Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel MISAŘ

* 30. 9. 1934, Ploskovice (u Litoměřic)  
† 6. 4. 1991, Praha 
 
Prozaik
 Otec byl kovář, matka zemědělská dělnice. Po maturitě na Pedagogickém gymnáziu v Praze (1953) Misař působil (s přerušením během vojenské služby) jako učitel v Třebivlicích a Libochovicích u Litoměřic. 1962 přešel do Prahy, pracoval jako vychovatel v Ústavu pro výchovu narušené mládeže. Od 1963 byl redaktorem Čs. rozhlasu (pořady pro mládež, spoluzakladatel Mikrofóra), od 1966 redaktorem prózy v Plameni. Od 1970 byl redaktorem Tvorby, od 1974 dramaturgem FS Barrandov, 1977–78 opět v Tvorbě, poté spisovatelem z povolání.
 Debutoval 1958 v Univerzitě Karlově. Přispíval do časopisů a novin: Kultura, Literární noviny, Kulturní tvorba, Host do domu, Sešity pro mladou literaturu, Plamen, Rudé právo, Literární měsíčník aj. Podle jeho předloh byly natočeny filmy Pasťák (1968, prem. 1990, r. Hynek Bočan, sc. + Jiří Šámal a Hynek Bočan) a Poslední vlak (1982, r. Július Matula, sc. Miroslav Vydra, podle románu Periferie).
 Prvními knihami se Misař podílel na rozšiřování tematického záběru literatury 60. let. Krátké prózy souboru U nás je klid zachytily život mladých lidí na maloměstě a naznačily autorův smysl pro syrový detail i pro ironický nadhled. Důrazem na drsnou životní zkušenost i pochopením pro rozporné hrdiny se rovněž vyznačuje próza Pasťák, která překročila dobová tematická tabu tím, že zachytila autorovy zkušenosti z domova narušené a nonkonformní mládeže. Autobiografičnost, suchá střízlivost výrazu připomínající reportážní styl charakterizuje i dvojici Misařových generačních románů (PeriferiePlavba na stéble trávy). Oba nesou stopy norem kladených na „angažovanou“ literaturu během 70. a 80. let. První z nich, zachycující situaci lidí, kteří vstupovali do života v 50. letech, je silně ovlivněn apriorním třídním hlediskem. Normalizační perspektiva však poznamenala i Misařův druhý román, pokus evokovat atmosféru 60. let, respektive příznaky toho, co autor interpretuje jako postupně sílící společenskou „krizi“.

BIBLIOGRAFIE

Próza a práce o literatuře: U nás je klid (PP 1964); Pasťák (P 1969); Periferie (R 1977); Plavba na stéble trávy (R 1986); Smutek a naděje románu (EE 1987, s M. Pohorským).

LITERATURA

Studie a články: M. Pohorský: doslov in Periferie (1979); M. Pohorský in Zlomky analýzy (1990); V. Píša: Konkrétní atmosféra doby a prostředí, LM 1988, č. 2; Smutek a naděje románu: J. Slomek, LM 1988, č. 4; F. Buriánek, LM 1988, č. 5.
Recenze:U nás je klid: F. Benhart, Plamen 1964, č. 11; B. Doležal, Tvář 1964, č. 9/10. * Pasťák: M. Jungmann, Práce 9. 7. 1969; Z. Kožmín, HD 1969, č. 8; J. Lopatka, Tvář 1969, č. 3; J. Opelík, Listy 1969, č. 18 * Periferie: V. Novotný, Tvorba 1978, č. 13; O. Rafaj, LM 1980, č. 9 * Plavba na stéble trávy: J. Chuchma, MS 1987, č. 10.
Nekrolog: J. Chuchma, MS 1991, č. 34.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963, A-M, dodatky
Autor hesla: Aleš Haman (1998)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu