Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ladislav BUBLÍK

* 14. 5. 1924, Bzenec  
† 12. 4. 1988, Ostrava  
 
Dramatik
 Narodil se v rodině železničářského dělníka. V roce 1943 absolvoval Průmyslovou školu stavební ve Zlíně a poté pracoval jako dělník, zedník a kreslič. Roku 1947 se stal redaktorem ostravského deníku Nová svoboda. V letech 1951–1952 pracoval jako brigádník na stavbě hutního kombinátu v Ostravě-Kunčicích, v letech 1964–1965 byl redaktorem Kulturní tvorby a v letech 1965–1969 působil opět v redakci Nové svobody. Od roku 1970 až po odchod do důchodu v roce 1984 pracoval v Ostravě v různých dělnických profesích.
 Kromě časopisů, v nichž působil, publikoval také v Tvorbě, Divadle, Literárních novinách, Čs. vojáku, Plameni, Červeném květu, Kultuře aj. Je autorem televizní hry Blokáda (1959, r. Antonín Moskalyk). Román Páteř byl zfilmován pod názvem Úplně vyřízený chlap (1965, r. Vladimír Čech, sc. Vladimír Bor).
 Bublík začínal na počátku padesátých let jako autor divadelních her, situovaných na průmyslové Ostravsko, které prostřednictvím aktuálních politických témat naplňovaly tehdejší představu nového budovatelského dramatu. Výjimkou je drama Horoucí láska, námětově těžící z politických bojů počátku dvacátých let. Bublíkova jediná próza, krátký román Páteř, patřila k prvním polemickým ohlasům na poetiku a politiku schematického vidění společenských konfliktů, lidských povah a individuálních osudů. V autobiografickém příběhu brigádníka, politickými okolnostmi přinuceného pracovat na stavbě hutního kombinátu, autor nastolil problém pravdivosti dobově proklamovaných hodnot i jejich hlasatelů, kteří se neohlížejí na lidský rozměr konkrétního jedince.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Velká tavba (D 1949, i prem., s M. Fialou); Rozkaz (D, rozmnož. 1951, prem. 1947, dramatizace románu V. Pazourka Ústup z hranice); Horoucí láska (D, rozmnož. 1955, i prem.); Páteř (P 1963); scénicky: Perpetuum mobile (D 1949, i prem.).
Příspěvky ve sbornících: Nová setkání (1966, zde román Páteř).

LITERATURA

Studie a články: M. Smetana: Mnoho paradoxů, Amatérská scéna 1965, č. 3; H. Hrzalová: O volbě a koncepci postav v Bublíkově Páteři, ČL 1965, č. 2; V. Dostál: Literatura očistná a očistcová, ČL 1965, č. 5; J. Hájek: Literatura lidské odpovědnosti, Plamen 1966, č. 1; J. Uher: Dopis tomu, který mlčí, Nová svoboda 2. 12. 1969; E. Cedivoda: Zážitky, na které se nezapomíná, Nová svoboda 22. 1. 1970; O. Šuleř: Zapomínaní a zapomenutí, Tvar 1990, č. 11, s. 2; O. Šuleř: Talent, který zůstal bez křídel, Moravskoslezský den 24. 5. 1994; P. Janoušek: České drama 1945–1948, Divadelní revue 2000, č. 4.
Recenze: Rozkaz: Ja, Rovnost 7. 10. 1947; Z. Dinter, MF 8. 10. 1947; H. Budínová, Kulturní politika 1947/48, č. 4; S. Machonin, LidN 14. 5. 1948; A. M. Píša, PL 14. 5. 1948 * Velká tavba: M. Kouřil, LidN 9. 10. 1949; B. Slavík, LD 15. 10. 1949; O. Popp, MF 15. 10. 1949; V. Projsová, LidN 16. 10. 1949; J. Hájek, Tvorba 1949, č. 44 a 45 * Horoucí láska: S. Machonin, LitN 1955, č. 20; V. Cach, Divadlo 1955, č. 7; E. Kaplan, Svět v obrazech 1955, s. 21 * Blokáda: K. Nešvera, SvSl 20. 11. 1959 * Páteř: M. Drozda, Plamen 1963, č. 7; M. Jungmann, LitN 1963, č. 39; O. Rafaj, Červený květ 1963, č. 6; M. Suchomel, HD 1963, č. 12; V. Nevlud-Duben, České slovo (Mnichov) 1963, č. 10.
Rozhovor: an., Nová svoboda 25. 10. 1964.
K životním jubileím: O. Šuleř: Zachovat si rovnou páteř, Moravskoslezský den 9. 4. 1993; V. Blahutka, Malovaný kraj 1998, č. 4.
Archiv: Archiv města Ostravy: Osobní fond.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Miroslav Zelinský (1995)
Aktualizace hesla: 17. 4. 2018 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 17. 4. 2018 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu