Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALMANACH KLUBU ČTENÁŘŮ 

 1961 - 1962 
 
 Almanach Klubu čtenářů vydávalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění. 1961 jej řídil Vítězslav Kocourek s neuvedenou redakční radou, svazek za rok 1962 připravil Vladimír Justl s redakční radou. Almanach byl založen jako čtvrtletník a současně jako náhrada za předchozí prémiové Básnické almanachy Klubu čtenářů (KČ), ale protože se redakci nedařilo tuto periodicitu dodržet ani v průběhu roku 1961, připravila po prvních třech číslech již jen jeden obsáhlejší svazek, který vyšel 1963. Tento svazek s označením Almanach 1962 byl členům KČ distribuován jako prémie za rok 1962. Za rok 1961 členové obdrželi kromě AKČ ještě výbor z poezie A. S. Puškina Vyšel jsem dřív než hvězda ranní a také v dalších letech dostávali jako prémii většinou výbory básní světových autorů.
 V bohatě ilustrovaných sešitech almanachu vycházely kromě ukázek z knih zařazených do edičního plánu KČ i články o spisovatelích a ilustrátorech, rozhovory s nimi, fejetony a reportáže, stati o kultuře bydlení a denního života apod. Ve svazku za rok 1962 vyšla též beseda s literárními vědci o soudobé světové literatuře. Autory uveřejněných básní byli Louis Aragon (přel. Petr Kopta), František Branislav, Bertolt Brecht a další němečtí básníci (přel. Ludvík Kundera), Lumír Čivrný, Ivan Diviš, Miroslav Florian, František Halas, Jindřich Hilčr, Miroslav Holub, Karel Kapoun, Jan Noha, Jan Pilař, Jaroslav Seifert, Jiří Šotola, Ivan Wernisch, Jan Zábrana, Vilém Závada aj., autory próz Jaroslava Blažková, Heinrich Böll, Hermína Franková, Norbert Frýd, Zdeněk Hendrych, Langston Hughes, Peter Karvaš, Karel Konrád, Ivan Kříž, Arnošt Lustig, Miloš Macourek, Josef Nesvadba, Karel Nový, Vladimír Přibský, Klaus Roehler, Lev Šejnin, Jaromír Tomeček, Jan Trefulka, Vladimír Vondra, Ivan Vyskočil aj. Písňovými texty přispěli Pavel Kopta, Jiří Robert Pick Jiří Suchý, epigramy Rostislav Dostál, fejetony, reportážními texty a články o literatuře mj. Milan Blahynka, Miroslav Drozda, Zdeněk Eis, Miroslav Filip, Eduard Hodoušek, Radovan Krátký, Karel Krejčí, Jiří Opelík, Vladimír Stuchl, Josef Škvorecký. O divadle psal Jindřich Černý, o hudbě Ivan Poledňák, o fotografii Lubomír Linhart.
 
Periodicita: Proponováno jako čtvrtletník. – Ročníky ani čísla neuváděny: 1961 (3 č., jaro, léto, podzim/zima), 1962 (1 č., vyšlo 1963).
Členové redakční rady: Redakční rada neuvedena (1961), redakční rada Almanachu 1962: M. Liehmová, F. Nečásek, K. Nový, J. Řezáč.
Technické informace: 20x21 cm (1961), 24,5x21 cm (1962); 64 str. (1961), 136 str. (1962); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, hlavně portréty spisovatelů a záběry z filmů (M. Novotný aj.), kresby, kreslený humor, koláže (A. Born, V. Hlavatý, J. Jirásek, J. Krásl, Neprakta, V. Plocek, K. Svolinský, B. Štěpán aj.); grafická úprava J. Prošek (jaro 1961), V. Bláha (od léta 1961).
Náklad: 200 000 (1961), 185 000 (1962).

LITERATURA

-rlk-: Cesty členské prémie Klubu čtenářů, Almanach Klubu čtenářů, podzim/zima 1961.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu