Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Mona Lisa (lept, 1968)

 Naděžda PLÍŠKOVÁ

* 6. 11. 1934, Rozdělov u Kladna 
† 16. 9. 1999, Praha  
 
Básnířka a výtvarnice
 

Od dětství ji provázel zájem o výtvarné umění. V roce 1950 nastoupila na Vyšší umělecko-průmyslovou školu, po absolvování (1954) zahájila studium oboru grafika a malířství u prof. Vladimíra Silovského na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1958–1959 získala stipendium na Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku, v letech 1968–1969 absolvovala stipendijní pobyt ve Stuttgartu. Akademii dokončila u prof. Karla Součka v roce 1961. V roce 1982 utrpěla vážný úraz páteře.

 

Vlastní texty a výtvarné práce začala publikovat v samizdatových sbornících v polovině 70. let. Přispěla do ineditních sborníků Egonu Bondymu k 45. narozeninám Invalidní sourozenci (1975, ed. Ivan Martin Jirous), Ing. Petru Lamplovi k 45. narozeninám (1975, ed. Ivan Martin Jirous); 75 (1975), Básníci pražského undergroundu (1986, ed. Egon Bondy), Na střepech volnosti (1987, ed. Zdeněk Hrubý). V samizdatu vyšel také Plíškové básnický soubor Třináct básniček (1982). Její texty se objevily v samizdatových periodikách Spektrum, Lidové novinyRevolver Revue. Po roce 1989 byly některé její texty otištěny v časopisech Vokno, Tvar, Paternoster, Iniciály, Prostor, Labyrint, Literární noviny, Revolver Revue. – Své výtvarné práce vystavovala na samostatných výstavách (např. 1970 v Praze, 1978 v Olomouci, 1982 v Ostravě) i společně se svým manželem, sochařem a malířem Karlem Neprašem. Na výtvarnou i literární poetiku Naděždy Plíškové měly pravděpodobně vliv také seskupení Šmidrové (50. a 60. léta) a Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu (60. a 70. léta).

 

Básnické texty Naděždy Plíškové látkově vycházejí z autentického prožitku vlastní existence. Určující je deníkový charakter, výraz řečového proudu, volný verš. Autorka volně navazuje na poetiku Skupiny 42, stejně jako na tzv. trapnou poezii. Básnickou prvotinu Plíšková podle abecedy doprovází dvacet autorských grafik, grafická úprava textů se zde významně podílí na kompozici básní. Autorka tematizuje rozpadající se manželství, traumatizující zážitky spojené s následky zranění, naplňující mateřství. Nevěry manžela, touha po jeho tělesné blízkosti a kontaktu, smutek a stud jsou zaznamenány v obžalobných monolozích a fragmentech promluv. Vztah k dítěti a vlastní matce provází něha, zdrobněliny, záznam dětských otázek. Některé texty prvotiny přešly i do sbírky Hospodská romantika. Básně jsou záznamem rozhovorů a promluv, jak jsou vedeny a slyšeny v prostoru hospody – s příznačným jazykem (obecná čeština, vulgarismy), výrazem (fragmenty, říkadla, nápisy na zdech a záchodcích), rytmem (přetržitost, hromadění vzniklé opakováním). Posmrtně vydaná knížka Plíšková sobě obsahuje tvorbu let 1997–1999. Kniha je rekapitulací doposud zveřejněných témat, poslední reminiscencí tvůrčího i osobního života Naděždy Plíškové, kde je určující existenciální úzkost (ztracená láska, ztracené zdraví). Fragmenty života vystupují jak z deníkových záznamů, tak z autentické a syrové básnické zpovědi, kde jsou určující zápas o přežití, sebeironie a krutá upřímnost. Soubor obsahuje též autorčinu korespondenci s Jindřichem Chalupeckým.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Plíšková podle abecedy (BB 1991); Hospodská romantika (BB 1998); Plíšková sobě (BB 2000, ed. M. Špirit).

LITERATURA

Katalogy: Grafika – sochy. 1968–1970 (1970); Naděžda Plíšková (1978); Kresby a grafika (1982).
Studie a články: J. Lopatka: Místo úvodu, in Plíšková podle abecedy (1991); J. Tichý: Revalvace Naděždy Plíškové, Ateliér 1993, č. 17–18; A. Stankovič: "Kdo nedrží krok, poslouchá nejspíš jiný buben", RR 1998, č. 37.
Recenze: Plíšková podle abecedy: Š. Halaštová, LitN 1992, č. 12; V. Novotný, MFD 27.4. 1992; S. Machonin, RR 1992, č. 20; jrf (= J. Rulf), LidN 25. 2. 1993 * Hospodská romantika: J. Brabec, LitN 1999. č. 7; J. Červenková, NK 1999, č. 4; V. Novotný, Týdeník Rozhlas 1999, č. 17; V. Kovářík, I. Málková, V. Rosí: Host 1999, č. 5, příl. Recenzní příloha; O. Macura, Tvar 1999, č. 11; M. Vajchr, KPRR 1999, č. 4, též in Vyložené knihy (2007) * Plíšková sobě: R. Kopáč, Uni 2000, č. 12; B. Kostřicová, Host 2001, č. 2, příl. Recenzní příloha; I. Harák, NK 2001, č. 7; J. Staněk, Tvar 2001, č. 5.
Nekrology: A. Stankovič, KP RR 1999, č. 15; E. Petrová, Ateliér 1999, č. 20; jim, LidN 21. 9. 1999.
Rozhovory: J. Černý, Večerník – Praha 13. 2. 1992, příl. VP pro volné dny; A. Stankovič, RR 2001, č. 47.

Autor hesla: Iva Málková (2008)
Aktualizace hesla: 19. 6. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu