Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 HUMUS 

 1993 - 1997 
 
 Revui pro psaní a čtení na míru s roční (později volnější) periodicitou vydával a redigoval Roman Erben v mnichovském studiu Ronx (jako místo vydání je ovšem uváděna Praha). Redaktor ji charakterizoval jako „nekomerční pracovní sborník“, který záměrně nebyl jakkoli konkrétně programově vymezen.
 Humus přinášel především původní básnickou a prozaickou tvorbu. Častěji než jednou jsou zde kromě redaktora zastoupeni Ivan Diviš, Jiří Janatka, Petr Král, Eva Rudyšarová-Mišíková, Pavel Řezníček, Jaroslav Vávra, Václav Vokolek, dále byly publikovány příspěvky Karla Šebka, Jana Štolby, Tomáše Vystrčila, Ivana Wernische, Prokopa Voskovce aj. Značný prostor byl věnován překladové literatuře (Stanisław Jerzy Lec, Robert Musil, Vasilij Vasiljevič Rozanov aj., většinou šlo o překlady Romana Erbena, poezii Helmuta Heissenbüttela přeložili Bohumila Grögerová Josef Hiršal), objevovaly se také stati odborné a publicistické (Sylvie Richterová, Josef Vojvodík, v č. 3 uveřejněn záznam z rozhovorů Johannese Urzidila Ferdinanda Peroutky o české literatuře a kultuře v americkém exilu). Jednotlivá čísla uzavírají „anketní“ odpovědi některých členů autorského okruhu revue (témata České bezcestí & exodus duše; Svět, polosvět, čtvrtsvět a člověk v nich jako originál nebo reprodukce; Čáry, roury, kanály; Zvíře v člověku).
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, celkem 4 čísla (1993, 1994, 1995, 1997).
Podtituly: Revue pro psaní a čtení na míru.
Technické informace: 25x20 cm, 74-130 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby R. Erben, R. Fehr, V. Palečková, S. Steinberg, J. Šíma, R. Topor, O. Tschirtner, T. Ungerer, V. Vokolek aj.; grafická úprava Studio Ronx Mnichov.
Náklad: 150-400.

LITERATURA

R. Erben: Být tak daleko, až krajina ti odpustí (rozhovor, připravil R. Kopáč), Tvar 2001, č. 10.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu