Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SKLEPNÍK 

 1988 - 1994 
 
 Časopis vycházel od dubna 1988 v Hořicích v Podkrkonoší, zpočátku jako strojopisný samizdat zhruba ve dvouměsíčních lhůtách. Hlavním cílem redaktora Pavla Fraita bylo zpřístupňovat a šířit zajímavé texty vzniklé v prostředí exilu a disentu. V samizdatovém období tak Sklepník přejímal texty hlavně z ineditních a exilových periodik či knih. Původní tvorba zde byla zastoupena v menší míře. Větší podíl v obsahu získala až po roce 1989, kdy časopis začal vycházet jako standardní tiskovina. Na redakční práci se vedle Pavla Fraita podíleli mj. Miloš Müller, Eva Némethová a Jindřich Tluka.
 

K periodikům, z nichž Sklepník přejímal příspěvky, patřily především ročenky Listů Čtení na léto, Listy, Index, Infoch, Prostor, Revolver Revue, Sešity pro literaturu a diskusi, Střední Evropa, Svědectví. Ze zahraničních pak např. Die Zeit, The Financial Times, Unesco Courier. K základním rubrikám, které se ustavily už v prvním čísle časopisu, se řadily K současnosti (komentáře a články reflektující především politické dění), Próza, Poezie (ukázky z děl zapovězených autorů – např. Ivan Diviš, Bohumil Hrabal, Jaroslav Hutka, Josef Kostohryz, Milan Kundera, Lenka Procházková), Rozhovor (k zajímavým počinům patřilo přetištění části rozsáhlého rozhovoru Bohumila Hrabala s maďarským publicistou László Szigetim datovaným roky 1984–1986 Kličky na kapesníku), Historie (zvláště po roce 1989 je zde patrný stupňující se zájem o minulost sovětského Ruska), Hudba (především překlady textů zahraničních skupin), Divadlo (nepravidelná rubrika, v níž byly otiskovány drobné recenze a příležitostné texty), A jiné (aktuality, často zpracované formou eseje, např. Bohumil Hrabal: Hra o pravdu, Ivan Klíma: Zločiny a paradoxy umlčování, Jan Trefulka: Bloudění s mapou). Od č. 2 přibyla rubrika Studie (delší úvahové a analytické texty, např. Georgij Marčenko: Karl Marx, Jacques Charpier: George Orwell, Vilém Hejl – Karel Kaplan: Věrtušky odjíždějí na východ) a od č. 5 rubrika Křesťanství.

I poté, kdy časopis začal vycházet jako oficiální periodikum, uchoval si členění do rubrik zformovaných už v období samizdatu, zvýšil se však podíl původní tvorby. K autorům, jejichž texty se v časopise objevily vícekrát, patří např. Bohumil Hrabal Ladislav Klíma (prozaické texty), Jindřich Tluka (poezie pod pseud. Indych), Jiří Moravčík (přispíval především do hudební rubriky), Alois Hlavatý (jehož próza vycházela na pokračování pod názvem Z bláta do louže). K zajímavým příspěvkům patřily zvláště rozhovory např. s Petrem Cibulkou, Jiřím Gruntorádem, Svatoplukem Karáskem, Václavem Malým (součástí příspěvku v č. 3/1991 byla i Karáskova studie Křesťan v těžké životní situaci) či Josefem „Pepínem“ Maraczim. Regionální východisko časopisu, které bylo výhodou v samizdatovém období, se nakonec obrátilo proti němu. Kvalitativní úroveň zužujícího se autorského okruhu, vycházejícího především z možností místa vzniku, prudce klesala. Tato skutečnost vedla spolu s nedostatkem finančních prostředků nejprve k radikálnímu snížení počtu výtisků, posléze k jednodušším formám tisku a nakonec k zániku časopisu.

 
Periodicita: Dvouměsíčně, nepravidelně. – V prvních dvou (samizdatových) ročnících kontinuální číslování: I (6 č., 1988, od dubna), II (5 č., 1989, 7-11), dále číslování po ročnících: III-V (po 3 č., 1990-92), VI (2 č., 1993), VII (1 č., 1994).
Podtituly: Kulturně–politická revue (č. 2/1990: Kulturně–společenská revue).
Technické informace: A4 (1988-89), A5 (1990-92); 100-187 str.; bez paginace nebo se samostatnou paginací jednotlivých příspěvků, paginace přetržitá (od 1990).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby, fotografie; obálka D. Kopecký.
Náklad: 11-12 (č. 1-11), 2000 (č. 1-2/1990), 150-200 (č. 3/1990-1992).

LITERATURA

P. Chrzová: Sklepník z Hořic v Podkrkonoší, Slovo (PedF MU Brno), 1994, č. 1 (rozhovor s P. Fraitem).
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu