Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloš VODIČKA

* 27. 12. 1938, Chrudim 
 
 
Básník
 Vyrůstal v rodišti (do roku 1942) a v Pardubicích v rodině finančního úředníka, který byl roku 1950 odsouzen z politických důvodů k šestnáctiletému žaláři (propuštěn 1960). Rodina byla potom nedobrovolně vystěhována do Nemošic u Pardubic a byl jí zkonfiskován majetek. Od roku 1954 žili opět v Pardubicích, kde Vodička ukončil obecnou školu (1954) a studoval na Vyšší průmyslové škole chemické (specializace anorganická technologie, maturoval roku 1958). Studium na Pedagogické škole v Brně mu nebylo z kádrových důvodů umožněno. Roku 1958 nastoupil jako laborant v Krajské hygienicko-epidemiologické stanici v Pardubicích, od října 1961 působil necelý půlrok jako radiochemik v pražském Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, poté pracoval v jeho pardubické pobočce. Od roku 1963 byl v Pardubicích zaměstnán jako chemik v Okresní hygienické stanici. Do důchodu odešel roku 2004.
 Verše Vodička psal už v mládí, první báseň uveřejnil jako středoškolák v Mladé frontě (1958), posléze publikoval mj. v Hostu do domu, Kultuře, Plameni, Mladém světě, Červeném květu (Ostrava), Textech, Sešitech pro mladou literaturu, Československém vojáku, Pochodni, Zemědělských novinách, Kulturním rozvoji, Kulturním měsíčníku (Ostrava) aj.; po roce 1989 též v Tvaru (roku 1994 zde v příloze Tvary č. 15 vyšla sbírka Devítník), Lidových novinách, Iniciálách, Oku (Hradec Králové), Proglasu a Hostu. V roce 1972 Československý rozhlas uvedl Vodičkovu dramatizaci povídek Karla Čapka (Pád rodu Votických, Balada o Juraji Čupovi, Zmizení herce Bendy, Básník /Bubny a činely/).
 Od prvních lyrických sbírek z 60. let jsou Vodičkovy verše senzitivní reflexí světa vnějšího i vnitřního a směřují k lyrickoepickému vyjádření tragických i velebných okamžiků v neuchopitelných lidských osudech (Vítr kolem tepen, Svatební peří). Hledání kýžené rovnováhy vlastního disharmonického já vyústilo u Vodičky posléze v zaujetí samotným aktem umělecké tvorby a v obhajobu poetického vztahu k historickým i pomíjivým fenoménům života. Láska, vášeň, a především estetický rozměr bytí se stávají osou sbírek s romaneskními syžety a baladickými motivy (Čarodějnice z Blois, Kejklíři, Pták Ohnivák), ale i těch, v nichž básník usiluje vyslovit potřebu sebezáchovného souznění bezbranného individua s kulturou minulosti a přítomnosti (Lapidárium). Spoluprožívání všelidské kultury jako povznášejícího údělu a oslava okamžiků romantického vytržení z každodenního života jsou od 80. let umocňovány básníkovým stále silnějším chápáním poezie jako komorní a zpovědní polohy milostné litanie (Sonáty, Román na pokračování), trýznivé a očistné výpovědi, blížící se meditativnímu dialogu (oddíly Kniha restůDevítník ze sbírky Nápory paměti). Dramatické sepětí vzdoru, pokory a vykoupení v lidském snu o světě Vodička ztělesnil v přebásnění japonské loutkové hry Asagao. Ve sbírce Svatba, na kterou tě nepozvali čerpá z židovsko-křesťanské mytologie a snaží se ji přiblížit dnešku. Užil zde techniku fotografické momentky, a ocitl se tak v blízkosti výtvarného pohledu na realitu. Výrazný předěl do Vodičkovy poetiky vnesl bolestný prožitek matčiny smrti – jím jsou ovlivněny jeho sbírky TrialogTradicionál vzniklé v prvních letech nového tisíciletí. Autor se tu už zcela oprošťuje od virtuózní méličnosti a zdobné obraznosti. Konkrétnost, věcnost a syrová fakticita jsou hodnoty, na nichž stojí styl těchto Vodičkových sbírek. Výrazně beletrizovanou formou ztvárnil své životní vzpomínky v memoárové próze Wilsonova mlžná komora.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Vítr kolem tepen (BB 1965); Svatební peří (BB 1966); Čarodějnice z Blois (B 1969; poté in Kejklíři; přeprac. 1992); Kejklíři (BB 1971); Pták Ohnivák (BB 1976); Sonáty (BB 1980); Román na pokračování (BB 1982); Lapidárium (BB 1985); Asagao (D loutkové, rozmnoženo, 1987, premiéra 1975, podle japonské loutkové hry); Asagao (B 1989, podle předchozí loutkové hry); Nápory paměti (BB 1995); Svatba, na kterou tě nepozvali (BB 1999), Trialog (BB 2002), Tradicionál (BB 2003), Wilsonova mlžná komora (memoárová próza, 2008).
Souborné vydání: Básně. 1965–1989 (1997, ed. I. Fic).
Překlady: Sbohem, starý Říme (1983, s dalšími); G. Verdi: Don Carlos (básnické libreto, program Národního divadla, 1989).
Příspěvky ve sbornících: Kruh poezie (1968); Setkání (1976); Báseň mého srdce (2005).

LITERATURA

Knižně: Textárium (smz. k padesátinám, ed. J. P. Kučera a J. Rulf, 1988).
Studie a články: V. Novotný: doslov, in Nápory paměti (1995); I. Fic: doslov, in Básně. 1965–1989 (1997); týž: Svatba, na kterou tě nepozvali, Proglas 1999, č. 3, příl. Literární příloha, č. 1.
Recenze: Vítr kolem tepen: V. Karfík, LitN 1965, č. 48 * Svatební peří: R. Matys, Práce 20. 8. 1966; M. Červenka, LitN 1966, č. 27; Z. Kožmín, Plamen 1966, č. 12 * Čarodějnice z Blois: J. Dvořák, Texty 1970, č. 1; V. Novotný, MFD 3. 9. 1992 * Kejklíři: rsk (M. Borský), Práce 29. 9. 1971 * Sonáty: ra (V. Macura), ZN 4. 1. 1981 * Román na pokračování: J. Zelenka, ZN 16. 7. 1982; ýn (V. Novotný), SvSl 13. 1. 1983; V. Křivánek, Tvorba 1982, č. 32, příloha Kmen * Lapidárium: jpk (J. P. Kučera), SvSl 1. 8. 1985; J. Rulf, ZN 1. 8. 1985; Z. Heřman, Tvorba 1985, č. 34, příloha Kmen * Asagao: J. Zelenka, ZN 18. 11. 1989; pab (P. A. Bílek), NK 1989, č. 38 * Básně. 1965–1989: J. Rulf Reflex 1997, č. 13; P. Cekota, Host 1998, č. 2 * Svatba, na kterou tě nepozvali: J. Suk, NK 1999, č. 25; M. Exner, Tvar 1999, č. 13 * Trialog: J. Štolba, Host 2003, č. 3; A. Zachová, Tvar 2003, č. 7 * Tradicionál: K. Piorecký, Host 2003, č. 8, příl. Recenzní příloha; P. Čermáček, Weles 2003, č. 18 * Wilsonova mlžná komora: M. M. Marešová, Portál české literatury.
Rozhovory: V. Streit, Pochodeň 3. 1. 1969; M. Velehradská, Československý voják 1981, č. 15; J. Rulf, ZN 1. 8. 1987; M. Velehradská, Práce 23. 8. 1989; P. Rajchman, Iniciály 1993, č. 33; P. Studnička, Proglas 1995, č. 3; P. Rajchman, Tvar 1997, č. 7.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 3. 2. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu