Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav DUŠEK

* 2. 9. 1944, Praha 
 
 
Prozaik
 Pochází z dělnické rodiny. Vyučil se malířem pokojů (1962), vykonával však řadu dalších povolání: byl horníkem, lesním dělníkem, závozníkem a řidičem na jatkách a ve sklárně, učitelem v literárně dramatickém oddělení v Lidové škole umění. V letech 1974–1975 pracoval v redakci teplických novin Směr. Dálkově vystudoval FAMU (1974–1979), v roce 1977 se stal scenáristou Filmového studia Barrandov, roku 1982 dramaturgem Státního divadla Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem, kde později (od divadelní sezóny 1984/1985) působil jako umělecký vedoucí tamního Činoherního studia. Roku 1989 se přestěhoval do Prahy. V prosinci téhož roku byl zvolen předsedou výboru Sdružení českých spisovatelů (nástupnické organizace Svazu českých spisovatelů) a v jeho čele stál až do zániku sdružení na jaře 1990. Poté se stal vedoucím redaktorem nakladatelství Kredit (součást Studia dobré nálady). V letech 1993–1995 byl redaktorem kulturní rubriky Rudého práva, resp. Práva, poté působil v nakladatelství Carmen, v časopisu Sto plus jedna a v časopisu České obce sokolské Sokol (1998–2001). V roce 2006 odešel do důchodu a věnuje se psaní.
 Přispíval do řady periodik: Průboj (Ústí nad Labem), Právo lidu, Tvorba, Kmen, Literární měsíčník; po roce 1990 publikoval pravidelně zejména v Právu (recenze, rozhovory), později v Týdeníku Květy, od 2004 uveřejňuje fejetony v Britských listech a na webu Literarni.cz. Na počátku sedmdesátých let spolupracoval se studiem Československého rozhlasu v Ústí nad Labem; později s Českým rozhlasem Praha (jako jeden z autorů se podílel na seriálu Život je pes, 2008–2010; r. Vladimír Gromov). Je autorem libreta k muzikálu To byl divný špás, Alfonsi, který uvedlo Krušnohorské divadlo v Teplicích (prem. 1976, r. Tadeáš Šeřínský). Pro Československou televizi napsal hry Autonehoda, Pán na inzerát (s Jiřím Švejdou, 1978, r. Vojtěch Štursa) a Dům na inzerát (s Jiřím Švejdou, 1981, r. Vojtěch Štursa). S Jiřím Švejdou a Janem Schmidtem se podílel na scénáři filmu Koncert (1980, r. Jan Schmidt); podle románu Druhý dech vznikl film Křehké vztahy (1979, r. Juraj Herz, sc. Jiří Švejda) a povídkový soubor Tuláci se stal základem autorského scénáře stejnojmenného televizního filmu (2001, r. Vít Olmer). Dušek je také autorem literárního scénáře k neuskutečněnému koprodukčnímu filmu Vero eretico (Pravý kacíř) o obdivu Benita Mussoliniho k Janu Husovi (2002), jenž se měl točit v barrandovských ateliérech. – V rukopise zůstávají novely SomráciMoře z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, jejichž vydání v Severočeském nakladatelství bylo během počínající normalizace znemožněno.
 V Duškových prózách dominují postavy outsiderů – dospívajících mladých lidí, často z problematických rodin, kteří kolísají mezi záměrným vyčleněním z konformní společnosti a hledáním pevného místa ve světě. Jejich charakterová kresba se utváří v souladu s autorovým zájmem o konfliktní prostředí pražské periferie (Tuláci, Komu nepadají hvězdy, Karlínské blues) a později kritickým náhledem do velkoměstského polosvěta (Lovec štěstí, Kukačky) nebo syrového prostředí severních Čech (Flákači).V popředí nejvýznamnějších próz přitom stojí autobiografií inspirovaná postava Tadeáše Falka, jejíž osudy čtenář poznává od časů dospívání (Tuláci, Komu nepadají hvězdy, Karlínské blues; Flákači) až po zakotvení v rodině (Panna nebo orel, Druhý dech). Stylizace nenucené „zpovědi“ umožňuje zvýraznit hrdinovy zkušenosti i zapojením nejrůznějších jazykových vrstev, od klukovského slangu až po argot. Bloudění Duškových hrdinů vyplývá z jejich hodnotové nejistoty a z časté záměny nezodpovědnosti za svobodu. Ačkoliv jim zpravidla nechybí ani upřímnost, ani velkorysost a opravdovost v milostném citu, ba ani vztah k práci, která je autorem chápána jako „chlapský čin“, touha po osobní svobodě je přivádí na okraj společnosti, k pasivitě, nebo naopak ke snadným způsobům obživy. Paradoxně se tak stávají nejen součástí konzumního kolotoče, ale dostávají se i do konfliktu se zákonem. Často se také objevuje motiv útěku z výchovného ústavu (Dny pro kočku, Kukačky), marná snaha postav „někam“ uniknout. V první části románu Skleněný Golem otevřel Dušek i téma v době jeho vzniku (počátek osmdesátých let) tabuizované: atmosféru strachu a pronásledování v padesátých letech a obraz poměrů v pracovním táboře, kde je vězněn otec hlavního hrdiny, prožívajícího dětství v konfliktu víry a politického přesvědčení. Donkichotská povaha hrdiny, žijícího v trvalém nesouladu s prospěchářským okolím, charakterizuje i volné pokračování tohoto románu, ve kterém však autor projevuje sklon k přímočarému moralizování a politickému karatelství (Poslední kovboj). V podobném tónu se nese i Duškův román Paví dům, předkládající tentokrát deziluzivní obraz polistopadové společnosti. Jeho outsiderský hrdina pracuje jako vyhazovač v erotickém klubu v severních Čechách a pohybuje se v demoralizovaném světě násilí, prostituce a organizovaného zločinu, kde platí právo silnějšího a jednoduchý systém vzájemných protislužeb; přestože Dušek využívá podobných textových prostředků, nedosahuje román upřímné syrovosti výpovědi jeho „karlínských“ próz. Skeptický vztah k době minulé stejně jako k současnému režimu autor vyjadřuje i ve svém pásmu dialogické autobiografie Vy nám taky, v níž se vzpomínky na dětství, poznamenané otcovým vězněním v padesátých letech a jeho následnou smrtí, a líčení předlistopadových životních osudů prolínají a konfrontují se vzpomínkami spisovatelky Evy Kantůrkové. – V ekologicko-politicky zaměřené knize Velká vodní loupež Dušek sleduje a faktograficky dokládá vývoj politicko-ekonomických machinací ve vodním hospodářství v devadesátých letech od založení akciových společností Povodí Vltavy, Odry, Labe, Moravy a Ohře až po návrat vodohospodářského majetku do rukou státu v roce 2000.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Panna nebo orel (R 1974); Druhý dech (R 1975); Tuláci (PP 1978); Dny pro kočku (R 1979); Lovec štěstí (R 1980); Kukačky (P 1988); Skleněný Golem (R 1989); Komu nepadají hvězdy (PP 1990); Poslední kovboj (P 1993); Karlínské blues (PP 1995); Velká vodní loupež (LF 2001); Paví dům (R 2001); Vy nám taky... (vzpomínky 2008, s E. Kantůrkovou); Flákači (R 2015); scénicky: To byl divný špás, Alfonsi (libreto k muzikálu, 1976).
Příspěvky ve sbornících: Dvojí hlas (1975); Příběhy našich let (1980); Živý proud (1986); Nej... povídky z Playboye (1997); 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů (2000, též iniciátor vzniku publikace); Žena – věčná inspirace (2002); Most přes Dlouhou řeku (cestopis 2006, s E. Kantůrkovou a J. Cimickým); Miliónový časy (2014).
Spolupráce na díle jiných autorů: J. Vinklář: Pokus o kus pravdy (1993); převyprávěl: A. Dumas: Tři mušketýři (2011); Hrabě Monte Christo (2011); V. Hugo: Bídníci (2011); L. N. Tolstoj: Anna Karenina (2011).

LITERATURA

Studie a články: J. Hájek: K některým problémům mladé prózy, Tvorba 1980, č. 32; J. Lukeš in Prozaická skutečnost (1982); J. Holý: Civilní romantismus V. Duška, LM 1983, č. 9; Š. Vlašín, doslov in Tuláci a Dny pro kočku (1983); Š. Vlašín in Na přelomu desetiletí (1985); L. Machala: V drsné škole života, Kulturní měsíčník 1985, č. 6; J. Holý: Dva autoři v dnešní próze střední generace, LM 1986, č. 4; A. Jedličková in S pionýrským šátkem na krku, Tvar 1990, č. 15; N. Nübler: Vypravěč (1. os.) v české poválečné próze, ČL 1997, č. 4; E. Kantůrková: Literární krajiny skrytého vzdoru, LitN 2008, č. 38.
Recenze: Panna nebo orel: Š. Vlašín, Romboid (Bratislava) 1975, č. 1 * Druhý dech: H. Hrzalová, RP 23. 7. 1976; Z. Volný, Tvorba 1976, č. 32 * Tuláci: J. Lukeš, Tvorba 1978, č. 42; J. P. Kříž, LM 1979, č. 7 (též o románech Druhý dechPanna nebo orel) * Dny pro kočku: J. P. Kříž, Rovnost 23. 8. 1979; V. Novotný, ZN 21. 9. 1979; M. Horanský, Průboj 26. 9. 1979; P. Andruška, Slovenské pohlady 1985, č. 1 (rec. sl. překladu) * Lovec štěstí: Houla (= S. Zárybnický), Dým /smz./ 1981, č. 29 (leden); J. Lukeš, Tvorba 1981, č. 11; H. Hrzalová, LM 1981, č. 7 * Kukačky: Š. Vlašín, Kulturní práce 1989, č. 3; O. Neff, Kmen, 1988, č. 48; B. Dokoupil, Tvorba 1989, č. 11 * Skleněný Golem: P. Janoušek + I. Vízdalová, Kmen 1989, č. 30; S. Hrbotický, Čs. voják 1989, č. 21; B. Dokoupil, Tvorba 1989, č. 42; V. Ježek, Iniciály 1990, č. 2 * Komu nepadají hvězdy: M. Petříček, Tvar 1991, č. 11 (polemika L. Machala, ROK 1991, č. 4) * Poslední kovboj: M. Petříček, NK 1993, č. 34; J. Peňás, LD 9. 10. 1993 * Karlínské blues: F. Cinger, RP 13. 2. 1995 * Paví dům: F. Vítek, Českobudějovické listy 5. 5. 2001 *Most přes dlouhou řeku: B. Správcová, Tvar 2006, č. 10 * Vy nám taky: F. Cinger, Právo 21. 1. 2009 * Flákači: O. Hejnic, Světlík 2016, č. 59.
Rozhovory: P. Veselý, Mladý svět 1980, č. 17; P. Frýbort, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 17; J. Volák, Průboj 18. 4. 1987; L. Brožek, Kmen 1988, č. 37; F. Cinger, RP 24. 12. 1989; J. Holý, RP 4. 4. 1991; J. Lukeš, LidN 1. 6. 1992; F. Cinger, RP 25. 9. 1992; M. Černík, Obrys-Kmen 2010, č. 24; A. Lukeš, LitN 2011, č. 16.
Autor hesla: Jiří Poláček (1995); Alice Jedličková (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2022 (ap)
 
zpět na hlavní stranu