Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 AKT 

 1974 - 1977 
 
 Exilová edice básnických knih
 

Edici poezie Akt založili a v letech 1974–1977 ve švýcarské obci Gelterkinden vydávali básník, prozaik a dramatik Jaroslav Shilling (*1944) spolu s malířkou a grafičkou Lucií Radovou (1931–2016).

 Ve slovesné redakci Jaroslava Shillinga a výtvarné redakci Lucie Radové vyšlo v polobibliofilské úpravě s vyváženým podílem slovesné a obrazové složky devět svazků převážně původní básnické tvorby českých exilových autorů (Gertruda Goepfertová, Tomáš Řezáč pod pseud. A. Lidin, Jaroslav Shilling, Jan Schneider, Roman Štorch); sbírkou pohádek edici doplnil Jaroslav Strnad. Na ilustračním doprovodu se kromě Lucie Radové podíleli i další exiloví výtvarníci.
Svazky příčného formátu (zpravidla 10,5x14,5 cm), opatřené základními biografickými daty slovesných i výtvarných tvůrců publikace, byly tištěny za pomoci Buchdruckerei Schaub v Sissachu, kde Jaroslav Shilling pracoval jako pomocný dělník. Náklad činil podle nepřímých údajů nakladatelského návěští 300 výtisků. Nevydány zůstaly ohlašované tituly Ivana Krause (Sebrané veteše, s ilustracemi Zdeňka Roudnického), Jiřího Kovtuna (Zrození řeči) a Alexandra Solženicyna (Pruské noci, s ilustracemi Lucie Radové).
 

Tvůrci edice později otevřeli v Gelterkindenu galerii RE, v níž prezentovali též díla exilových výtvarníků, zejména svých spolupracovníků (mj. Pavel Krbálek, Zdeněk Roudnický). Lucie Radová rovněž intenzivně spolupracovala jako ilustrátorka s exilovými nakladatelstvími Index, Konfrontace, Sixty-Eight Publishers aj.

 
 Výtvarní spolupracovníci: Lucie Radová. – Ivo Holý, Pavel Krbálek, Zdeněk Roudnický.
 Technické informace: 9 svazků, obvyklý formát 10,5x14,5 cm.

LITERATURA

Články: Česká exilová nakladatelství se představují. Edice poezie Akt. Zpravodaj (Curych) 1976, č. 12.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 31. 12. 2016 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 3. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu