Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Svatopluk ŘEHÁK

* 20. 1. 1926, Český Brod 
† 9. 10. 2013, Hradec Králové 
 
Básník, lékař
 

Jeho otec MUDr. Svatopluk Řehák (1896–1980) byl v mládí přispěvatelem a redaktorem časopisu českobrodských studentů Šembera, babička Julie Klímová-Řeháková (1867–1910) časopisecky publikovala pod pseudonymem Jaroslava Udašínská. – Dětství prožil Svatopluk Řehák v Kouřimi. Na reálném gymnáziu v Českém Brodě maturoval roku 1945, poté studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V letech 1949–50 podstoupil sanatorní léčbu vážné plicní choroby, studium zakončil 1951 (MUDr.). Od roku 1951 pracoval jako lékař na oční klinice v Hradci Králové, v letech 1952–1990 působil jako přední odborník v oboru oční chirurgie na tamní Lékařské fakultě UK; 1963–1968 zde zastával funkci děkana, 1976–1980 proděkana pro vědu a výzkum; přednostou katedry očního lékařství a oční kliniky byl v letech 1971–1990 (titul CSc. získal v roce 1958, docent 1960, DrSc. 1964, profesor 1967, členem-korespondentem ČSAV se stal 1984). V letech 1975–1990 byl předsedou československé oftalmologické společnosti a působil jako člen výborů řady zahraničních společností zabývajících se očním lékařstvím (1980–1992 Evropská oftalmologická společnost, 1978–1992 Evropská glaukomová společnost, od roku 1978 též tři mezinárodní oftalmologické společnosti v USA). Byl rovněž prezidentem řady mezinárodních kongresů oboru. Roku 1961 byl pověřen odborným vedením při zakládání lékařské fakulty v Haiphongu (Vietnamská demokratická republika). Jako expert působil rovněž v Kuvajtu a na Kubě, zúčastnil se desítek zahraničních přednáškových a studijních pobytů (mj. v USA, SSSR, Japonsku, Francii); je autorem více než tří set odborných studií a článků z oboru očního lékařství. Po odchodu do důchodu (1991) pracoval jako oční lékař polikliniky v Týništi nad Orlicí, od roku 1993 si zařídil soukromou praxi, kterou po roce 2005 přenesl z Týniště do Rychnova nad Kněžnou. V pozdním věku se věnoval též lehké atletice a je držitelem několika veteránských rekordů v kategoriích nad 80 let. – Byl nositelem vyznamenání ČSSR Za vynikající práci, roku 2002 se stal čestným občanem města Kouřimi.

 Debutoval básněmi ve Studentském časopise (Český Brod, 1945), verši pak od šedesátých let pravidelně přispíval do Pochodně (Hradec Králové) a Květů, publikoval též v Kulturní tvorbě, od sedmdesátých let publikoval ve Světě práce, Tvorbě a Rudém právu, verši a esejemi přispíval do Literárního měsíčníku a Kmene. Jako příloha časopisu Česká a slovenská oftalmologie vyšla roku 2002 Řehákova Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku (s Jiřím Řehákem), tamtéž Řehák v roce 2006 publikoval eseje věnované literární tvorbě lékařů, zvláště pak českých a slovenských oftalmologů.
 Svatopluk Řehák knižně debutoval sbírkou Spirála, shrnující společensky reflexivní, angažovanou lyriku z let 1941–1961, jejíž poetika v mnohém odkazovala k autorovým básnickým vzorům (zvláště k Františku Halasovi). V tomto námětově různorodém souboru starších básní, který v okamžiku vydání působil jako anachronismus, se již zformovaly tři tematické okruhy, procházející pozdější Řehákovou tvorbou, pro niž se otevřel publikační prostor od druhé poloviny sedmdesátých let: básně proklamující básníkův vztah k výrazným osobnostem vědy, umění a politiky, básně milostné a básně s lékařskou problematikou. Etické otázky, spjaté s autorovým povoláním, úvahy o možnosti překonat konečnost smrti činným životem a příklady těchto „přesahů“ (poema věnovaná Marii Curie-Skłodowské), jakož i básně z cest, pojaté jako lyrické obrazy jemných valérů, se staly osou Řehákovy druhé sbírky Čas sluncí. Opětný příklon k halasovské obraznosti určil sbírku Hodina s půlnoci, oproštěnější výraz a civilnější uchopení tématu, bližší poetice Miroslava Holuba, charakterizuje sbírky Na shledanou zítraSlunce na skalpelu. Spolu s verši, reflektujícími milostný prožitek zralého věku i odpovědnost za směřování společnosti, pomáhaly formulovat umělecké i životní „souřadnice“, ke kterým se Řehák hlásí ve sbírkách s konfesními rysy (Ohlédnutí, Vítr ze strnišť) a které podtrhuje i komentáři a vlastními úvahami, završujícími výbor z deníků a veršů své babičky a otce (Anamnéza). V devadesátých letech se vrátil k milostné lyrice (Čas zapadajících sluncí) a ve výboru Algoritmy života, kde čerpá z básní psaných v letech 1961–2000, zpřístupnil rovněž své juvenilie z let 1941–1945 (pododdíl Labutě noci).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Spirála (BB 1964); Čas sluncí (BB 1978); Hodina s půlnoci (BB 1978); Na shledanou zítra (BB 1980); Slunce na skalpelu (BB 1983); Ohlédnutí (BB 1985); Anamnéza (memoáry, úvahy, BB 1986); Vítr ze strnišť (BB 1989); Čas zapadajících sluncí (BB 1995). Výbory: Mezipřistání (BB 1986, ed. J. Nejedlá); Algoritmy života. Labutě noci (BB 2000).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Vzkazy (1976); Souhvězdí Aurory (1977); Ty, která mládneš v nás den ze dne (1981); Letokruhy (1982); Srdce budoucího věku (1982); Žít v míru (1983); Dvojhlas (1985); Ze studní hlubokých (1986); Hlas bojů (1987) aj.
Odborné práce: Oční lékařství (vysokoškolská učebnice, 1980, s dalšími; 2., přeprac. vyd. 1989) aj.

LITERATURA

Studie a články: N. Dokonalová: Lékař i básník, Práce 30. 5. 1984; J. Sommer: Umění v boji za pokrok a mír, Pochodeň 1. 12. 1984; V. Plesník: Múza na hrotu skalpelu, RP 13. 4. 1985, příl. Haló sobota č. 15; J. Nejedlá: doslov in Mezipřistání (1986); J. Dvořák: Dovětek ke třem anamnézám, doslov in Anamnézy (1986); J. Benýšková, F. Vích: S. Ř. (slovníkové heslo) in Literární Hradec Králové (1994).; J. Košťák: Oční lékař s duší básníka i sportovce, Hradecké noviny 11. 11. 2002
Recenze: Spirála: gs, KT 1964, č. 34 * Čas sluncí: V. Macura, ZN 29. 7. 1978; E. Martin, Tvorba 1978, č. 37; F. Valouch, LM 1979, č. 3 * Hodina s půlnoci: V. Slíva, Rt 6. 2. 1979; nek (=V. Jelínek), Tvorba 1979, č. 4 * Na shledanou zítra: F. Schildberger, BV 27. 3. 1981; F. Valouch, LM 1981, č. 6 * Slunce na skalpelu: vln (= V. Novotný), BV 27. 6. 1983 (k tomu polemika M. Blahynka, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 36); F. Valouch, LM 1983, č. 9 * Ohlédnutí: M. Blahynka, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 3; B. Hoffmann, LM 1986, č. 4 * Mezipřistání: O. Rafaj, LM 1986, č. 9; V. Lacina 21. 7. 1986; Z. Vybíral, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 38 * Anamnéza: Z. Heřman, MF 15. 5. 1987; M. Blahynka, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 20; V. Píša, RP 30. 6. 1987; L. Vacina, Pochodeň 15. 7. 1987; L. Vacina, Práce 4. 9. 1987; L. Soldán, LM 1988, č. 2 * Vítr ze strnišť: L. Vacina, Pochodeň 29. 8. 1989; L. Soldán, Rt 14. 9. 1989 * Čas zapadajících sluncí: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1996, č. 1; TES (= B. Tesařík), Čtenář 1996, č. 5 * Algoritmy života: M. Blahynka, Haló noviny 21. 7. 2001.
Rozhovory
: J. Hábík, Signál 1984, č. 49; L. Habr, Čs. voják 1985, č. 13; B. Kolářová, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 18.
K životním jubileím: B. Hoffmann + J. Nejedlá, LM 1986, č. 1; Život strany 1986, č. 2, s. 62; L. Vacina, Pochodeň 17. 1. 1986; .J. Červinka, Orlický týdeník 16. 1. 1996.
Nekrology: an, Kouřimský zpravodaj 2013, listopad; J. Řehák, Česká a slovenská oftalmologie 2013, č. 4
Autor hesla: Věra Brožová (1997, 2008)
Aktualizace hesla: 30. 12. 2015 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 12. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu