Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KAMENNÝ ERB 

 1953 - 1961; 1971 - 1976 
 
 Exilová edice
 

Edici nazvanou podle druhé básnické sbírky v Československu vězněného básníka Zdeňka Rotrekla založil a řídil v Mnichově (SRN) pod hlavičkou organizace Sdružení československých politických uprchlíků v Německu (od poloviny roku 1957 pod názvem Československý uprchlický výbor v Německu) kulturní referent Sdružení Antonín Kratochvil s kruhem spolupracovníků.

 

Za první svazek edice považoval její vydavatel soubor povídek Jana ČepaCikáni, vydaný v říjnu 1953. Název Kamenný erb byl v knihách uváděn až od sv. 3, jímž byla první antologie české exilové prózy Peníz exulantův, dedikovaná vězněným čs. spisovatelům a kulturním pracovníkům (přispěli Jan Čep, Jaroslav Dresler, František Kovárna, Jiří Kovtun, Antonín Kratochvil, František Listopad, Zdeněk Němeček, Ferdinand Peroutka, Vladimír Štědrý a Jan Tumlíř). Další antologie Kniha esejů, chystaná jako 6. svazek edice, nakonec z finančních důvodů nevyšla. K dobově významným počinům edice patřilo samostatné vydání anketní odpovědi Karla Čapka Proč nejsem komunistou.
Roku 1959 byl do edice zařazen slabikář Doma i ve škole, který vyšel v rámci programu Československé dálkové školy v exilu, organizované Josefem Kratochvilem (skautským jménem J. K. Baby). S označením Kamenný erb (bez čísla svazku a mimo původní koncepci edice) pak po delší přestávce vycházela v 70. letech řada dalších publikací této školy, zejména autorská a ediční díla Josefa Kratochvila (mj. novela pro děti Černohřbet). Posledním zaznamenaným titulem této volně navazující řady je reprint původního vydání Dějin filosofie (Část II., Novověk a doba současná) Josefa Kratochvila st., vydaný s vročením 1976.
Svazky edice Kamenný erb vycházely brožované a zpravidla kvalitně tištěné, zprvu i profesionálně graficky upravené.

 
 Výběrová bibliografie: Jan Čep: Cikáni; Antonín Kratochvil: Peníz exulantův. Antologie exilové prosy.
 Výtvarní spolupracovníci: J. Dresler, H. Gruberová-Goepfertová.
 Technické informace: Celkem 8 číslovaných svazků (č. 8 neuvedeno, č. 7 užito dvakrát), ve volně navazující řadě z let 1971–1976 zaznamenáno 7 nečíslovaných svazků.

LITERATURA

Knižně: M. Přibáň: Prvních dvacet let (2008).
Studie a články: Sdružení zahajuje ediční činnost. Zpravodaj (Mnichov) 2, 1953, č. 9, s. 5, září; J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, 4. část. Tvar 1990, č. 38; A. Fickerová: Cesty a křižovatky A. Kratochvila in Slovo v úzkosti a naději, Brno 1994, s. 231–269.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 31. 12. 2009 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu