Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MAKETA 

 1969 
 
 

Maketa byla koncipována jako časopisecký sborník, informující o práci v nakladatelství Mladá fronta, resp. o práci nakladatelství a jeho redaktorů vůbec. Přinášela ukázky z chystaných knih, recenze i ukázky textů, kterými nakladatelství disponovalo (ať už byly či nebyly připravovány k vydání). Plánovaných šest čísel ročně se ukázalo již v průběhu roku 1969 jako nereálná periodicita: vyšla pouze tři čísla, přičemž téměř celý náklad druhého čísla, z větší části věnovaného exilové literatuře, byl hned po vydání zničen. List redigovali Jiří Navrátil, Zdeněk Frýbort (č. 1) a Tomáš Pěkný (č. 3).

 

Časopis měl několik stálých rubrik: Portrét přinášel monografické studie (např. v č. 1 Vladimíra KarfíkaJiřím Kolářovi), rubrika Odmítnuté rukopisy (později Kuriózní rukopisy) zase odlehčenější ukázky z nejrůznějších nepoužitých textů z nakladatelské praxe. V seriálu Dějiny erotické literatury představoval Zdeněk Frýbort zapomínanou součást literáního provozu. K problematice postavení redaktora v nakladatelství se vyjadřovala rubrika Tribuna, rubrika Kritika kritiky si všímala recenzních a kritických textů a jejich dosahu a působení. Antikvariát byla rubrika s letmým nahlédnutím a připomenutím zapomínaných textů i autorů (např. Hermor Lilia v č. 3). Maketa vedle toho ale připomněla i autory, kteří odešli po roce 1948 do exilu: v č. 1 to byl Jan Čep, v č. 2 Egon HostovskýZdeněk Němeček (zde i studie Miloslava Topinky, věnovaná exilovým básníkům v 50. a 60. letech). Třetí číslo přineslo obsáhlou anketu věnující se překladu (s úvodem Jana Vladislava). – K autorům, kteří publikovali v Maketě, patřili např. Miroslav Červenka, Eva Formánková, Emanuel Frynta, Jan Dvořák, Vojtěch Kantor, Jiří Mucha, Jiří Navrátil, Ivo Pechar, Tomáš Pěkný, Petr Skarlant, Ivan Slavík, Josef Suchý, Karel Šiktanc, Jan Zábrana, Irena Zítková, Jaroslav Zýka.

 
Periodicita: Proponováno jako dvouměsíčník. – I (3 č., 1969, náklad 2. čísla zničen).
Podtituly: Sborník nakladatelství Mladá fronta.
Technické informace: 25x14 cm, 50 str.; paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Výtvarná podoba Josef Hochman, typografická úprava Jan Wild.

LITERATURA

(or) (= Otakar Rydlo), Nakladatelský sborník, Pochodeň 7. 8. 1969; Oleg Sus, 7 řádků Olega Suse, HDD 1969, č. 11.
Autor hesla: Michal Jareš (2008)
Aktualizace hesla: 23. 1. 2008 (jar)
Aktualizace bibliografie: 30. 9. 2008 (jar)
zpět na hlavní stranu