Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Při autorském čtení v lednu 2006


Obálka sbírky Needle-book

 Petr BORKOVEC

* 17. 4. 1970, Louňovice pod Blaníkem 
 
 
Básník a překladatel
 Borkovec vyrůstal v Praze, kde také absolvoval gymnázium (mat. 1988). Od roku 1989 studoval na FF UK český jazyk a literaturu, studium však nedokončil. Pracoval jako korektor v deníku MF Dnes, v letech 1995–1997 působil v Nakladatelství Lidové noviny, vedl týdenní přílohu deníku Lidové noviny Umění a kritika (1998–1999). V letech 2000–2001 pracoval jako redaktor Literárních novin. V současnosti se věnuje překladatelské a publikační činnosti. Od roku 1992 působí jako redaktor revue Souvislosti. Je šéfredaktorem časopisu Rukopis a vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii. Spolupracuje s nakladatelstvím a kavárnou Fra v Praze, kde organizuje autorská čtení. V letech 1992–1993 žil v Tursku, od roku 1994 v Černošicích u Prahy.
 Publikovat začal v roce 1990. Verši a překlady (především z ruské poezie: Jurij Odarčenko, Vladimir Nabokov, Vladislav Chodasevič, Georgij Ivanov ad.) přispíval a přispívá do Akordu, Arkády, Iniciál, Katolického týdeníku, Kavárny AFFA, Lettre Internationale, Literárních novin, Lidové demokracie, Perspektiv, Proglasu, Souvislostí, Tvaru, Tvorby, Velehradu, Revolver Revue, Listů, Hostu, Plavu, A2 aj. 1993–1994 vydával společně s Václavem Vokolkem básnickou edici Turské pole. Básně ze sbírky Polní práce byly v Rakousku dvojjazyčně vydány na CD v interpretaci autora a Otto Sandera (Vídeň 2006). Audiozáznamy Borkovcových básní jsou publikovány rovněž na německém serveru lyrikline.org.
 Již meditativně laděné verše prvotiny Prostírání do tichého vytyčily autorovu orientaci na přírodní motivy, lidovou píseň a křesťanskou tradici, jakož i jeho snahu o rytmicky a rýmově vyváženou básnickou výpověď. Ve sbírce básní Poustevna, věštírna, loutkárna bylo toto Borkovcovo tvárné úsilí zvýrazněno narůstající osobitostí jazyka směřujícího zejména k využití neologismů a eufonie. Nápaditá, avšak i významově odpovědná hra se slovy tu v kontextu s neokázale prezentovanou religiozitou poukazuje k nalézání svébytného vyjádření i sklenutí pevně vymezovaného básnického světa. Zvýšená míra kontemplace, snaha nahlédnout do celku života prizmatem detailu charakterizuje sbírku Ochoz. Autor, navazující na ty podoby novodobé a současné české poezie, které reprezentují např. Bohuslav Reynek, Josef Palivec, ale i Ivan Wernisch, upouští od přemíry neologismů a důraz klade na zvýraznění eufonie, obraznosti a na formální vytříbenost veršů. Postupně se Borkovec stále více odklání od jazykových výbojů a soustředí se na smyslové vnímání a lyrické deskripce věcí, figur a dějů (Mezi oknem, stolem a postelí). V druhé polovině devadesátých let (především sbírkou Polní práce) se tak zařadil k proudu věcné lyriky, kterou reprezentovali především Petr Hruška, Pavel Kolmačka či Petr Motýl. I v následujících sbírkách A.B.A.F.Needle-Book Borkovec setrvává u techniky lyrické deskripce, postupně však sílí estétská rovina stylizace subjektu. V nejnovější tvorbě se autor přesouvá spíše k diaristickému a reportážnímu pojetí lyriky, když v básních a lyrických prózách zpracovává náměty ze svých zahraničních stipendijních cest (Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire).

BIBLIOGRAFIE

Poezie a práce o literatuře: Prostírání do tichého (BB 1990); Poustevna, věštírna, loutkárna (BB 1991); Ochoz (BB 1994); Mezi oknem, stolem a postelí (BB 1996); Polní práce (BB 1998); A.B.A.F. (BB 2002); Needle-book (BB 2003); Aus dem Binnenland (EE 2006, německy, přeložili T. Uteseny a A. Hultsch); Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire (PP, BB 2008; Belínský sešit poprvé německy pod názvem Amselfassade. Belin-Notate, 2006, přeložila Ch. Rothmeierová).
Výbory: Ze tří knih / Aus drei Büchern (BB, bibliof., Ottensheim 1995, paralelně česky a něm., přeložila Ch. Rothmeierová); Přívoz / Überfuhr (BB 1996, německy, přeložila Ch. Rothmeierová); Poesie (BB 1997, italsky); Fünfter November und andere Tage (BB 2006, německy, přeložila Ch. Rothmeierová); Vnitrozemí. Vybrané a nové básně 1990–2005 (2005, obsahuje též básně dosud netištěné); From the Interior (BB 2008, anglicky, přeložil J. Quinn).
Překlady: U řek babylonských. Antologie ruské emigrační poezie (1996, s dalšími); Sofoklés: Král Oidipús (1999, s M. Havrdou); Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.–19. století (2001, s V. Puckem, též ed.); Bez obalu. Antologie současné maďarské poezie (2001, s dalšími); V. Nabokov: Ut pictura poesis. Vybrané básně z let 1918–1973 (2002, s J. Kabíčkem, též ed.); Aischylos: Oresteia (2002, s M. Havrdou); V. Chodasevič: Těžká lyra (2003, s M. Zadražilovou, též ed.); J. Rejn: Bylo, byli, byla, byl... (2005); J. Odarčenko: Verše do alba – Stichi v al'bom (2005, též ed., dvojjazyčná vydání); Antologie současné lotyšské poezie (2006, s dalšími).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Pegasovo poučení (2002); Cestou (2003); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007); Mein Bild – meine Religion (Mnichov 2007); Six Czech Poets (2008).

LITERATURA

Studie a články: M. Balaštík: Nad poezií Petra Borkovce, Host 1995, č. 5; J. Jůzl: Není nám dáno uhlídati mince v mechanikách!, Labyrint 1996, č. 3; P. Šrámek: Bezbarvá barevnost, Host 1997, č. 4; I. Harák: Rozvažování nad poezií Petra Borkovce (dojmy i pojmy), Alternativa plus 1999, č. 1/2, též in Nepopulární literatura (1999); J. Wiendl: Doma?, Host 2006 , č. 8, příl. Host do školy, č. 1; K. Piorecký: Dekonstrukce úspěchu. Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie, Tvar 2007, č. 10; J. Zizler in V souřadnicích volnosti (2008).
Recenze: Prostírání do tichého: M. Petříček, Tvar 1991, č. 10; P. A. Bílek, Iniciály 1991, č. 17–18 * Poustevna, věštírna, loutkárna: P. A. Bílek, NK 1991, č. 48; -iw- (I. Wernisch), LitN 1991, č. 51; I. Slavík, LD 17. 1. 1992; M. Zelinský, Iniciály 1992, č. 27 ? * Ochoz: P. Šimon, Tvar 1994, č. 18; V. Petrbok, LitN 1994, č. 44; D. Maňas-Kaňas, Host 1994, č. 4; T. Reichel, Proglas 1995, č. 3 * Mezi oknem, stolem a postelí: Š. Nevidalová, Alternativa nova 1996/1997, č. 5; L. Heczková, KP RR 1997, č. 7 * Polní práce: J. Trávníček, Tvar 1999, č. 5; M. Děžinský, Host 1999, č. 13; P. Čermáček, Psí víno 1999, č. 8 * A.B.A.F.: M. Chocholatý, Weles 2002, č. 15; R. Kopáč, Tvar 2003, č. 7 * Needle-Book: M. Skýpala, Tvar 2003, č. 21; J. Štolba, Host 2003, č. 10; J. Zizler, LitN 2004, č. 3 * Vnitrozemí: J. Koten, Weles 2006, č. 24/25; K. Piorecký, Host 2007, č. 1 * Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire: B. Gregorová, Právo 15. 1. 2009, příl. Salon; T. Weiss, Respekt 2009, č. 12, M. Šanda, Portál české literatury (zde).
Rozhovory: P. A. Bílek, NK 1991, č. 38; L. Svoboda, NK 1994, č. 41; M. Balaštík, Host 2003, č. 10.
Autor hesla: Jan Wiendl (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 1. 3. 2009 (kp)
 
zpět na hlavní stranu