Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Achille GREGOR

* 3. 12. 1910, Praha 
† 30. 1. 1998, Praha 
 
Autor fejetonů a humoristických próz
 Syn advokátního úředníka (později úředníka ministerstva zahraničního obchodu) a členky baletního sboru Národního divadla (roz. Hladíkové); křestní jméno dostal po kmotrovi, italském tanečníku a choreografu Achillovi Viscusim, tehdejším hostujícím šéfovi baletu. Dvouletou obchodní školu v Praze nedokončil. Krátce se učil automechanikem, byl úředníkem v účtárně, statistou u filmu, v inzertní kanceláři psal texty inzerátů a v sezóně 1933–1934 vykonával s titulem šéf reklamy různé práce v divadle E. F. Buriana D 34. V letech 1934–1935 vydával studentský satirický časopis H2SO4 (jehož spoluzakladatelem byl malíř a karikaturista Zdeněk Tůma); pro uveřejnění karikatury zesměšňující styky Lídy Baarové s nacisty byla na něj podána žaloba, soudem byl však osvobozen. Po úředním zastavení časopisu (na jaře 1935) se stal zaměstnancem tiskového koncernu Melantrich; v redakci deníku Telegraf kromě běžné redakční práce psal kurzivy a v letech 1937–1940 vedl filmovou rubriku. Na začátku okupace odešel z novin a stal se spisovatelem z povolání (v letech 1944–1945 totálně nasazen v továrně v Praze-Holešovicích). Byl vyšetřován gestapem kvůli své první manželce, Židovce polského původu a komunistické funkcionářce, které se podařilo uprchnout do Anglie, a pro styky s Karlem Poláčkem, bratrancem svého otce. Od května do července 1945 byl dobrovolným ošetřovatelem v Terezíně, poté pobýval čtyři měsíce v Anglii u přítele Štěpána Rotha, který se za války stal pod pseudonymem Stephen významným anglickým karikaturistou. Po návratu působil jako stálý spolupracovník Dikobrazu, v letech 1969–1979 redigoval v deníku Svobodné slovo sobotní humoristickou rubriku Kvítko.
 Publikoval od roku 1929 v časopisech Hlasy z Jericha, TrampTrn, poté psal do Trampského zpravodaje, Práva lidu, Haló novin, Rudého práva, brněnské Houpačky a Komára, H2SO4, v druhé polovině třicátých let přispíval do Přestávky Burianova divadla, Českého slova, Telegrafu (v roce 1940 zde na pokračování cyklus Návštěvou u Saši Rašilova, jehož úpravou vznikla knížka Zbraslavský Rabelais), A-Zet. Po válce publikoval v časopisech Dikobraz (1979–1980 zde cestopis o Anglii Tři robinzoni aneb Podivuhodně zvrtnutý výlet), Nedělní noviny, Haló-revue, Práce, Svět v obrazech, Magazín Co vás zajímá, Kino, Kultura, Květy, Literární noviny, Svět sovětů (v roce 1964 zde na pokračování jako samostatná příloha novela Odnikud nikam), Divadelní noviny, Svobodné slovo, Lidová demokracie, Čs. voják aj. Redigoval časopis Trampský zpravodaj (1932–1933), filmovou rubriku v Telegrafu (1937–1940) a rubriku Kvítko ve Svobodném slově (1969–1979). Mnoho povídek napsal pro Československý rozhlas, čtyři z nich vyšly na LP desce Rozprávka o umění anekdotářském (nahráno 1953, vydal Supraphon 1957). Je autorem komentáře ke krátkometrážnímu hranému filmu Premiéra (1947, r. Josef Vácha). Podle jeho cestopisu Čtyři jedou za obzory vzniklo literární pásmo Rozlehlost stepí tvých (1964, s verši Ladislava Stehlíka; sestavily Dagmar Majzelová a Marie Procházková); dramatizaci novely Odnikud nikam uvedlo Malé divadlo ve Svitavách (1966, r. M. Cerman). – Používal pseudonymů Elliach G. Roger (Květy), Ellicha-bej (Dikobraz) a šifer A. G., -ego- (Telegraf a jinde u reportáží), -grg- (H2SO4), lord (v Trnu).
 S výjimkou některých reportáží (zvláště z Terezína) a časopisecky publikované fantastické novely Odnikud nikam (mozaikovité vize zániku lidstva na následky atomové války) má celé Gregorovo dílo ráz humoristický a satirický. Jeho próza vyrůstala ze žurnalistické činnosti. Platí to jak o nenáročných zábavných životopisech amerických filmových hvězd (Pěšinky do filmového nebe) a fejetonech o různých věcech života i umění (Kolem horké kaše, Povídky s ručením omezeným), tak o humoristických a satirických povídkách, které byly aktuální službou potřebám dne nebo měly čtenáře jen pobavit. V prózách, vysmívajících se maloměšťáctví (i v jeho socialistické podobě) a brojících proti drobným (tzv. komunální satira) i důsažnějším nešvarům v lidských povahách a ve společenských poměrech, našel Gregor v padesátých letech svou tvůrčí doménu; k nejsvěžejšímu odhalení nesmyslnosti různých společenských ustanovení a jevů dospěl postupně v textech přecházejících do sféry absurdní grotesky (některá čísla ve výboru Rozhořčený mladý muž). Svůj humoristický styl, založený na situační i slovní komice, na někdy až ztřeštěném vtipu, nečekaných přirovnáních a spojeních, fabulační fantazii i výrazné, až přebujelé nadsázce, uplatnil Gregor naplno v rozmarných cestopisech, líčících putování několika přátel po Sovětském svazu (Čtyři jedou za obzory), Maďarsku (Patálie v Panonii) a Anglii se Skotskem (Tři blázniví robinzoni). Nejúspěšnější Gregorovou knihou se stal Muž v zástěře, pestrá směsice fejetonů a povídek i labužnických kuchařských předpisů. Cyklická zpracování anekdotických příběhů představují knížky Zbraslavský Rabelais (o herci Sašovi Rašilovovi) a Karavana do Maidán el Hasá. Výběr z Gregorových drobných próz od poloviny šedesátých let přinesl svazek Humoresky. Značně hořkého vyznění nabývá Gregorův ironický až sarkastický tón v knize memoárů Život je pes, a já mám psy rád, postihující autorův osobní i profesní život od dětství zhruba do konce druhé světové války, tedy z existenčního hlediska velmi obtížné období hospodářské krize a protektorátu. Okrajový význam měla jeho scénická pásma a revue.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pěšinky do filmového nebe (ironické životopisy slavných hvězd z Hollywoodu, 1940); Kolem horké kaše (FF 1942); Povídky s ručením omezeným (FF 1945); Přijede patron (P 1950); My, spotřebitelé (PP 1954); Muž v podnájmu a jeho historie (PP 1954); Nepříjemné maličkosti (FF, PP 1955); Čtyři jedou za obzory (P 1960); Zázrak v Těpicích (R 1961); Muž v zástěře aneb Literární kuchtění aneb Faire sa cuisine littéraire (FF, PP, kuchařské předpisy, 1969; v 2. vyd. 1983 tit. zkrácen na Muž v zástěře; uprav. 1988; ve 4. vyd 1999 tit. Muž v zástěře aneb Jak vařil Achille Gregor); Patálie v Panonii (P 1972); Zbraslavský Rabelais (PP, vzpomínky na S. Rašilova, 1974); Tři blázniví robinzoni (P 1992); Karavana do Maidán el Hasá (PP 1992); Humoresky (PP 1993); Život je pes, a já mám psy rád (vzpomínky, 1996); scénicky (pásma a revue): Šestkrát do zobáku (1955); Dva muži v povětří (1956); Ostrov krále Leopolda (1957); Město vzhůru nohama (artistická revue, 1961).
Výbor: Rozhořčený mladý muž (PP, i knižně dříve nepublikované, 1964).

LITERATURA

Studie a články: M. Schulz: doslov, in Rozhořčený mladý muž (1964).
Recenze: Pěšinky do filmového nebe: če (= A. Černík), LidN 25. 11. 1940 * Povídky s ručením omezeným: F. H. (= F. Hampl), Práce 16. 1. 1946 * My, spotřebitelé: A. Kusák, Květy 1954, č. 49 * Muž v podnájmu a jeho historie: J. Hrabák, HD 1955, č. 4 * Šestkrát do zobáku: M. Doležel, Nová svoboda 25. 8. 1955 * Nepříjemné maličkosti: A. Jelínek, LitN 1956, č. 9; J. Lederer, ZN 28. 1. 1956 * Ostrov krále Leopolda: -ff- (= F. Faltys), Obrana lidu 11. 12. 1957 * Čtyři jedou za obzory: O. Sus, Kultura 1961, č. 4 * Město vzhůru nohama: J. Brabec, VP 2. 3. 1961 * Zázrak v Těpicích: A. Linke, LitN 1962, č. 15; š. (= J. Šimůnek), VP 16. 1. 1962 * Rozhořčený mladý muž: gs (= O. Sus), Kulturní tvorba 1964, č. 26; Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 8 * Patálie v Panonii: -jn (= B. Jelen), Pochodeň 11. 8. 1972 * Zbraslavský Rabelais: P. Pešta, Romboid (Bratislava) 1976, č. 1 * Tři blázniví robinzoni: vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 15. 1. 1993; J. Lopatka in Posudky (2005) * Karavana do Maidán el Hasá: -stein- (= K. Steinhauserová), LitN 1993, č. 22 * * Muž v zástěře: K. Brávek, A2 2010, č. 8; V. Poštulka, LitN 2011, č. 19.
Rozhovory: I. Zítková, MF 2. 12. 1970; Jan Lederer, Škrt 1990, č. 7; I. Svoboda in I. S.: Humor nade vše (1999).
K životním jubileím: A. Jist, SvSl 3. 12. 1970; t (= V. Závodský), Brněnský večerník 3. 12. 1970; pk (= P. Kovařík), SvSl 3. 12. 1980; O. Suchý, Pozitivní noviny 4. 12. 2005 (zde).
Nekrolog: jch (= J. Chuchma), MFD 4. 2. 1998.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Pavel Pešta (1995)
Aktualizace hesla: 3. 3. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu