Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRUH 

 1958 - 1961 
 
 Informační a propagační bulletin nakladatelství Mladá fronta určený pracovníkům s knihou a čtenářským kroužkům Československého svazu mládeže. Ročník 1958 redigovali Zdeněk Frýbort Vladimír Kafka s redakční radou. Od 1959 časopis řídila neuvedená redakční rada a redigovali jej VojtěchKantor Hana Žantovská.
 Bulletin uveřejňoval zejména ukázky z prozaických a básnických knih připravovaných k vydání v nakladatelství Mladá fronta (včetně ilustrací), rozhovory s autory a nakladatelskými pracovníky a drobné zprávy o knižní produkci nakladatelství (Kulturní zprávy a zajímavosti, Krátké recenze). Příležitostně otiskoval také ankety (do ankety o poezii a kritice v roč. 1958 přispěli Jiří Brabec, Jan Grossman Jiří Hájek) a instruktážní příspěvky určené mládežnickým čtenářským kroužkům (k přípravě na získání Fučíkova odznaku a na Soutěž tvořivosti mládeže). Menšími články o knihách a medailonky domácích i zahraničních autorů do listu přispívali Zuzana Bělinová, Bedřich Bösser, Eva Formánková, Zdeněk Frýbort, Jan Grossman, Jiří Hájek, Magda Hájková, Aleš Haman, Vladimír Novák, Milan Schulz, Josef Škvorecký, Jan Vladislav, Zora Wolfová, Irena Zítková aj. O výtvarném umění psala mj. Jana Hofmeisterová, o divadle malých forem Eva Bezděková.
 
Periodicita: Čtvrtletně, nepravidelně. – Ročníky neuváděny, od 1959 neuváděna ani čísla, sešity označovány jen příslušnými měsíci: 1958 (4 č., č. 4 s titulem Co budeme číst v roce 1959), 1959 (4 č.), 1960 (5 č.), 1961 (3 č.).
Podtituly: Bulletin nakl. ČSM Mladá fronta pro pracovníky s literaturou a čtenářské kroužky ČSM (tiráž), Literatura – umění – věda – mladým čtenářům (obálka).
Členové redakční rady: (uvedena jen 1958): M. Kloučková, M. Schulz, Č. Vejdělek, H. Žantovská.
Technické informace: 21x21 cm, 48 str., paginace průběžná.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, reprodukce výtvarných děl, kresby ( Z. Brdlík, J. Brychta, Haďák, S. Kolíbal, M. Nesvadba, J. Šlitr, K. Teissig, K. Vaca aj.); grafická úprava J. Wild (1958), obálku navrhl V. Sivko.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu