Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 EDICE SKLIZEŇ 

 1954 - 1964 
 
 Exilová edice
 

Edici vydával v letech 1954–1964 v Hamburku (SRN) kulturní organizátor a redaktor Antonín Vlach (1905–1997), vydavatel stejnojmenného časopisu Sklizeň. Vzniku edice předcházel jeden svazek edice Sešity Sklizně (Z pozůstalosti Františka Kovárny), který vydal roku 1953 v New Yorku J. K. Cibulka. V roce 1954 však Antonín Vlach spolupráci s Cibulkou odmítl a vydal první svazek Edice Sklizeň (cestopisný esej Petra Dena s titulem Mexické divertimento). Bezprostředně poté se vydávání knižních publikací autorského okruhu časopisu přestěhovalo do Švédska, kde Vlachův jmenovec a spolupracovník Robert Vlach založil pod záštitou organizace Česká kulturní rada v exilu, jíž byl sám iniciátorem a sekretářem, edici Sklizeň svobodné tvorby. V roce 1958 se však Robert Vlach i s touto edicí přestěhoval do USA a v důsledku kompetenčního sporu s Antonínem ukončil vzájemnou spolupráci. Za těchto okolností Antonín Vlach roku 1961 obnovil svou původní Edici Sklizeň a v návaznosti na časopis sporadicky pokračoval ve vydávání až do roku 1964. V edici vyšlo celkem 11 svazků. Pravděpodobně posledním, avšak spolehlivě nedoloženým titulem je reedice prvního svazku Petra Dena, vydaná v roce 1967.

 Nejvýznamnějším titulem edice byly tři sešity rodinných vzpomínek neteře bratří Čapků Heleny Koželuhové Čapci očima rodiny. Dva tituly zde vydali Petr Den a Vilém Špalek, publikující též pod jménem Gran Embustero, jehož originální povídky vycházející z autorových životních zkušeností nabytých po emigraci do Venezuely, Antonín Vlach představil čtenářům jako první exilový vydavatel.
 
 Výběrová bibliografie: H. Koželuhová: Čapci očima rodiny 1–3; V. Špalek–Gran Embustero: Ze země sluncem oslněné.
 Časopisy a informační bulletiny: Sklizeň (1953–1969).
 Technické informace: 11 svazků, většinou cyklostyl A5.

LITERATURA

Knižně: M. Přibáň: Prvních dvacet let (2008).
Studie: J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, 2. část. Tvar 1990, č. 36.
Články: L. Š.: Pětasedmdesátka A. Vlacha. Nový život (Řím) 1980, č. 11.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 31. 12. 2009 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu