Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav ČTVRTEK

* 4. 4. 1911, Praha 
† 6. 11. 1976, Praha 
 
 Původním jménem Václav Cafourek, jménem Václav Čtvrtek podepisoval své práce od roku 1946, úředně je za své občanské jméno přijal v roce 1959. Syn účetního. Jeho manželkou byla redaktorka Čs. rozhlasu Vlasta Váňová (1917–1968), autorka próz pro děti, rozhlasových a televizních her. – Za první světové války žil Čtvrtek po odchodu otce na frontu s matkou a bratrem v Jičíně u dědečka Václava Feyfara, bývalého jičínského starosty, tesaře, stavitele a sugestivního vypravěče tajuplných příběhů. V Jičíně navštěvoval pokusnou školu při Raisově učitelském ústavu. 1918 se rodina vrátila do Prahy. Po dokončení obecné školy Václav Čtvrtek absolvoval reformní reálné gymnázium (maturita 1931) a krátce studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Začal pracovat jako expedient Městských knihoven pražských, pak byl dlouhá léta úředníkem na finančním ředitelství v Chebu (1933–39) a v Praze: 1940–45 byl zaměstnán na zemském finančním ředitelství (s meziobdobím totálního nasazení), 1945 vykonával vojenskou službu v Děčíně, 1946–48 pracoval na ministerstvu financí. 1949–59 se stal zaměstnancem Čs. rozhlasu; postupně působil jako dramaturg pohádkových pořadů, vedoucí vysílání pro školy a nakonec jako vedoucí vysílání vědy a techniky pro mládež. Od 1960 byl spisovatelem z povolání. 1975 byl jmenován čestným občanem města Jičína.
 Časopisecky začal soustavněji publikovat (kromě několika příspěvků v předválečném Studentském časopise) až v roce 1946, a to především v dětských periodikách. Postupně přispíval do Vlaštovičky, Sedmihlásku, Broučka, Mateřídoušky, Sluníčka, Ohníčku, Pionýra, Sedmičky pionýrů, Pionýrských novin, Zlatého máje, Literárního měsíčníku, ABC, Mladé fronty aj. Od roku 1946 navázal autorskou spolupráci s Čs. rozhlasem, kde pak do konce svého života zveřejnil nespočet menších i větších prací pro děti a mládež; zvlášť výrazně se autorsky podílel na pravidelných rozhlasových pořadech Nedělní pohádka a Hajaja. Od druhé poloviny 50. let spolupracoval rovněž s Čs. televizí; mimořádné divácké popularity dosáhl zejména svými (většinou seriálovými) příspěvky do Večerníčku; nejpopulárnější z nich, seriál O loupežníku Rumcajsovi (první díl prem.1967), převzalo na třicet zahraničních televizních stanic. Řadu jednotlivých pohádek rovněž publikoval v drobných sešitových tiscích. Některé jeho příběhy pro děti a mládež byly zfilmovány (Malá letní romance s tit. Malé letní blues, 1967, režie Jiří Hanibal, scénář Ota HofmanJiří Hanibal; My tři a pes z Pětipes, 1971, režie Oto Koval, scénář Milan ŠimekOto Koval). Rumcajsovské příběhy se pak v úpravách Saši Lichého dočkaly také divadelního zpracování (Jak se stal Rumcajs loupežníkem, 1969; Jak měl Rumcajs Cipíska, 1972). Dobrodružství loupežníka Rumcajse bylo v Polsku uvedeno v muzikálové podobě (text Ernest Bryll, hudba Katarzyna Gärtner, český překlad Mojmíra Janišová, texty písní Vladimír Čort, čs. prem. 1975). Čtvrtkovu prózu Zlatá lilie zdramatizovala pro dětské herce Věra Pánková (rozmn. 1971), čtyři Pohádky z mechu a kapradí pro loutkové jeviště Petr Slunečko (Křemílek a Vochomůrka, rozmn. 1979), na motivy Čtvrtkovy pohádky napsal též loutkovou hru pro děti Zbyněk Vybíral (Stázka a čert, rozmn. 1989). Řada Čtvrtkových pohádek vyšla na zvukových nosičích, často s využitím starších rozhlasových aj. záznamů; hojně je využívána i Čtvrtkova poezie pro děti, často zhudebňovaná (Ilja Hurník, Petr Eben aj.).
Pseudonymy: ve Studentském časopise publikoval Čtvrtek pod jménem Brvenca, pro svůj knižní debut užil pseudonymu Huge Prattler, řídce užíval též jména Václav Málek, Karel Poledne, Jan Neděle.
 Přestože vydával také prózy pro dospělé (Veselí mrtví, Nezbedné pověsti), obracel se Čtvrtek především k dětem, od nejmenších až po dospívající mládež. Psal pro ně nejen pohádky a pohádkové seriály, ale i písňové texty, loutkové hry a populárně naučnou literaturu (Směr vesmír – start!). Součástí jeho díla jsou i povídky, novely, kroniky a vyprávění o zážitcích a problémech městských dětí, jak jim je přináší škola, život na sídlištích či prázdniny na venkově, jakož i historizující próza, konfrontující dětského hrdinu minulosti a přítomnosti (Chlapec s prakem, Neuvěřitelná příhoda práčete Leška). Čtvrtkova žánrově mnohotvárná tvorba se přitom polarizovala ve dva typy: v klukovské a dívčí příběhy ze současnosti (psané převážně v 50. a 70. letech) a v příběhy pohádkové (vznikající zvláště od poloviny 60. let). Oba námětové okruhy spojují příběhy z reálného dětského života s výrazným pohádkovým motivem (Čárymáry na zdi, Duha a jelen Stovka, Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka). V příbězích ze současnosti Čtvrtek povětšinou sdílel dobové výchovné pojetí dětské literatury, přesahoval ho však motivickou a situační objevností, živostí postav, nepředpojatým viděním vztahu dětí a dospělých, a zejména bezprostředností dialogů, dobře odposlouchanou dětskou řečí. Situační a dějové poutavosti dosáhl v klukovském románu My tři a pes z Pětipes, hlubšího psychologického záběru v dívčím románku Malá letní romance, soustředěném k citovému hledání dospívající hrdinky na pozadí přírodního dění. Nad úroveň běžné pohádkářské produkce se pak Čtvrtek pozvedl sérií „jičínských“ pohádek, zvláště těch, jež jsou svázány postavou loupežníka Rumcajse; upoutávají jazykovou vynalézavostí a humorem, poetickým viděním, situační nápaditostí a dějovou barvitostí, ale též morálním posláním. Jejich lidově nekomplikovaní, rozhodní a charakterově robustní hrdinové žijí ve shodě s přírodou a jejím řádem, po zákonu přirozeného cítění, lásky a dobra a se smyslem pro spravedlnost. Křehčeji a ještě hravěji jsou pojati hrdinové v Čtvrtkových přírodních báchorkách (lesní skřítkové Křemílek a Vochomůrka aj.). Ve svých nejlepších pohádkách Čtvrtek vytvořil osobitý a přitom typicky český pohádkový svět, který je při respektování principů moderní pohádky hluboce vrostlý do tradic lidového vypravěčství; zvl. jeho pohádky byly přeloženy do řady cizích jazyků.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Whitehors a dítě s pihou (R 1940, pod pseud. Huge Prattler); Veselé pohádky o pejskovi a kočičce, strýci hrochovi, loupežnících a jiných lidech a zvířátkách (1947); Jak pejsek a kočička pěstovali kaktus (pohádky, 1947); Lev utekl (pohádka, 1948); Kolotoč v Africe (pohádka, 1948); Král Lávra (D pro ml., podle K. Havlíčka Borovského, 1952, insc. pozn. M. Disman, návrhy scén J. Zrzavý); Doktor Ludva Faust a jiné povídky (PP pro ml., 1956); Honza, čert a Kašpárek (D loutk. pro děti, 1956); Budulínek (D loutk. pro děti, 1957); My tři a pes z Pětipes (R pro děti, 1958; přeprac. 1967); Směr vesmír – start! (P naučná pro děti, 1959); Pohádkové příběhy kominíka Valenty (1960); Modrý kosatec (D pro ml., rozmn. 1960); Chlapec s prakem (P pro děti, 1961); O Kubovi (D loutk. pro děti, 1961); Čárymáry na zdi (P pro děti, 1961); O Terince a Cvočkovi (sešitová pohádka, 1961); Patero pohádek pro závěsné loutky (1962, s dalšími); Zlaté pero (P pro děti, 1962); Kosí strom (P pro děti, 1963); Zlatá lilie (P pro děti, 1964); Hodinky s lokomotivou (pohádky, 1965); Malá letní romance (R pro ml., 1966); Duha a jelen Stovka (P pro děti, 1966); Veselí mrtví (PP 1967); Pohádková muzika (pohádky, 1968); Dobrodruzi z Devátého náměstí (P pro děti, 1968); Pohádkový kalendář (pohádky, 1968); Pohádky ze čtyř studánek (1969); Jak Rumcajs vyhnal obra z Řáholce (sešitová pohádka, 1969); Rumcajs (pohádky, 1970); Rumcajs a Manka (pohádky, 1970); O Česílkovi, Šejtročkovi a jednom známém loupežníkovi (pohádky, 1970); O makové panence a motýlu Emanuelovi (pohádky, 1970); Pohádky z mechu a kapradí (1970); Vodník Česílko (pohádky, 1970); Z nejkrásnějších pohádek V. Čtvrtka (1970); Maková panenka (pohádka, 1970; 1995, uprav. H. Doskočilová; 2005 s tit. Maková panenka a motýl Emanuel, o další texty podle TV scénářů rozšíř. a uprav. H. Doskočilová); Vepřík a kůzle (sešitová pohádka, 1970); Vodník Čepeček (sešitová pohádka, 1970); Jak šel Česílko Andulce pro bačkůrky (sešitová pohádka, 1970); Jak loupežník Rumcajs utopil draka (sešitová pohádka, 1970); Rumcajsova loupežnická knížka (pohádky, 1971); Kočičiny kocourka Damiána (pohádky, 1971); Jak Křemílek s Vochomůrkou pekli kaštany (sešitová pohádka, 1971); Jak se Rumcajs poradil s rakem (sešitová pohádka, 1971); Rumcajsova vánoční pohádka (1972); Jak Cipísek a Volšoveček pomáhali Rumcajsovi s vojnou a co bylo dál (sešitová pohádka, 1972); Jak vepřík a kůzle slavili vánoce (sešitová pohádka, 1972); Vodník Čepeček (sešitová pohádka, 1972); Jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali lékárníka a co bylo dál (sešitová pohádka, 1972); Císařská vojna se sultánem a jiné pohádky na motivy lidových písní (1973, klavírní úprava písní J. Hanuš); Hrompac a Tancibůrek (sešitová pohádka, 1973); Jak blecha doskákala Janečkovi pro štěstí (sešitová pohádka, 1973); Jak čert hledal díru do pekla (pohádka, 1973); O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi (pohádky, 1973); O víle Amálce a žabce Márince (pohádky, 1973, Říkání o víle Amálce samost. 1999); Malá zlá kouzelnice a drak (pohádky, 1974); Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (1974, rozšíř. 2001); Tři hastrmani (sešitová pohádka, 1974); Vánoce u Rumcajsů (pohádky, 1974); Cipísek (pohádky, 1975); Manka (pohádky, 1975); Malá zlá kouzelnice (D pro děti, rozmn.1975); Neuvěřitelná příhoda práčete Leška (P pro děti, 1975); Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka (P pro děti, 1976); Panáček Bomiňa a panenka Palele (pohádka, 1976); O makové panence a motýlu Emanuelovi (sešitová pohádka, 1976); Nezbedné pověsti (PP 1977); Cesty formana Šejtročka (pohádky, 1977); Čtyři Breberkos (P pro děti, 1978); Franta a já (P pro děti, 1978); Lenka a dva kluci (P pro děti, 1978); Jak si Rumcajs poslal Cipíska pro pomoc (pohádka, 1978); Pohádka o myslivci a víle (1978); Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (pohádka, 1979); O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi (pohádky, 1979; 2000 podle il. B. Šišky a L. Čapka upr. M. Šišková); Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska (pohádka, 1981); Divoké labutě (D loutk. pro děti na motivy H. Ch. Andersena, rozmn. 1981, též in Dramatika pro děti 4, 3x H. Ch. Andersen, 1992, ed. Z. Josková); Pohádka o ptáku Klabizňákovi (pro děti 1988); Čtení o vepříkovi a kůzleti (pohádky, 2001); Vodník Čepeček (pohádky, 2004, podle TV večerníčků a rozhlasových scénářů napsala H. Doskočilová).
Souborná vydání
: Rumcajs, Cipísek, Manka (pohádky, 1975, 3 sv.)
Výbory: Pohádkový rok (1985, ed. V. Gebhartová); Kotě z Kocourkova (1986, ed. V. Gebhartová); Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (1997, ed. V. Gebhartová). Hajaja: pohádky na dobrou noc (2001, ed. B. Koutská).
Uspořádal a vydal: Radostně k práci – vesele k hrám (did. materiál k oslavám Radostných dnů mládeže, 1950); Lidé, věci, dobrodružství (Magazín chytrých dětí, sv. 5, 1963; sv. 6, 1964).
Didaktické materiály: Kamarádi se sluníčkem (pro hudební výchovu nejmenších, 1967, ed. H. Karásková, jako příl. gramof.deska, hudba J. Hanuš + BB K. Bednář, rec. V. Voska); Není klíč jako klíč (učebnice hudební výchovy pro děti, 1969); Zpívají psíci při měsíci (písňové texty a pohádka 1970, hudba J. Válek),
Zvukové nosiče: Ententýky (LP 1984, s dalšími, ed. A. Skálová, P. Jurkovič, inerpret. P. Jurkovič, T. Medvecká, A. Strejček); O víle Amálce (zvuk kazeta b.d. /1994/, záznam 1983, rež. T. Vondrovic, čte E. Cupák, hudba V. Hálek; 2002 též CD); Pohádky z mechu a kapradí (zvuk. kazeta b.d. /1994/, záznam 1970, čte J. Bohdalová, hudba J. Celba); O loupežníku Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi (zvuk. kazeta 1994, s užitím nahrávky z 1972, ed. J. Tušl, rež. J. Šrámek, čte V. Brodský, hudba V. Lídl); O žabce královně a 2 další pohádky K. J. Erbena (zvuk. kazeta 1995, nahrávky 1966, 1972, 1974, ed. J. Tušl; tit. pohádka dramatizace V. Čtvrtek, hrají A. Zíb, V. Zinková aj., hudba M. Vacek + Jabloňová panna, čte J. Charvátová, hudba V. Trojan + O třech předlenách, čte K. Höger, hudba Z. Lukáš); Loupežnické pohádky (zvuk. kazeta 1996, ed. E. Vondrová, rež. K. Weinlich, čte V. Brodský + CD 1, 2, 2003, rozhl. nahrávky z 1994, uprav. E. Vondrová, rež. K.Weinlich, čte V. Brodský ); Hajaja vypráví: Vodník Čepeček (zvuk. kazeta, 1997, rež. H. Philipová, čte V. Brodský); O makové panence a motýlu Emanuelovi (CD 1998, nahrávka z 1975, sc. V. Čtvrtek, rež. J. Šrámek, čte V. Brodský, hudba M. Baginský); O Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi (CD, zvuk. kazeta, 1999, s užitím nahrávky z 1973 ed. J. Tušl, rež. J. Šrámek, čte K. Höger, hudba V. Lídl); Maková panenka (CD, zvuk. kazeta, 1999, rež. J. Šrámek, čte V. Brodský, hud. improvizace J. Klempíř + tisková příl.); O Rumcajsovi, Mance a Cipískovi (CD, zvuk. kazeta, 1999, s užitím nahrávek z 1969, 1973, ed. Z. Tušl, rež. J. Šrámek, čte R. Pilař, hudba Z. Lukáš, V. Lídl); O vodníku Čepečkovi (CD, zvuk. kazeta, 1999, rež neuveden, čte J. Dvořák, klavír.improv. J. Pazour); Říkání o víle Amálce (CD, zvuk. záznam, 1999, rež. J. Šrámek, čte J. Molavcová, hudeb. improv. J. Klempíř); Cesty formana Šejtročka (zvuk. kazeta, 2000, sc. + rež. T. Vondrovic, čte J. Somr, klavír. improv. J. Pazour); Jak Křemílek a Vochomůrka hledali, až našli (CD, zvuk. kazeta, 2000, rež. J. Cincibus, čte J. Bohdalová, hudba J. Celba); Jak Křemílek a Vochomůrka hospodařili (CD, zvuk. kazeta, 2000, nahrávky z let 1970, 1994, rež. J. Cincibus, K. Nedorost, J. Šrámek, čte J. Bohdalová, hudba J. Celba); Jak si Křemílek a Vochomůrka věděli se vším rady (CD 2000, nahrávky z let 1970, 1975, 1994, ed. J. Tušl, rež. J. Šrámek, J. Cincibus, hudba J. Celba, čte J. Bohdalová); O Rumcajsovi, Cipískovi a vodníku Volšovečkovi (CD, zvuk. kazeta, 2000, sc. + rež. T. Vondrovic, čte J. Dvořák, hudba V. Lídl); Přátelé z večerníčků (CD, zvuk. kazeta 2001, s dalšími, nahrávky z 1975, 1994, 2001, ed. N. Dvorská); Všechno nejlepší (CD, zvuk. kazeta, 2005, s dalšími, k 40. výročí vysílání Večerníčku).

LITERATURA

Bibliografie: M. Jírovcová: Václav Čtvrtek. Personální bibliografie k 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí (rozmn., Jičín 1991).
Knižně: E. Bílková: Okolo Řáholce. Povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle (Jičín 2002).
Studie a články: Z. Heřman: Vlídný mág v zakletí pohádkového románu, in Z. H., Říkat pravdu s úsměvem (1984); L. Lederbuchová: Dynamičnost Čtvrtkových pohádek, in Aktuální otázky literatury pro mládež a jejího studia (1985); sb. Přijďte pobejt! (Jičín 1992); M. Krobotová: K jazyku pohádek Václava Čtvrtka, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Pacultas paedagogica. Philologica. Studia philologica, sv. 14. sv. 4, 1993, s. 11; J. Hetych: Václav Čtvrtek, Ilja Hurník a jejich pohádky s hudební tematikou, in sb. Zvony a zvonky (Jičín 1995);V. Gebhartová: Kapsář pana Pohádky, Češtinář 7, 1997/1998, příl., s. 19; P. Mareš: "Also: nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti, Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, sv. 142 (2003); L. Lederbuchová: Dítě a kniha (2004); E. Bílková: Pod Valdickou branou (2004).
Recenze: Rumcajs: dš (D. Šafaříková), Práce 24. 7. 1970; V. Vařejková, ZM 1970, s. 596 * O vílce Amálce a žabce Márince: M. N. (M. Nyklová), ZM 1974, s. 276 * O Rumcajsovi a loupežnickém synkovi Cipískovi: O. Sirovátka, LD 23. 11. 1973; M. N. (M. Nyklová), ZM 1974, s. 130 * Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky: M. Nyklová, ZM 1975, s. 132; N. Sieglová, LM 1975, č. 4 * Vánoce u Rumcajsů: J. M. (J. Marhounová), ZM 1975, s. 350; s. 250 * Nezbedné pověsti: -ra (= V. Macura), ZN 20. 3. 1977 * Kolotoč v Africe: M. Reissner, Ladění 2000, č. 1 * Lev utekl: M. Reissner, Ladění 2000, č. 2 * Hajaja: M. Reissner, Ladění 2002, č. 1 * Císařská vojna se sultánem a jiné pohádky na motivy lidových písní: N. Sieglová, Ladění 2002, č. 1 * Vodník Čepeček: (mar)(M. Reissner), Ladění 2004, č. 4.
Nekrology: J. Voráček, LM 1977, č. 1.
K životním jubileím: Z. Heřman, ZM 1971, s. 369; J. Šimůnek, ZM 1976, V. Gebhartová, ZM 1981, s. 212; V. Vařejková, Ladění 1996, č. 4.
Rozhovory
: J. Dewetter, ZM 1964, s. 250; Z. K. Slabý, ZM 1970, s. 89; K. Hvížďala, ZM 1973, s. 469.
Vzpomínky: B. Říha: Chvála spisovatelství (1988); Z. K. Slabý, ZM 1996, s. 120;
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis R. Hamanová, 1987).
Autor hesla: Bohumil Svozil (1994)
Aktualizace hesla: 16. 7. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 16. 7. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu