Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ARCH 

 1969 - 1969 
 
 Literární měsíčník vydávalo od jara do léta 1969 nakladatelství Růže v Českých Budějovicích. Řídila jej redakční rada, redaktorem byl Věroslav Mertl.
 Úvodní redakční slovo bylo vzhledem k politické situaci formulováno zdrženlivě; proklamovalo návaznost na jihočeskou venkovskou tradici a potřebu navracet slovům jejich původní význam a člověku jeho poztrácené jistoty. Uvedené zásady redakce chápala ve smyslu křesťansky integrálního názoru na svět, což také bylo hlavní záminkou pro zastavení listu na prahu normalizace. Náplň časopisu tvořily zčásti ukázky z chystaných knih nakladatelství Růže, jehož tehdejší profil – stejně jako profil Archu – se výrazně odlišoval od regionálního standardu. Z básníků v listu publikovali Zdeněk Helus, František Listopad, František Daniel Merth, Jaroslav Seifert, Ivan Slavík (též překlady básní Paula Claudela Georga Trakla), Josef Suchý Karel Zlín. Autory próz a esejů byli Karel Bodlák, Jan Čep, Ivan Diviš, Josef Ludvík Fischer, Jan Kameník, František Křelina, Josef Palivec, Bohuslav Reynek aj., ze zahraničních literatur Stefan George, Martin Heidegger, Sören Kierkegaard, Alexandr Solženicyn Pierre Teilhard de Chardin. Redakce soustavně hledala oporu pro své úsilí v aktualizaci starších textů (řeči Jeronýma Pražského Petra Chelčického, kázání Františka Ondřeje Waldta, úvaha Jana Amose Komenského o všenápravě apod.). V č. 4 vyšla studie Zdeňka Kalisty Barokní prvek v naší nové poezii a úvaha Miloše Dvořáka Provincialismus a regionalismus. Texty opomíjených či zapomenutých autorů (Simonetta Buonaccini, Matěj Antonín Hrubý) komentoval Josef Bílek. Do rubriky zpráv a recenzí Glosy kritika přispívali Vladimír Justl, Jan Mareš (pod pseud. Suda), Jaroslav Med, Věroslav Mertl aj.
 
Periodicita: Měsíčník. – I (4 č., duben-srpen 1969; č. 5 připraveno, ale nevyšlo).
Podtituly: Měsíčník
Členové redakční rady: Redakční rada: F. Bráblík, J. Cihla, M. Hašek, J. Kuthan, J. Mareš, V. Mertl, R. Sak, I. Slavík.
Technické informace: A5, 32 str., paginace průběžná.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez ilustrací, do čísel vkládány přílohy (dřevoryt J. Váchala, litografie J. Čapka apod.); grafická úprava J. Müller.
Náklad: 500–700 výtisků.

LITERATURA

(ju) (= J. Junková): Jihočeský Arch má premiéru, LD 29. 4. 1969; V. Mertl: Jak to bylo s Archem, Rmen, jaro 1995; V. Mertl: Arch, Host 2010, č. 6; R. Sak: Jak to bylo s Archem, in T. Pršínová, Věroslav Mertl – soupis díla (2011).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2000)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu