Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludvík STŘEDA

* 24. 7. 1928, Úpice (okres Trutnov) 
† 15. 10. 2006, Liberec 
 
 Narodil se v dělnické rodině, po otcově smrti byl od sedmi let vychováván matkou, milovnicí divadelního umění, herečkou a režisérkou ochotnického divadelního spolku. Vystudoval Střední průmyslovou školu textilní v Ústí nad Orlicí (mat. 1947) a do roku 1966 pracoval jako dělník a technik v textilních továrnách v Úpici a v Liberci, kde žil od roku 1952. 1966–69 zde působil jako kulturněpolitický pracovník, externě vedl kulturní rubriku okresních novin Vpřed. 1969–71 v nich byl zaměstnán jako vedoucí redaktor téže rubriky a současně od roku 1967 dálkově studoval novinářství na Střední knihovnické škole v Praze (maturita 1971). Po prověrkách v době normalizace byl vyloučen z Komunistické strany Československa a pracoval jako dělník (1971–84), později jako technik závodu Hedva v Liberci. Od roku 1984 byl kvůli srdeční chorobě v plném invalidním důchodu.
 

Verše otiskoval od konce 40. let v Mladé frontě, od 60. let publikoval v novinách a časopisech Cesty míru (Liberec), Kultura, Vpřed (Liberec), Tvorba, Plamen, Průboj (Ústí na Labem), Host do domu, Dialog, Mateřídouška, Zlatý máj a Sluníčko, po roce 2000 Notes. Od 70. let spolupracoval s Československým rozhlasem, mj. je autorem několika desítek autorských pohádek pro pořad Hajaja. Podle jeho předlohy byly Československou televizí natočeny dva třináctidílné cykly kreslených večerníčků Kosí bratři (1980) a Kosí bratři a větrný kohout (1982, oba režie Garik Seko, scénář Jiřina Středová). Středovu knihu Pohádky s Hvězdičkou upravil pro loutkové divadlo Pavel Polák (1982). Próza pro děti Slonům vstup zakázán byla roku 1993 oceněna Zlatou stuhou v oblasti prvního čtení. 1998 byl za svou tvorbu a přínos regionu vyznamenán Medailí statutárního města Liberce.
V novinách VpředPrůboj Ludvík Středa užíval šifer ks, la.

 Básnický debut Na zemi žijí lidé, shrnující mj. Středovu tvorbu z 50. let, rozvíjí preferovaná témata boje za mír, neokázalé všednodenní práce a hrůz minulé války. Autorova střídmost výrazu a smysl pro detail jej poněkud přibližuje k poezii všedního dne, jejíž vliv, spolu s příklonem k intimnějším námětům, se projevuje ve sbírce Už to v nás zůstane. K zásadní proměně tematické i tvarové pak dochází ve Středových sbírkách z konce 60. a 70. let. Zatímco v Období slunovratu je naléhavost existenciální reflexe skutečnosti podtrhována snahou po lapidární, expresivní evokaci básnického obrazu, v Živých snech jsou krajinné motivy užívány jako prostředek k vyjádření melancholického „stavu duše“, hledající úkryt před chaosem světa v jistotách rodného kraje a neměnného koloběhu venkovské práce. Ve sbírce Domovský list (obsahující i cyklus lyrických dojmů z cesty po Sovětském svazu Cestovní zpráva) se autor přiklání k milostným námětům a (obdobně jako ve sbírce Místo u stolu) zaznamenává proměny kraje a životní hodnoty, vytvářené dělností jeho obyvatel. Průřez uzlovými body autorova života ve sbírce Časové znamení završují bilancující sbírky z 90. let Nahá láskaOtvírání srdce. Obdobnou motivikou se vyznačují poslední Středovy sbírky: osamělost uprostřed společnosti tematizuje Odysseův ostrov Živé ploty; tvarově střídmější Dobývání Annapúrny charakterizuje nadhled nad nenaplněnými touhami i ambicemi, teskná reflexe uplývajícího života zaznívá ze sbírky Srázy, vydané z autorovy pozůstalosti. – Početnou součást Středova díla tvoří tvorba pro děti. Ve výrazně rytmizovaných, hravých básních a říkadlech (Z holubí pošty, Bernardýn na provázku, Usmívánky) a v prózách, zasazených do reálného života, přitom pracuje s prvky paradoxu a nonsensu, hromadí fantazijní motivy a groteskní zápletky (Skřivánek z flétny, Slonům vstup zakázán, Dědeček z višně). Obdobný efekt má i přibližování nejbližšího okolí perspektivou malého dítěte (Matěj a jeho svět). Z půdorysu realistického pohádkového příběhu vyrůstají také Pohádky s HvězdičkouKosí bratři i Středova dramatická tvorba pro nejmenší (Pohádkové Sluníčko, Kulich a Bambule).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Na zemi žijí lidé (BB 1962); Už to v nás zůstane (BB 1962); Období slunovratu (BB 1968); Z holubí pošty (BB pro děti, 1971); Živé sny (BB 1976); Domovský list (BB 1978); Jan Suchl: Dobrodružství s vrtulníkem (pohádka 1979, verše zde L. S.); Perníková chaloupka (verše pro děti k obrázkové knížce M. Janáčka, 1981); Bernardýn na provázku (BB pro děti, 1981); Pohádky s Hvězdičkou (1982); Místo u stolu (BB 1983); Skřivánek z flétny (PP pro děti, 1984); Kosí bratři (pohádky, 1984; rozšíř. 1992); Kulich a Bambule (D loutk. pro děti, rozmnož., 1985, i prem.); Pohádka o Sluníčku (D loutk. pro děti, rozmnož., 1985, prem. 1989); Usmívánky (BB pro děti, 1985); Časové znamení (BB 1986); Pohádky pro kočku (pro děti, 1986); Kosí bratři. Jak šli do cirkusu (leporelo, 1986); Kosí bratři a větrný kohout (pohádky, 1987); O pejskovi, který neuměl štěkat (D loutk. pro děti, rozmnož., 1988, prem. 1987, podle S. Jordanové, in Dvě loutkové hry pro nejmenší, + P. Polák); Pohádkové Sluníčko (pohádky, 1989); O perníkové chaloupce (D loutk. pro děti, rozmnož., 1989, i prem.); Babička na inzerát (P pro děti, 1990); Proč pláčou světlušky (BB pro děti, 1990); Čertův mlýn (1990, podle ruských pohádek); Slonům vstup zakázán (P pro děti, 1993); Nahá láska (BB bibliofilie, 1993); Otvírání srdce (BB bibliofilie, 1994); Tatínkovy pohádky (pro děti, 1997); Matěj a jeho svět (PP pro děti, 1998); Hodiny v úplňku (BB 1998); Pohádky od Zlaté hory (volně dle H. Ch. Andersena a ruských lidových pohádek, Kladno, b.d./1999/); Trápení s bludičkou (PP pro děti, 2001); Odysseův ostrov (BB 2000); Neposedná abeceda (říkadla, Kladno, b.d. /2002/); Počítáme zvířátka (leporelo, Kladno, b.d. /2002/); Svět zvířat (leporelo, 2002, k obrázkům J. Lady); Veselé obrázky (leporelo, 2002, k obrázkům J. Lady); Zvířata a zvířátka (leporelo, 2003, k obrázkům J. Lady); Dědeček z višně (P pro děti, Kladno, b.d. /2003/); Dobývání Annapúrny (BB 2004); Kosí bratři na výletech (pohádky, 2004); Medvěd na plovárně (BB pro děti, Kladno, 2004); Pod hladinou moře (leporelo se samolepkami, 2004); Příhody pana Hvězdičky (pohádky, Kladno, 2004); Duhový most – Le devleskeri phurť (české a romské pohádky, Liberec, 2004, překlad do východoslovenského romského dialektu Emil Cina); Živé ploty (BB 2006); Srázy (BB 2007, ed. M. Exner).
Výbory: Ryba v kleci (BB pro děti, 1988); Knoflík pro štěstí (BB, PP, hádanky, Kladno, 2005).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních pracích: Almanach Klubu čtenářů (1962); Aby byl život plný poezie (1963); Každou vteřinu (1964); Hvězda, co se nezdá (1968); Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka (1972); Setkání (1976); Vzkazy (1976); Voňavá jablíčka (1979); Trutnovsko (1988); Je nám dobře na Zemi (1989); Pohádky ze Sluníčka (1991); Strach o moudivláčka (1996); Skoky, pády, modřiny – branky, body, vteřiny (1996); Příběhy z tábora (Kladno, b.d. /2000); Říkadla ze dvora a louky (Liberec, 2001, ed. P. Novotný); Česká říkadla (2001, k ilustracím J. Lady); Abeceda předškoláka (Kladno, b.d., /2003/); Chytrá kniha prvňáčka (Kladno, 2004, s J. Balíkem); Lidové písně a říkadla pro nejmenší (Liberec, 2001, k ilustracím J. Lady; 2003 s titulem Josef Lada: Říkadla).
Uspořádal a vydal: Aby ze světa nevymizela radost (almanach dětských autorů, Liberec 1995, s J. Žáčkem); Čítanka pro malé čtenáře (1997); Čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník ZŠ (1997, s V. Jůzlovou a O. Škrbelem); Čítanka pro nejmenší s obrázky J. Lady (1998); Krevety s pepřem. Almanach Literárního klubu (Liberec, 1998, s J. Janáčkem); Dny polité kávou. Almanach Literárního klubu (Liberec, 1999, s. J. Janáčkem); Sny na oprátce. Almanach Literárního klubu (Liberec, 2002, s J. janáčkem); L. Vedralová: Baobab (BB, PP, Liberec 2003, s J. Janáčkem); K. Bělecká: Mezery v monologu (BB, Liberec, 2005); Rozverné balonky. Almanach Literárního klubu (Liberec, 2006, s J. Janáčkem)
Zvukové nosiče: Kosí bratři (CD 1998).

LITERATURA

Bibliografie: M. Exner in L. S., Srázy (2007).
Studie a články: (nepodpsaný medailon) Albatros 1990, č. 8–9; L. Hrabal: Ludvík Středa, in L. S., Strach o moudivláčka (1996); A. Fetters: Do srdce si naber slunce, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1999, č. 1/2; E. Koudelková: Ludvík Středa, dílo psané srdcem, Kalmanach 2003, /č. 1/, s. 18; M. Exner: Doslov in L. S., Srázy (2007).
Recenze: Na zemi žijí lidé: J. Urbánková, Tvorba 1962, s. 426; O. Rafaj, Červený květ 1962, č. 6 (též o sbírce Už to v nás zůstane; výběr z dobových recenzí na tuto sbírku M. Jareš, Tvar 2004, č. 5) * Období slunovratu: J. Mazáč, Červený květ 1968, č. 12 * Z holubí pošty: I. Štuka, ZM 1972, s. 58 * Pohádky s Hvězdičkou: V. Houžvička, NK 1983, č. 5 * Živé sny: M. Horanský, RP 24. 5. 1977; M. Blahynka, LM 1978, č. 8 * Kulich a Bambule: H. M., ZM 1985, s. 318 * Časové znamení: J. Švandelík, Práce 4. 9. 1986; J. Nejedlá LM 1987, č. 4 * Místo u stolu: Tvorba 1984, č. 46, příloha Kmen * Ryba v kleci: V. Nezkusil, ZM 1988, s. 631 * Pohádkové Sluníčko: V. Píša, Průboj 2. 11. 1989 * Babička na inzerát: D. Šafaříková, ZM 1991, s. 181 * Kosí bratři: i. z. (= I. Zítková), NK 1993, č. 3 * Slonům vstup zakázán: V. Stanovský, ZM 1994, s. 112 * Nahá láska: (lmš), Severočeský regionální deník 17. 12. 1993 * Otvírání srdce: V. Píša, Tvar 1995, č. 6 * Tatínkovy pohádky: dit (= R. Ditmar), NK 1997, č. 30; (jz), Ladění 1997, č. 4; Z. K. Slabý, ZM 1997, s. 118 * Čítanka pro malé čtenáře: J. Janáček, ZM 1997, s. 113 * Hodiny v úplňku: V. Píša, Tvar 1999, č. 3 * Dědeček z višně: J. Janáček, Tvar 2003, č. 11.
Rozhovory: J. K. Šebelka, SvětLIK (= Svět libereckých knihoven) 2003, březen/duben * Dobývání Annapúrny + Živé ploty: J. Janáček, Tvar 2006, č. 14 * Srázy: M. Exner, Tvar 2007, č. 8.
K životním jubileím: P. Koukal, Průboj 26. 7. 1988, č. 174; Z. Heřman, Albatros 1989, č. 3.
Nekrology: E. Koudelková, Dokořán 2006, č. 40; E. Koudelková, Ladění 2006, č. 4.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Autor hesla: Věra Brožová (1998, 2008)
 
zpět na hlavní stranu