Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 AKROPOLIS – FILIP TOMÁŠ  

 2003 - (dosud)  
 
 Nakladatelství soustředěné na literární historii, komentované edice a didaktickou literaturu
 

Nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis vzniklo v roce 2003, kdy literární historik Filip Tomáš (*1977) osamostatnil svou vydavatelskou činnost, dosud realizovanou spoluprací s otcovým nakladatelstvím Jiří Tomáš – Akropolis. Oba subjekty, zastřešené firemním názvem a logem Akropolis, jsou v některých aktivitách volně propojeny (koordinují distribuci knih, v marketingu záměrně nerozlišují provenienci jednotlivých titulů, na některých titulech odborně spolupracují). Publikace obou nakladatelství jsou však číslovány samostatně, přičemž číslování publikací nakladatelství Filipa Tomáše zahrnuje též tituly vydané pod hlavičkou společnosti Nakladatelství Akropolis s. r. o., která vznikla na podzim 2006. Všechny tři subjekty užívají samostatné ISBN identifikátory.
Příznačný vydavatelský profil je dán uměleckými a odbornými preferencemi každého z obou nakladatelů, kteří jsou též tvůrci nakladatelských plánů, edičních řad a zčásti i redaktory vlastních publikací. Nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis inklinuje k literárněvědným projektům a k edicím dokumentujícím různé aspekty literárního života v uměleckých i politických kontextech. Výraznou část jeho produkce představují též učebnice češtiny jako cizího jazyka a související didaktická literatura.
Na produkci nakladatelství se redakčně a edičně nejvýznamněji podíleli Jiří Brabec, Viktor Dobrev, Stanislava Fedrová, Jiří Flaišman, Marie Havránková, Lída Holá, Jiří Holý, Lenka Jungmannová, Vladimír Justl, Martin Machovec, Štěpánka Pašková, Vít Penkala, Veronika Sailerová, Miroslav Štochl, Jan Šulc, Josef Tomeš, Michal Topor, Milena Vojtková a Filip Tomáš. S nakladatelstvím spolupracovali mj. typografové Filip Blažek, Lukáš Fairaisl, Ondřej Fučík, Petr Krejzek, Zdeněk Trinkewitz či studio Lacerta (Jakub KrčJaroslav Vlček) a výtvarníci Olga Fischerová, Miroslav Huptych, Pavel Reisenauer, Kamila Skopová, Jan Šerých aj. Do konce roku 2011 zde vyšlo přibližně 150 titulů. – Oficiální sídlo nakladatelství je v Praze 5 v ulici Na Plzeňce č. 2, jeho provozovna se v současné době nachází v Praze 4-Spořilově, v ulici Severozápadní IV č. 16/433.

 

Nakladatelství Filip Tomáš–Akropolis zahájilo činnost komiksem Zdeňka Trinkewitze Bondy – Velmi volně podle Sklepních prací Egona Bondyho a několika samostatnými i koedičními projekty – sborníky, knihami rozhovorů, učebnicemi, popularizačními folkloristickými návody. Sborníková produkce zahrnuje převážně jednání vědeckých fór (mj. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky) a jubilejní publikace. Filip Tomáš se rovněž ujal původně společného projektu nakladatelství Karolinum a Galén a od svazku 2 začal v edici Krásná setkání (2005–2008, zde 4 sv.) vydávat příležitostné projevy lékaře Josefa Kouteckého. Rozhovor s Kouteckým, který vedla Veronika Sailerová, zahájil také edici Osobnost (od 2005, do konce roku 2010 5 sv.), jež představila mj. básníka Petra Krále, literárního historika a editora Vladimíra Justla nebo spisovatele a novináře Ondřeje Neffa. Nakladatelství se soustředí též na vydávání pramenných studií s edicemi rukopisných textů, archivních dokumentů a korespondence. Vedle edice protokolu II. sjezdu Svazu československých spisovatelů z roku 1956 (ed. Michal Bauer) jsou to zejména komentované edice děl spjatých s různými proudy moderny, soutředěné v knižnici Skrytá moderna (od 2008, do konce roku 2011 5 sv., mj. zastoupeni Jiří Kolář či Arnošt Vaněček). Mimořádnou dokumentární hodnotu má česko-německé vydání Divadelních textů z terezínského ghetta v edici americké teatroložky Lisy Peschel i reflexe poválečných dějin Katedry české literatury FF UK Tato fakulta bude rudá. Historiografická produkce mimo edice zahrnuje biografický Slovník křesťanské politiky (2007, ed. Michal Pehr a kol.) či práce Jiřího Kořalky a Nely Mlsové. Na volnou řadu studií filosofa Milana Machovce, zahájenou v nakladatelství Jiřího Tomáše, navázal Filip Tomáš nejen autorovými původními díly (Filosofie tváří v tvář zániku), ale také jubilejním sborníkem Mistr dialogu Milan Machovec a souborem rozhovorů Hovory s Milanem Machovcem. Mimo edice vyšlo několik literárněvědných studií a monografií (mj. Michal Bauer, Jiří Brabec, Daniela Hodrová, Vladimír Papoušek). Lingvistické disciplíny jsou zastoupeny projektem Rozhovory s českými lingvisty či výborem z díla lingvisty Pavla Nováka. Do volné ediční řady jsou sdruženy odborné práce věnované filozofii, literární komunikaci a školní literární vědě a výchově (např. Teorie literární komunikace/Literární výchova Miroslava Štochla, Interpretace textů /nejen/ ke státní maturitě, ed. Robert Ibrahim a kol.). Významnou část produkce tvoří moderně pojaté učebnice, výukové a didaktické materiály k vyučování češtiny pro cizince (Pavla Bořilová, Lída Holá) a nečíslovaná řada sborníků Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2005, 6 sv.). Rozšíření nakladatelského zájmu do kunsthistorické oblasti reprezentuje monografie Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie (připr. Karel Srp ve spolupráci s Lenkou Bydžovskou a Polanou Bregantovou, 2009, ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae).
Nepříliš četné beletristické produkci Filipa Tomáše dominuje tvorba Egona Bondyho, vycházející od roku 2006 v nečíslované, ovšem jednotnou úpravou vymezené řadě. Ke kmenovým autorům patří též prozaik Richard Popel, žijící ve Velké Británii, který svým naturelem i životním postojem náleží k undergroundové generaci sedmdesátých let. Třemi svazky Filip Tomáš přispěl do edice Spisů Františka Langera (zde 2006–2008, sv. 17, 19, 20, vše ve spolupráci s Nadací Františka Langera; ostatní svazky péčí nakl. Jiřího Tomáše, nakl. Kvarta a Divadelního ústavu Praha) a v roce 2011 navázal na přerušenou řadu Díla Jaroslava Seiferta (zde 2011, sv. č. 13), kterou dosud vydával Jiří Tomáš. Spíše výjimečně zde vychází poezie (Lumír Čivrný, haiku Karla Trinkewitze, překlady díla lotyšského básníka Semjona Chanina) a překladová beletrie (Stanisław Lem). Schopnost okamžité reakce na čtenářskou poptávku nakladatel osvědčil pohotovým vydáním kontroverzní rozhlasové hry Davida Drábka Koule. Příběh vrhačky, na niž navázal soubor autorových her z let 2003–2011 Aby se Čechům ovary zachvěly (ed. Lenka Jungmannová). Komerční část produkce představuje souvislá řada beletrizovaných kuchařských knih a návodných zvykoslovných inspirací výtvarnice a folkloristky Kamily Skopové (od 2004, 10 sv.).

 
 Ediční řady
Krásná setkání (2005– dosud); Osobnost (2005– dosud); Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (2005–dosud), Skrytá moderna (2008–dosud).
 Souborná vydání: Spisy Františka Langera (2006–2008); Dílo Jaroslava Seiferta (od 2011).
 Výtvarní spolupracovníci: Filip Blažek; Jan Čumlivski; Luboš Drtina; Lukáš Fairaisl; Olga Fischerová; Ondřej Fučík; Václav Jirásek; Jakub Krč; Petr Krejzek; Michaela Kukovičová; Pavel Reisenauer; Jan Šerých; Zdeněk Trinkewitz; Jaroslav Vlček.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Stránky nakladatelství
Jan Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
  Autor hesla: Věra Brožová (2011)
  Aktualizace textu hesla: 30. 12. 2011 (vbr)
  Aktualizace bibliografie: 30. 12. 2011 (vbr)
zpět na hlavní stranu