); Grafika 65 (katalog 1965); Obraz a písmo (katalog 1966); Umění písma / Poezie písma (1966); Experimentální poezie (1967); Slovo písmo akce hlas (1967, zde překlady B. Gysina, J. Reichardtové, G. Brechta a G. Maciunase); Klub konkretistů (katalog 1968); Once Again (New York 1968); Nová citlivost (katalog, 1968); Nová citlivost – Křižovatka a hosté (katalog 1968); Jiří Kolář. L'arte come forma della liberta / L´Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom (katalog, Milano 1972); Jiří Kolář. Question de collage 1979–1989 (katalog, Vitry-sur-Seine 1989); Jiri Kolar. Ottobre – novembre 1989 (katalog, Turín 1989); Jiří Kolář (katalog, 1991); Wortlaut / Slovo – zvuk (katalog 1991); Jiří Kolář (katalog, Lecco 1993); Vrh kostek (1993); Nová citlivost (sborník, Litoměřice 1994); Písmo ve výtvarném umění (katalog 1996); Báseň – obraz – gesto – zvuk (katalog, 1997); Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 (katalog 1997) … a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985–1998 (katalog 1999); Jiří Kolář sběratel (katalog 2001); Antologie české poezie I. /1966–2006/ (2009); Česká vizuální poezie (ed. E. Krátká, 2013); Karel Malich (katalog 2013); Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu (katalog 2015); Uhlem, štětcem, skalpelem... (katalog 2016); Příliš mnoho zubů (katalog 2017); Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let (katalog 2017).

LITERATURA

Studie a články: J. Hlaváček: Vladimír Burda, LitN 1990, č. 29; J. Hlaváček: Burdova pře s řečí, in Výpovědi umění (1991); H. Wernischová: O Vladimíru Burdovi... Iniciály 1992, č. 26; J. Hlaváček: Vladimír Burda, in Nová encyklopedie českého výtvarného umění A–M (1995); Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997, A–Č (1998); zs (= Z. Sedláček), V. Smitka: Před třiceti lety odešel Vladimír Burda, Dokořán 2000, č. 15; M. Langerová: Zbytky písma: kaligram, typogram, čára, Svět literatury 2006, č. 33; A. Winter: Autopoietické prvky v českém uměleckém experimentu šedesátých let, in Umělecký experiment (2010, ed. R. Malý a L. Malinová); E. Krátká: Útěky obrazu do poezie a poezie do obrazu, Host 2012, č. 6; K. Piorecký: „Before a poem is written.“ Czech concrete poetry, Vlak 2013, sv. 4.
Recenze: Lyrické minimum: O. Stehlíková, MFD 30. 9. 2005; R. Kopáč, LidN 10. 9. 2005, příl. Orientace; M. Langerová, A2 2005, č. 0; E. Krátká, Souvislosti 2005, č. 4; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 3; L. Haškovcová, Ateliér 2007, č. 24.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Informační systém AbArt
Bibliografická databáze UČL AV ČR
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997

Nová encyklopedie českého výtvarného umění
Autor hesla: Michal Jareš (2008)
Aktualizace hesla: 13. 7. 2018 (jar)
Aktualizace bibliografie: 13. 7. 2018 (jar)
 
zpět na hlavní stranu