Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan RYSKA

* 19. 1. 1916, Ctiboř (u Benešova) 
 
Autor literatury pro děti a mládež
 Otec byl dělníkem. Obecnou školu navštěvoval Ryska v Praze a v Líšťanech u Loun, kam se jeho rodiče v roce 1924 přestěhovali; maturoval na reálce v Lounech (1934) a na Státní pedagogické akademii v Praze (1935). Po vojenské službě učil od roku 1937 na obecných a měšťanských školách ve Štědré u Karlových Varů, v Charvaticích u Loun a v Českém Brodě; v roce 1939 se stal výpomocným učitelem v Praze. Roku 1943 byl totálně nasazen do továrny Letov, kde pracoval až do konce války. Poté učil opět v Praze, roku 1947 studoval na Ústřední novinářské škole při ÚV KSČ a po jejím absolvování pracoval krátce jako redaktor při Zemském národním výboru. V roce 1948 se stal na Ministerstvu školství, věd a umění pracovníkem sekretariátu ministra Zdeňka Nejedlého a vedoucím tiskového a propagačního oddělení. V letech 1953–1958 byl vedoucím kulturní rubriky Světa sovětů a poté redaktorem měsíčníku Praha-Moskva. V letech 1963–1967 vedl v Čs. rozhlase vysílání pro mládež. Od roku 1968 po odchod do důchodu v roce 1979 byl šéfredaktorem dětského časopisu Sedmička (později Sedmička pionýrů).
 První básně publikoval ve Studentském časopise (1932), dále přispíval – hlavně povídkami a poznámkami o literatuře a kultuře – do periodik Mladá kultura, Rudé právo, Nedělní noviny, Svět sovětů, Tvorba, Praha–Moskva, Nový život, Kulturní tvorba, Sedmička, Sedmička pionýrů, Zlatý máj, Slniečko (Bratislava), Mateřídouška, Ohníček, Svět práce, Literární měsíčník, Haló noviny, Květy, Lidový kalendář, Mladý svět aj. Napsal scénáře k filmům Táto, sežeň štěně (1964, režie Milan Vošmik, scénář M. Vošmik, J. Ryska, Miroslav Horníček), Dědeček, Kylián a já (1967, režie Jiří Hanibal, scénář J. Hanibal, J. Ryska); jeho próza Anička z 1. A byla zfilmována pod názvem Anička jde do školy (1962, režie Milan Vošmik, scénář Ota Hofman). Pro Čs. televizi napsal hry Šerif (1970) a Kryštofův svět (1981, podle prózy Kluk jako jehla). Čs. rozhlas vysílal jeho pohádky pro děti (zvláště v letech 1964–1965) a hry pro mládež Blueberry Hill (1966) a Šerif (1970, režie Karel Weinlich). Ryskovu báseň Studánka spí zhudebnil Václav Felix (prov. Bambini di Praga, 1977).
 

Vyjma počátečních časopisecky otiskovaných veršů a novinářských článků, které publikoval hlavně v padesátých letech, věnoval Jan Ryska celou svou tvorbu dětem a mládeži. Dříve než se začal věnovat vlastní beletristické tvorbě, vydal na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let několik populárně naučných, době poplatných a propagandisticky směřovaných prací pro děti o V. I. Leninovi, J. V. Stalinovi a Zdeňkovi Nejedlém. Dobový zřetel převážil také v jeho knize o Jiřím Wolkerovi. Prvoplánovou didaktičnost nahradila v šedesátých letech úsměvná pohoda Ryskových pozdějších próz. Bývá založena na radosti bystrých dětských hrdinů z poznávání a na jejich harmonickém vztahu s dospělými; dětský hrdina také zpravidla bývá jejich vypravěčem. Autorovy první, výrazově i dějově jednoduché prózy sledovaly, jak se dítě vyrovnává s novým, neznámým prostředím (Anička a její přátelé, Anička z 1. A), a toto téma přešlo i do následujících prací s prokreslenějšími postavami (Táto, sežeň štěně, Dědeček, Kylián a já). Během času se Ryskovy prózy stávaly jazykově diferencovanějšími i dějově rušnějšími a zvláště v dílech pro pokročilejší čtenáře nacházely stále větší uplatnění autorova obrazotvornost a smysl pro humor: zatímco próza Podivuhodný pan Magnusek je fantastickou humoreskou, próza Lodní deník o příhodách Budhy, Pípy a Šerifa se snaží o autentičnost klukovského pohledu. Přítomností negativních zkušeností či tragických událostí získává na věrohodnosti Ryskův svět příkladných vztahů mezi lidmi v prózách Kluk jako jehlaSeverák. Poslední autorovy knihy stupňují jeho zálibu v navenek neatraktivních námětech, ať už z prostředí pražského (Dějiny naší rodiny), nebo venkovského: Byli jsme tři (náš děda, pan učitel a já).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce populárně naučné: Lenin (životopis pro děti a ml., 1949, s Karlem Hanušem a Jaroslavem Kojzarem); Josef Vissarionovič Stalin (životopis pro ml., 1949, s K. Hanušem a J. Kojzarem); Vítězná cesta. O životě a díle Zdeňka Nejedlého (pro ml.,1953, s J. Kojzarem); Pasou se ovečky na stráni (leporelo, 1955); Náš Jiří Wolker (zbeletrizovaný životopis pro děti a ml., 1956); Anička a její přátelé (P pro děti, 1960); Anička z 1. A (P pro děti, 1962; přeprac. 1968); Táto, sežeň štěně (P pro děti, 1963); Jožánek (P pro děti, 1966; od 2. vyd., 1973, s tit. Dědeček, Kylián a já); Lodní deník o příhodách Budhy, Pípy a Šerifa (P pro ml., 1973); Martin v ráji (P pro děti, 1975); Podivuhodný pan Magnusek (P pro ml., 1976); Kluk jako jehla (P pro děti, 1978); Severák (P pro děti, 1978); Kytlický vodník (pohádky, 1979); Dějiny naší rodiny (P pro děti, 1981); Ne, smutné knihy nepíšu (vzpomínky, bibliof., 1981); Byli jsme tři (náš děda, pan učitel a já) (P pro děti, 1982).
Příspěvky ve sbornících: Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám (1953, edd. Karel Konrád, Jan Noha, Václav Pekárek, Vilém Závada); Pohádky na dobrou noc (1964, ed. Olga Hejná); Dvanáct úsměvných měsíců (1974); Trojí přání (1975, ed. V. Gebhartová); Děti – současnost – literatura (neprodejný tisk k XV. sjezdu KSČ, 1976).
Uspořádal a vydal: Čítanka pro 4. postupný ročník národních škol (1949, s Bohumilem Říhou a Josefem Šlajerem); J. V. Sládek: Světlou stopou (výbor pro ml., 1950); J. Wolker: Slunce je veliký básník (výbor pro ml., 1950).

LITERATURA

Studie a články: ah: Jan Ryska, Svoboda (Praha) 10. 6. 1978; Z. Heřman: Jan Ryska, ZM 1979, č. 4; J. Hetych: Autorský typ příběhové prózy s dětským hrdinou v tvorbě Jana Rysky, in Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Jazyk – literatura – metodika, sv. 44, 1985, s. 153.
Recenze: Náš Jiří Wolker: P. Blažíček, Kultura 1957, č. 9 * Anička z 1. A: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 25; V. Vařejková, Komenský 94, 1969/70, č. 1; M. Lukešová, NK 1975, č. 2 * Táto, sežeň štěně: Z. K. Slabý, ZM 1964, č. 6/7 * Jožánek (Dědeček, Kylián a já): V. Vařejková, Komenský 91, 1966/67, č. 6; K. Dostál, ZM 1967, č. 4; E. Blatná, Komenský 110, 1985/86, č. 10 * Lodní deník...: B. Balajka, Práce 12. 12. 1973; J. V. S. (J. V. Svoboda), ZM 1974, č. 4; A. Benešová, NK 1982, č. 13 * Martin v ráji: J. Voráček, ZM 1976, č. 1; J. Klokočníková, NK 1979, č. 19; J. Hilčr, NK 1991, č. 28/29 * Podivuhodný pan Magnusek: O. Chaloupka, ZM 1976, č. 8; J. Voráček, 29. 6. 1976; H. Milerová, Práce 17. 8. 1976 * Severák: K. Suda, NK 1978, č. 27; V. Maidl, ZM 1978, č. 8; J. Voráček, LM 1979, č. 3 * Kytlický vodník: Z. Zapletal, Komenský 1979/80, č. 9; Z. Heřman, ZM 1980, č. 4; Z. Heřman, NK 1995, č. 46 * Dějiny naší rodiny: M. Matějovicová, NK 1981, č. 42 * Byli jsme tři: M. Matějovicová, NK 1982, č. 26; L. Falteisek, VP 1. 7. 1982.
K životním jubileím: stv, Práce 17. 1. 1976; V. Adlová, NK 1981, č. 3; O. Chaloupka, LM 1981, č. 1; J. Voráček, RP 19. 1. 1981; ab, Pionýr 1986, listopad.
Nekrology: zh, MF 15. 12. 1983; V. Gebhartová, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 52; Z. Heřman, ZM 1984, č. 2; O. Chaloupka, LM 1984, č. 4.
Rozhovory: H. Beckerová, ZM 1969, č. 9, příl.; M. Černík, Květy 1972, č. 51; K. Hvížďala, ZM 1976, č. 8.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Anna Blažíčková (1998)
Aktualizace hesla: 28. 12. 2015 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 12. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu