Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 EDICE SVĚDECTVÍ 

 1956 - 1972 
 
 Exilová edice literární a politologická
 Edice provázela v letech 1956–1972 časopis Svědectví, který s podtitulem Čtvrtletník pro politiku a kulturu v říjnu 1956 v New Yorku založil a s redakčním kruhem řídil redaktor a publicista Pavel Tigrid. Vyšlo zde celkem 13 titulů; do roku 1960 vycházely jednotlivé svazky – stejně jako časopis – v New Yorku a poté v Paříži, kam se vydavatel přestěhoval koncem roku 1960.
 

V duchu programu Svědectví edice svým záběrem přesáhla problematiku českého exilu a jeho reflexi. Již prvním svazkem (básně z pozůstalosti Františka Halase) věnovala pozornost nepublikované domácí tvorbě a do svého programu zařazovala i překlady, zejména ruské neoficiální prózy (Vladimír Dudincev, Andrej Siňavskij pod pseud. Abram Tertz) a poezie (Josif Brodskij, Pasternakovy Básně doktora Živaga v překladu Jiřího Kovtuna). Z původní exilové tvorby se soustředila především na esej a politickou publicistiku (Petr Den, Pavel Tigrid). Jako editoři a překladatelé s edicí spolupracovali mj. Jiří Kárnet, Emil Kovtun, Jiří Kovtun, Zdeněk Němeček či Minka Rybáková. Některé svazky shrnuly texty, publikované nejprve rozptýleně v časopise. Svou otevřenou koncepcí edice předznamenala program nejvýznamnějších exilových nakladatelství 70. a 80. let. S jejich nástupem také 13. svazkem roku 1972 zanikla. – Spolu s častou změnou tiskáren byl měněn i formát a úprava jednotlivých svazků, takže rozkolísaná grafická podoba edice (obálky mj. Miroslav Šašek, Gitta Zinglerová) nedosahuje úrovně výtvarného řešení časopisu (Ladislav Sutnar).

 

Časopis Svědectví se později jako spoluvydavatel podílel na několika titulech jiných exilových vydavatelství (Opus bonum, Index, Rozmluvy). Mimo edici vydal ještě roku 1972 u příležitosti mnichovské olympiády Výběr ze Svědectví č. 4243 (s krycí obálkou) a roku 1986 Výběr na léto 86 (pod jménem a v redakci Františka Vaněčka ve Vídni). Mimo Edici Svědectví vyšel roku 1988 rovněž rejstřík k časopisu za léta 1956–1987 (sestavil Ilja Kuneš).

 
 Výběrová bibliografie: 

J. Brodskij: Velká elegie; F. Halas: Potopa; B. Pasternak: Básně doktora Živaga; A. Solženicyn: Řeč o pravdě; P. Tigrid: Marx na Hrdačanech.

 Časopisy a informační bulletiny: Svědectví (1956–1992).
 Výtvarní spolupracovníci: M. Šašek.
 Technické informace: Celkem 13 sv., nejednotný formát. Různé tiskárny, mj. Victoria Printing v New Yorku, tiskárna Slovenského Sokola v Perth Amboy, Universum Press v New Yorku, Imprimerie St. Catharine v Bruggách (Belgie) a P. U. G. v Římě. Náklad neuváděn.

LITERATURA

Studie a články: R. Vlach: K českému překladu Básní doktora Živaga, Studie (Řím) 1960, č. 5; P. Zídek: Tajemné Svědectví Pavla Tigrida, LidN 21. 10. 2006, příl. Orientace.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 21. 8. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 21. 8. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu