Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 BOHEMICA VIENNENSIA 

 1954 - 1957 
 
 Exilová edice
 

V návaznosti na stejnojmenný časopis z let 1948–1954 edici vydával ve Vídni krajanský osvětový pracovník Karel Matal Polan (psal se též K. M. Polan, event. Karl Matal, 1923–2001). Zahájil ji Havlíčkovým Křtem svatého Vladimíra, od druhého svazku se však edice zaměřila na současnou exilovou básnickou, esejistickou a prozaickou tvorbu. Tato tendence vyvrcholila druhou antologií básnické tvorby českého exilu Čas stavění (ed. Antonín Vlach, přispěli Jana Borová /= Aurelie Jeníková/, Josef Čermák, Jiří Kovtun, Josef Martínek, Zdeněk Němeček, Václav Pavel, Emanuel J. Popera, Zdeněk Rutar, Věra Stárková, Jaroslav Strnad, Oldřich Toman, Robert Vlach, Vladimír Zelený), zahajující současně vstup domácí ineditní tvorby do exilové produkce (pod pseudonymem A. D. Martin do antologie přispěl též Antonín Bartušek, který pak v edici Sklizeň svobodné tvorby publikoval básnickou skladbu Atomový věk). Dalšími autory edice byli Ivan Jelínek, František Listopad (eseje Tristan čili zrada vzdělance, básnická sbírka Svoboda a jiné ovoce) či Bedřich Svatoš. Poslední dva svazky edice naznačují změnu orientace na překlady současné české exilové tvorby do němčiny (Petr Den, Robert Vlach). Ohlašované tituly K. M. Polana v němčině (mj. Dějiny vídeňských Čechů) a próza Jaroslava Strnada (triptych Cesta) již nevyšly.

 

Edice byla vydávána nejprve cyklostylem s patrnou snahou o působivé grafické řešení v rámci skromných možností dané rozmnožovací techniky. Standardní obálku cyklostylovaných svazků navrhl F. Plachy, písmo navrhl Roland Utner. Závěrečné dva svazky vyšly tiskem v nákladu 1000 výtisků a byly ilustrovány.

 
 Výběrová bibliografie: F. Listopad: Tristan čili zrada vzdělance; A. Vlach (ed.): Čas stavění. Básně českých exulantů. Anthologie.
 Časopisy a informační bulletiny: Bohemica Viennensia (tisková služba, cca 100 čísel, 1947–1955).
 Výtvarní spolupracovníci: F. Plachy, R. Utner. – E. Kaslová-Přibylová, V. Vaněk.
 Technické informace: Celkem 8 svazků, A4 (sv. 1–5), A5 (sv. 6–8); cyklostyl (sv. 1–6), tisk (sv. 7–8).

LITERATURA

Bibliografie: A. Zach: Kniha a český exil 1949–1990 (1995).
Knižně: M. Přibáň in Kniha a český exil (2008).
Studie a články: J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, 4. část. Tvar 1990, č. 38.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 31. 12. 2009 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu