Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Vladimír VONDRA

* 6. 6. 1930, Martinice u Proseče 
† 20. 6. 2007, Praha 
 
 Syn železničního zřízence. V roce 1950 maturoval na reálném gymnáziu v Praze. Dálkové studium na PedF v Olomouci a řádné studium na FF UK v Praze (ruština, gruzínština, 1953–54) nedokončil. Učil v Dolních Domaslovicích (1950) a v Morávce (1951–53, obojí u Frýdku-Místku), v Praze-Modřanech (1954–58, 1960) a na Zbraslavi (1959). Poté byl redaktorem časopisu Plamen (1960–65), Státního nakladatelství dětské knihy a kulturní redakce Čs. televize (1967–70). V 60. letech pracoval zároveň externě jako lektor v Literárních novinách. Po roce 1970 byl nejprve krátce knihovním manipulantem ve Státní knihovně ČSR, pak hlídačem v Národní galerii, skladníkem v Technosportu, 1973–77 hlídačem v Loretě, 1978–90 pomocným sedlářským dělníkem a normovačem v národním podniku Sport.
 Od roku 1956 Vondra přispíval do časopisů Květen, Nový život, Červený květ, Čs. voják, Plamen, Literární noviny, Veronika, Čs. televize aj. Psal rovněž scénáře k politickým a dokumentárním filmům. Třídílný film Návštěva, pro který napsal scénář k části nazvané A v tom zámku... (1968, r. Milan Jonáš), nebyl uveden do kin. Pro Čs. televizi napsal množství scénářů k dokumentárním filmům, především o spisovatelích (Stanislav Kostka Neumann, Marie Pujmanová, Jiří Wolker, Josef Kainar, Vladislav Vančura, Jean-Paul Sartre, Graham Greene), o výtvarnících (Vladimír Komárek, Stanislav Kolíbal, Jindřich Wielgus), divadelních umělcích (Leopolda Dostalová, Václav Vydra st.) a vůbec o umělecké a kulturněpolitické problematice. Vondrovy knižní výbory ze světové beletrie podepisoval Stanislav Fiala. Vondra též užíval pseudonymu Josef Vašek a šifer -RA-, -von-.
 Vondrovy prózy charakterizuje jazyková vytříbenost, která se v jeho vyzrálé prvotině (Zbojnická balada) formovala pod vlivem Vančurovým a zároveň v duchu baladického ladění Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka. Vondra zreálnil pověstmi opředený osud beskydského zbojníka Ondráše a aktualizoval ho do podoby sociálního odboje. Ze stejné oblasti čerpají i jeho Pohádky od řek Morovky a Olzy. Po jazykově uměřeném románu ze současného vojenského prostředí, který zpracovává mravní protiklad předstírání a společenské zodpovědnosti (Dvojí tvář), stupňují povídky Šach mat básnivou stylizaci do virtuozity místy až dekorativní. V některých z nich pronikají do běžné skutečnosti nadpřirozené jevy. Podobně je tomu také v povídkách Kde roste maří list. V tomto pozdně publikovaném souboru vystupuje do popředí obraz harmonického způsobu života za vypravěčova dětství a poté s vyrovnaným odstupem sledované politické svízele a demoralizující svody během jeho pozdější cesty životem.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Zbojnická balada (R 1956); Dvojí tvář (R 1960); Šach mat (PP 1965); Kde roste maří list (PP 1995); Pohádky od řek Morovky a Olzy (PP pro děti, 2005).
Příspěvky ve sbornících: Vo vtorom krugu (Moskva 1965); Antologia de contos tchecoslovacos (Rio de Janeiro 1966); Novella (Milano 1966); The Literary Rewiew, Dickinson University (New Jersey 1971); Městopis (2000).
Uspořádal a vydal (vše pod jm. Stanislava Fialy): Svět je krásné místo (výbor z amer. literatury 20. st., 1974); Srdce světa (výbor ze světové literatury 18. a 19. st., 1976); Čítanka světové literatury 20. století (1978).

LITERATURA

Studie: J. Lukeš: Slovo nevezmu zpět. Nerealizované scénáře šedesátých let, Iluminace 1996, č. 1.
Recenze: Zbojnická balada: J. Štefánek, LitN 1956, č. 41; J. P. Jedlička, HD 1956, s. 468; B. Březovský, Květen 2, 1956/57, č. 1 * Dvojí tvář: J. Hájek, Plamen 1961, č. 4; Z. Heřman, LitN 1961, č. 9; J. Opelík, HD 1961, s. 138 * Šach mat: I. Zítková, MF 13. 11. 1965; O. Sus, LitN 1965, č. 38 + polemika: I. Štuka, LitN 1965, č. 40 + M. Smolík, Plamen 1965, č. 11 + V. Janovic, Plamen 1965, č. 11 + gs (O. Sus), HD 1965, č. 12; M. Suchomel, LitN 1965, č. 35 (přetištěno in Co zbylo z recenzenta, 1995); V. Theimerová, Impuls 1966, č. 2 * Kde roste maří list: I. Štuka, SvSl 14. 7. 1995, příl. Slovo na víkend; J. Schneider, MFD 15. 8. 1995; V. Falada, NK 1995, č. 25; J. Lukeš, LitN 1995, č. 36.
Nekrolog: D. Karpatský, Dokořán 2007, č. 43 (zde).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 10. 3. 2008 (kb, lma)
Aktualizace bibliografie: 10. 3. 2008 (kb, lma)
 
zpět na hlavní stranu