Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Božena  SPRÁVCOVÁ

* 22. 9. 1969, Praha  
 
 
Básnířka a prozaička
 Rodným jménem Lenka Vašátková, provdaná Bohuslavová. Od 1993 publikuje pod literárním pseudonymem Božena Správcová. – Dětství prožila v Praze, v letech 1980–1986 bydlela v Brnkách u Prahy. Po základní škole v Praze-Holešovicích a gymnáziu v Praze-Žižkově studovala Vysokou školou ekonomickou, obor vědecké informace a knihovnictví (1988–1992). Absolvovala prací Získávání a význam informací o trhu v nakladatelské práci (Ing.). Od září 1993 pracovala nejprve jako redakční tajemnice a ekonomka a v letech 1997–2000 jako redaktorka literárního časopisu Tvar. V letech 2003–2005 byla redaktorkou dnes již zaniklé internetové Postmoderní revue, kterou vydávala společně s Luborem Kasalem. Od roku 2005 je opět redaktorkou literárního časopisu Tvar.
 Pod rodným jménem otiskla první básně ve školním časopise Horizont a v roce 1987 vystoupila na recitačním večeru mladé poezie z cyklu Zelené peří v Rubínu. Publikovala v časopisech Iniciály, Host, A2, a ojediněle též v Týdeníku Televize, občasníku Scriptum (Olomouc) a v Lidových novinách. V roce 2004 připravovala pro časopis Host rubriku Hostinec. V Tvaru publikuje i literární kritiky, glosy aj. Jako příloha časopisu Aluze (2005, č. 3) vyšlo CD s autorským čtením skladby Hranice. – Používá šifry bsbb, bs, b.
 

Knižní debut Boženy Správcové, sbírka Guláš z modrý krávy, soustřeďuje verše silné lyrické subjektivity, které se opírají především o širokou imaginativní a výrazovou škálu, na níž se jednotlivé prožitky proměňují v podobenství, v ironické pointy i v nostalgické záznamy citové paměti. Básnířka prostřednictvím spontánních personifikací a proklamativních – a často i provokativních – gest emocionálně reflektuje své postavení jako člověka a ženy ve světě relativity, absurdity a banality. Správcové druhá knížka, skladba Výmluva, psaná střídavě ve verších a prózou, je na první pohled bájí, v jejímž centru stojí postava Velkého tatrmana. Je tu však zároveň patrný autorčin příklon k poetice postmoderního textu, a tak jde nakonec o pseudobáji, která chce demonstrovat nemožnost dobrat se jakéhokoli jednotícího smyslu. V podobném duchu je napsána i básnická skladba Večeře. Do popředí tu vystupuje konfrontace ženského a mužského principu a vůbec otázka identity. Mužství se tu stává beztvarou hmotou: bratr, syn, manžel, milenec jsou navzájem neoddělitelní. Kniha je však především trýznivým zpěvem samoty – odehrává se v atmosféře nekonečného čekání a při vědomí dočasnosti veškerého lidského setkávání. Také ve skladbě Požární kniha Správcová uplatnila model mytizující poezie, který zasazením do aktuálních reálií a vůbec do kontextu dneška nutně selhává. Autorka vědomě nechává selhávat jazyk, jímž se donedávna pojmenovávaly, respektive konstituovaly univerzální a nedotknutelné hodnoty.
V próze Spravedlnost literárně zpracovala svou osobní zkušenost s působením v redakci literárního časopisu. Je rovněž autorkou dvou knižních rozhovorů – s teologem a religionistou Ivanem O. Štampachem (Čaroděj dřímá v každém z nás) a s grafologem a psychoterapeutem Janem Jeřábkem (Sítě vnitřního umění).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Guláš z modrý krávy (BB 1993); Výmluva (B 1995); Večeře (B 1998); Spravedlnost (P 2000); Požární kniha (B 2003).
Ostatní: Čaroděj dřímá v každém z nás (2004, rozhovor s Ivanem O. Štampachem); Sítě vnitřního umění (2005, rozhovor s Janem Jeřábkem).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Báseň mého srdce (2005); 7edm (2006); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).

LITERATURA

Recenze: Guláš z modrý krávy: J. Vanča, Práce 12. 4. 1994; P. Janáček, LidN 7. 1. 1995, příloha Národní 9, č. 1; P. A. Bílek, NK 1994, č. 14; L. Kasal, Tvar 1994, č. 7; K. K., LitN 1994, č. 43 * Výmluva: V. Novotný, LidN 4. 5. 1996; M. Zelinský, Tvar 1996, č. 5; P. A. Bílek, Tvar 1996, č. 14; P. Hruška, Landek 1997, č. 3; Z. Dětáková, KPRR, 1997, č. 8 + k tomu polemika: M. Zelinský, Tvar 1997, č. 14; M. Jahoda (P. Janoušek), Tvar 1997, č. 15 * Večeře: ivp (I. Pospíšil), Slovo 25. 7. 1998; M. Zelinský, Host 1998, č. 7; M. Exner, Tvar 1998, č. 18 * Spravedlnost: M. Brát, KPRR 2000, č. 18; J. Prausová, Host 2000, č. 8, příl. Recenzní příloha; V. Novotný, Dobrá adresa 2000, č. 8; P. Hrbáč, Tvar 2001, č. 4; E. Němcová, tamtéž * Požární kniha: K. Piorecký, Host 2004, č. 9; J. Zizler, LitN 2004, č. 44; V. Novotný, Tvar 2004, č. 16; M. Jareš, tamtéž * Čaroděj dřímá v každém z nás: M. Trávníček, Tvar 2005, č. 5.
Rozhovory: J. Nejedlý, NK 1996, č. 43; M. Balaštík, Host 1998, č. 5; M. Jareš, Tvar 2004, č. 21.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 28. 10. 2008 (kp)
Aktualizace bibliografie: 28. 10. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu