Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 INTERVENCE 

 1995 - 1995 
 
 Časopis s krátkodobou existencí vydávaly nakladatelství Kozoroh a společnost Video Media. Jeho zakladatelé (v tiráži uvedeni pouze šéfredaktor Bruno Solařík a nakladatel Pavel Borowiec) se hlásili k surrealismu, přispěvatelé pocházeli vesměs z okruhu publikujícího také v Analogonu. Redakce připravila celkem čtyři čísla, čtvrté však z finančních důvodů nevyšlo (ukázky byly otištěny v Analogonu č. 20/21).
 

Intervenci nacházeli místo především příslušníci mladší generace surrealistů sdružení v brněnsko-pražské skupině A. I. V., která vznikla v 80. letech (Bruno Solařík, Blažej Ingr, Tomáš Přidal, Roman Telerovský, David Jařab, Lenka Valachová). Většinu obsahu tvořily básně a kratší prozaické texty seskupované do větších různě strukturovaných bloků „volné tvorby“, v nichž byli jednotliví autoři zastoupeni vždy jen drobnou ukázkou: kromě členů A. I. V., kteří otiskli mj. i větší soubor kolektivně vzniklých textů, přispívali také např. Pavel Borowiec, František Dryje, Josef Janda, Alena Nádvorníková, Ladislav Novák, Karel Šebek, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová; v překladech Bruna Solaříka, Aleny Nádvorníkové Kateřiny Piňosové vyšly texty Justina Averyho, Guy Girarda, José Pierra, Franklina Rosemonta aj. Rozsáhlejším autorským blokem textů se představili Tomáš Přidal Roman Telerovský (č. 2), Pavel Řezníček Lenka Valachová (č. 3). Intervence věnovala značnou pozornost i dramatickým textům (scénáře Vratislava Effenbergra, kolektivní surrealistické hry a ankety, reflexe divadelních představení), což souvisí s divadelními aktivitami skupiny A. I. V. Programově byly zařazovány starší texty vybrané z rukopisných sborníků, časopisů apod. (Zbyněk Havlíček, Karel Hynek, Voskovec Werich).
Podle Bruna Solaříka byl vznik časopisu reakcí na „skutečnost, že zvláště v oblasti surrealismu se 'přímé' imaginativní projevy (poesie, narativní vyjádření atd.) nemohou – po stránce publikační – stále vymanit z područí tvarů filosoficko-esejistických“ (úvod v č. 1). Sám Solařík byl téměř výlučným autorem nemnoha teoretických reflexí (pokusy o charakterizaci prací z okruhu A. I. V., úvahy o politickém stanovisku surrealistů či krizi civilizace, zvláště pak polemika s Jaromírem Typltem o současné situaci surrealismu a jeho nových východiscích č. 1). Snaha eliminovat teoretickou rovinu surrealistického diskurzu se nejzřetelněji projevovala v rubrice „Mírové mise“, kterou redakce proklamativně označila za prostor vyhrazený diskusím a polemikám nad vztahem tradice a revolty, ovšem umisťovala do ní texty, které se žánru teoretické statě či eseje pouze vzdáleně podobaly, byly výrazně beletrizované, či dokonce čistě beletristické (např. v č. 3 je do rubriky zařazena hra Davida Jařaba Ostrostřelici aneb Tři muži a kůň-pes).

 
Periodicita: Nepravidelně. – I (3 č., 1995).
Podtituly: Na obálce pokaždé titul některého z textů čísla: Fantom vzducholodi (č. 1), Autobus argonautů (č. 2), Cínový generál (č. 3).
Technické informace: A5; 64 str. (č. 1-2), 104 str. (č. 3); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (K. Baron, G. Girard, K. Kubíková, L. Kryvošej, A. Nádvorníková, K. Piňosová, M. Stejskal, P. Surma, E. Švankmajerová aj.); grafická úprava J. Effenberger, na obálce užito kreseb K. Barona.

LITERATURA

B. Solařík: Všechno nasvědčuje tomu..., Intervence 1995, č. 1; (ši) (= J. Šimůnek): Dějiny a přítomnost, SvSl 15. 3. 1995; KL: Intervence, LitN 1995, č. 13; V. Novotný: SoftTVAR (17), Tvar 1995, č. 19.
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu