Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LABYRINT

 

 1992 - (dosud)  
 
 Nakladatelství zaměřené na českou a překladovou beletrii (zejména německy psanou prózu), knihy o umění, komiksy a původní literaturu pro děti
 

Labyrint (nakladatelství, kulturní revue a společnost pro kulturu) založil v roce 1992 Joachim Dvořák (*1966), který je zároveň jeho ředitelem, redaktorem a redigentem několika edičních řad. Jako další redaktoři zde působili mj. Tomáš Dimter, Jindřich Jůzl, Ondřej KavalírJakub Sedláček. Publikace Labyrintu vycházejí často s originálním výtvarným či fotografickým doprovodem; na jejich výtvarné podobě se podíleli a podílejí mj. Michal Cihlář, Luboš Drtina, Juraj Horváth, Lukáš Kudrna, Michaela Kukovičová, Vojtěch Mašek, Boris Meluš, Pavel Růt, Martin Svoboda, Vojtěch Šeda, Petr Šmalec, fotografický doprovod zajišťují nejčastěji Markéta Baňková, Vlastimil Bečvář, Michal Cihlář, Eva Fuková, Igor Malijevský, Peter Župník ad.
Do konce roku 2012 vydal Labyrint přibližně 150 titulů (do roku 2002 cca pět publikací ročně, v letech 2003– 2006 přibližně deset knih ročně, od roku 2007 do dvaceti titulů ročně). – Redakce nakladatelství sídlí v Ditrichově č. 5, Praha 2, korespondenční adresa Labyrintu je Jablonecká č. 715, Praha 9.

 

Po koncepčně nevyhraněných začátcích se Labyrint zaměřil zejména na světovou prózu. V edici Granada (od 1997 dosud, do konce roku 2012 7 sv.) byl publikován např. soubor povídek Salmana Rushdieho s linoryty Michala Cihláře, prózy Dominika Tatarky ve slovenském originále, román Jacka Londona, nizozemské povídky Hafida Bouazzy či Nezvěstný (Amerika) Franze Kafky s ilustracemi Jaroslava Róny. V rámci knižnice vyšla také reedice Topolovy novely Anděl s původními fotografiemi Michala Cihláře. Přeložené, ale i původní české básně či deníky, úvahy a autoportréty významných osobností (Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Frida Kahlo aj.) jsou zařazovány do edice Karawana (od 2001 dosud, do konce roku 2012 8 sv). Ve spolupráci s nakladatelstvím Triton zde vyšly zápisky Ernesta Che Guevary z cest po Latinské Americe Motocyklové deníky, Bieblova Cestu na Jávu, Nezvalův Pražský chodec aj.
Reprezentativní průhledy do tvorby současných, převážně evropských prozaiků a prozaiček nabízí Gutenbergova čítanka moderní světové prózy (od 2003 dosud, do konce roku 2012 8 sv.), kterou vydává nakladatelství Gutenberg ve spolupráci s Labyrint revue. Jednotlivé svazky přinášejí ucelené výbory z různých jazykových oblastí (britská, slovenská, holandská, německá čítanka, mnohé v dvojjazyčném, zrcadlovém vydání). Zařazeny byly mj. prózy italského držitele Nobelovy ceny Daria Foa, psychologické novely Antonia Tabucchiho a Eleny Ferrante, krátké prózy Virginie Despentesové, Salmana Rushdieho či Iana McEwana ad. Světová beletrie hojně vychází také mimo edice. Nejčastěji je pozornost vydavatelů zaměřena na překlady z němčiny: vyšel zde mj. román Sola Lovce a ve shodné grafické úpravě román Thomase Brussiga Hrdinové jako my, prózy Jindřicha Manna, Maxima Billera či rakouského prozaika Michaela Stavaričeho. V menší míře se objevují překlady z jiných jazyků, např. z polštiny (Stanisław Lem).
Na dosud nezavedená jména české, popř. slovenské beletrie se orientovala edice Labyrint Fresh (2006–2009, 12 sv.), do níž přispěli např. Bára Gregorová, Tobiáš Jirous, Jana Šrámková (Hruškadóttir), Benjamin Tuček či Michal Hvorecký. V odlišné grafické úpravě vyšla prozatím jediná publikace ve vizuálně zaměřené řadě Fresh Eye/ Jinýma očima (2012, 1 sv.). V počátečním období nakladatelství krátce existovala Česká knihovna (1994, 2 sv. č. 2 a 3), do níž byly zařazeny prózy Václava HraběteMartina Nezvala, od té doby však Labyrint vydává původní českou prózu především mimo edice. Počínaje prvotinou Nebe pod Berlínem patří k jeho kmenovým autorům prozaik Jaroslav Rudiš, opakovaně zde vycházejí knihy německy píšící autorky Lenky Reinerové (např. vzpomínky na Egona Erwina Kische), a to nejčastěji v překladech Olgy Walló, jejíž prózy jsou v produkci nakladatelství rovněž hojně zastoupeny. Několika vydání se dočkala jediná próza Václava Hraběte Horečka (s černobílými fotografiemi Markéty Baňkové, třetí vydání s fotografiemi Igora Malijevského) a vyšly zde i výbory povídek Karla Čapka, Bohumila Hrabala aj. Sporadicky vydávanou poezii zastupují výbory z tvorby autorů různých generací: Josefa Kainara, Václava Hraběte, z mladších Věry Chase či Tobiáše Jirouse. Publikovány zde byly též básně z pozůstalosti Rainera Marii Rilkeho a v zrcadlovém českoněmeckém vydání Šibeniční písně Christiana Morgensterna v překladu Egona Bondyho.
Značný prostor Labyrint věnuje původní tvorbě pro děti, soustředěné do edice Raketa (od 2004, do konce roku 2012 18 sv.). Redakce do ní zařadila především originální publikace ilustrátora a grafika Petra Síse (mj. Tibet: tajemství červené krabičky, Zeď: jak jsem vyrůstal za železnou oponou), dále např. díla Milady Rezkové a Lukáše Urbánka. Mimo edice vyšly knihy Richarda Kubeše s ilustracemi Michala Cihláře, Hiršalovo přebásnění veršů Christiana Morgensterna s ilustracemi Petra Šmalce ad.
Od roku 2006 se Labyrint podílí na organizaci mezinárodního komiksového festivalu KomiksFEST!. V roce 2008 byla v jeho rámci založena KomiksFest! Revue (2008–2010, 5 sv.), v níž byly otištěny ukázky evropského komiksu (mj. Marjane Satrapi, Max Anderss, Lilli Caré ad.). Komiksům jsou věnovány také speciální edice Brutto: brutálně jemné komiksy (od 2009 dosud, do konce roku 2012 7 sv.) a Labyrint komiks (od 2009 dosud, do konce roku 2012 3 sv. č. 1, 3, 7). Publikovány zde byly komiksy nových i etablovaných autorů, mimo jiné Nikarinna, Lucie Lomové, Jiřího Gruse, Lely Geislerové ad. Mimo edici vyšel třídílný komiks Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel.
Knihy Labyrintu vycházejí nejčastěji v nákladu 3000–5000 výtisků (Hrabětova Horečka dosáhla nákladu 10 000 výtisků).

 

Od roku 1992 vydává Joachim Dvořák Labyrint revue, časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v kultuře (zprvu v nakladatelství Primus, od 1993 ve vydavatelství Via vestra a od roku 2000 ve spolupráci Labyrintu a Via vestra), který je k dispozici rovněž v elektronické verzi. Šéfredaktorem je po celou dobu Joachim Dvořák, v redakci působili mj. Václav Holanec, Jindřich JůzlJan Šícha. Usnadnit čtenářům orientaci na knižním trhu se snaží Almanach Labyrint, ročenka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře i spisovatele, kterou poprvé vydalo nakladatelství Primus v roce 1992 a v roce 1994 ji převzal Labyrint. V redakci působili či působí Jana Fantová, Václav Holanec, Jindřich Jůzl, Ondřej Kavalír, Jitka Koubková, Dita Kučerová, Jiřina Příhodová, Jan Šícha, Lenka Vojáčková ad. V letech 2000–2005 vycházel v Labyrintu Kulturní bedekr, průvodce po světě galerií, muzeí, kulturních časopisů, uměleckých škol apod.
Společnost Labyrint se zabývá též rozsáhlou organizační činností: společně s Českými centry pořádá Noc literatury, vedle toho je pořadatelem mnoha dalších kulturních akcí, čtení či výstav a je též oficiálním partnerem literárně-hudebního kabaretu EKG v pražském divadle Archa.

 
 Ediční řady

Granada (1997–2007); Karawana (od 2001); Gutenbergova čítanka moderní světové prózy (od 2003); Labyrint Komiks (od 2003); Raketa (od 2004); Labyrint Fresh (2005–2008); KomiksFEST! revue (od 2008); Fresh Eye/Jinýma očima (od 2012).

 Časopisy a informační bulletiny: Almanach Labyrint (od 1994); Kulturníbedekr (2000–2005); Labyrint revue (od 2000 spolu s Via vestra).
 Pořádané akce, výstavy, soutěže: KomiksFEST! (s dalšími); Noc literatury (s dalšími).
 Členové řídících a poradních orgánů: Majitel a ředitel: Joachim Dvořák.
 Výtvarní spolupracovníci: Michal Cihlář, Luboš Drtina, Juraj Horváth, Lukáš Kudrna, Michaela Kukovičová, Vojtěch Mašek, Boris Meluš, Pavel Růt, Martin Svoboda, Vojtěch Šeda, Petr Šmalec. –Fotografie: Markéta Baňková, Vlastimil Bečvář, Michal Cihlář, Eva Fuková, Igor Malijevský, Peter Župník.
 Technické informace: Nakladatelství Lybrint spolupracovalo mimo jiné s tiskárnami Akcent Vimperk s. r. o., a Pbtisk. s. r. o. Příbram.

LITERATURA

Články: J. Lukeš: Průvodce Labyrintem, LidN 18. 5. 1992; Joachim Dvořák: Právo, 31. 10. 2002, příloha Salon č. 229; N. Klevisová: Nakladatelé, Hospodářské noviny 3. 4. 2011, příl. Víkend.
Rozhovory: J. Dvořák: Almanach Labyrint, Labyrint revue, knižní produkce (připr. Eduard Světlík), Dokořán 2002, č. 21 ; J. Dvořák: Ne vše, co se napíše, má právo být vydáno (připr. Radim Kopáč), UNI 2002, č. 6; J. Dvořák: Dobrovolný workoholik (připr. K. Kadlecová), Reflex 2009, č. 10; J. Dvořák – J. Rudiš: Loterie vícestrunných hráčů (připr. Natalie A. Rollko), Xantypa 2011, květen.
  Autor hesla: Zuzana Malá (2013)
  Aktualizace textu hesla: 30. 6. 2013 (zm)
  Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2013 (zm)
zpět na hlavní stranu