Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Dagmar Hochová, 1967


Lyrické minimum (nakl. Torst 2004)

 Vladimír BURDA

* 25. 1. 1934, Úvaly u Prahy 
 
Autor experimentálních básní, výtvarný teoretik a překladatel
 Po studiích filozofie na FF UK (1954–1959, disertační práce o Johnu Lockovi) a absolvování vojenské základní služby (1961) pracoval jako kastelán na hradě Křivoklát. Od poloviny 60. let působil jako redaktor časopisu Výtvarná práce (v tiráži uváděn až od roku 1968), po roce 1969 v dělnických povoláních. Vzhledem k dlouhodobým psychickým problémům, způsobeným zejména alkoholismem a ztrátou profesního uplatnění, spáchal na počátku normalizace sebevraždu. – Byl členem výtvarné skupiny Křižovatka.
 Vladimír Burda publikoval své teoretické texty, věnující se happeningu, experimentální poezii, a dále recenze, překlady a vlastní tvorbu zejména v Literárních novinách, Výtvarné práci (zde mj. esej Přerušený sen Záviše Kalandry, 1968, č. 18–22/23), Sešitech pro mladou literaturu, Dialogu, Plameni, Divadle, Výtvarné výchově a Výtvarném umění. Jeho vlastní experimentální básnické texty vyšly též v zahraničních časopisech (mj. Approches /Paříž/). V letech 1967–1969 spolupracoval s časopisem Bulharsko, kde publikoval recenze výstav a rozhovory. – Posmrtně byly jeho texty otištěny v samizdatovém sborníku Volné sebrání 2 (1974), v časopisu Revue K (Paříž) a v Literárních novinách. – V roce 1970 byla připravována k vydání kniha Lyrické minimum, která měla obsáhnout Burdovo básnické dílo: z vydání ovšem sešlo. – Významná je Burdova spolupráce s Jiřím Kolářem, s nímž se mj. podílel na knize Slovník metod (vznikalo od konce 60. let, knižně francouzsky Dictionnaire des méthodes, 1991, česky 1999). Burdův úvod ke Kolářově knize Básně ticha (1970, vydání bylo sešrotováno) byl otištěn až ve francouzském překladu Eriky Abramsové Poemes du silence (Paříž 1988). – Od roku 1964 vystavoval Burda své experimentální básně společně buď se skupinou Křižovatka (mj. Galerie Václava Špály, 1964), nebo s dalšími experimentálními básníky (např. výstava Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha 1965; Nová citlivost, Litoměřice 1968; Česká vizuální poezie, Malá galerie Československého spisovatele, Praha 1969). – Používal zkratku V. B. a B., mezi přáteli výtvarníky byl znám pod přezdívkou Born.
 

Práce Vladimíra Burdy lze sledovat ve dvou oblastech – zatímco v teoretických textech se věnoval zejména přiblížení a vysvětlení nejnovějších postupů v experimentální poezii (např. informace o hnutí Fluxus, happeninzích, studie a články věnované českým autorům lettristické, obrazové a experimentální poezie konce 50. a 60. let), jeho samotné sbírky a jednotlivé texty jsou potvrzením a dokázováním těchto postupů v praxi. Po ještě neexperimentálních začátcích (např. sbírky APOLLONOVA SMRT NA ELEKTRICKÉ TRÁVĚ /1960-61/), které byly ovlivněny českou dekadencí, ale též Sergejem Jeseninem, se Burdova poetika výrazně změnila a strojopisné sbírky, doslova vychrlené od roku 1963 do roku 1969, patří vedle děl Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Josefa HiršalaBohumily Grögerové k nejvýraznějším počinům v oblasti básnického experimentu 60. let. Burdovi nechybí v jeho básních smysl pro humor (často neotřelý, hravý, místy ovšem i černohumorný), v pozdějších sbírkách (např. "id" / surracionální poezie / (elementy) (1969) nebo minipoezie z roku 1967) již přestupuje k čistě výtvarnému vyjádření, ve kterém hrají hlavní roli jednotlivá strojopisná písmena nebo jejich nesignifikantní zhluky. Některé Burdovy básnické sbírky byly koncipovány jako závěsné obrazy (často s využitím různobarevného strojopisu), psané na kartičkách, určené k vystavování (např. sbírka SLOVOBRAZ z roku 1965, vystavená na výstavě Obraz a písmo v roce 1966 v pražské Špálově galerii). – Stranou stojí doposud Burdova publicistika: vedle rozhovorů, referátů o výstavách a kunsthistorických pracích patří k výjimečným textům jeho pouze časopisecky vydaná historická práce Přerušený sen Záviše Kalandry, kde jako jeden z prvních autorů připomenul a kriticky zhodnotil Kalandrův život a dílo.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: The lettrist day (B, Londýn 1968); TONDA A THANATOS (BB, bibliof., 1993, psáno 1968); e. williams: sweethearts / v. burda: madona bez oltáře (B, bibliof., 1995, vlastní překladatelsko-derivační přístup k původnímu textu, psáno 1968).
Souborné vydání: Dílo Vladimíra Burdy – sv. 1 Lyrické minimum (BB 2004, obsahuje sbírky Úzkost pod maskou /cca 1954/; Večerní Praha /1956/; APOLLONOVA SMRT NA ELEKTRICKÉ TRÁVĚ /1960-1961/; SLAVNOSTI HANOBENÍ /1962-1963/; IMAGO etc… /1962-1966/; TYPOGRAMY /1963/; NOVÁ MŮZA /1963-67/; PÍSMOVÉ BÁSNĚ /1963-1966, 1967/; LYRICKÝ PLANKTON /1964-69/; SLOVOBRAZ /III. varianty, 1965/; LYRICKÉ BODY A PŘÍMKY /1965/; PŘÍBĚHY /druhá pol. 60. let/; MANIPULACE /1966/; BÍLÉ BÁSNĚ /1966/; BAREVNÉ BÁSNĚ /1966-1967/; Akční aiody / Akční deník /1966/; minipoezie /1967/; 53 případů linky / demonstrativní inkarnace /1968/; topologické body a přímky /druhá pol. 60. let/; malíř a model /1968/; TONDA A THANATOS /1968/; mini-topo /1969/; "id" / surracionální poezie / (elementy) /II. varianty, 1969/).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Jiří Kolář (katalog 1963); Křižovatka (katalog 1964); Grafika 65 (katalog 1965); Obraz a písmo (katalog 1966); Umění písma / Poezie písma (1966); Experimentální poezie (1967); Slovo písmo akce hlas (1967, zde překlady B. Gysina, J. Reichardtové, G. Brechta a G. Maciunase); Klub konkretistů (katalog 1968); Once Again (New York 1968); Nová citlivost (katalog, 1968); Nová citlivost - Křižovatka a hosté (katalog 1968); Jiří Kolář. L'arte come forma della liberta / L´Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom (katalog, Milano 1972); Jiří Kolář. Question de collage 1979-1989 (katalog, Vitry-sur-Seine 1989); Jiri Kolar. Ottobre-novembre 1989 (katalog, Turín 1989); Jiří Kolář (katalog, 1991); Wortlaut / Slovo-zvuk (katalog 1991); Jiří Kolář (katalog, Lecco 1993); Vrh kostek (1993); Nová citlivost (sborník, Litoměřice 1994); Písmo ve výtvarném umění (katalog 1996); Báseň - obraz - gesto - zvuk (katalog, 1997); Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989 (katalog 1997) … a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998 (katalog 1999); Jiří Kolář sběratel (katalog 2001).

LITERATURA

Studie a články: J. Hlaváček: Vladimír Burda, LitN 1990, č. 29; J. Hlaváček: Burdova pře s řečí, in Výpovědi umění (1991); H. Wernischová: O Vladimíru Burdovi..., Iniciály 1992, č. 26; J. Hlaváček: Vladimír Burda, in Nová encyklopedie českého výtvarného umění A-M (1995); Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997, A-Č (1998); zs (= Z. Sedláček), Vladimír Burda, in Slovník českých spisovatelů (2000); V. Smitka: Před třiceti lety odešel Vladimír Burda, Dokořán 2000, č. 15; M. Langerová: Zbytky písma: kaligram, typogram, čára, Svět literatury 2006, č. 33
Recenze: Lyrické minimum: O. Stehlíková, MFD 30. 9. 2005; R. Kopáč, LidN 10. 9. 2005, příl. Orientace; M. Langerová, A2 2005, č. 0; E. Krátká, Souvislosti 2005, č. 4; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 3; L. Haškovcová, Ateliér 2007, č. 24.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Informační systém AbArt
Bibliografická databáze UČL AV ČR
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997

Nová encyklopedie českého výtvarného umění
Autor hesla: Michal Jareš (2008)
Aktualizace hesla: 15. 3. 2008 (jar)
Aktualizace bibliografie: 15. 3. 2008 (jar)
 
zpět na hlavní stranu