Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ACTA 

 1987 - 1989 
 
 

Časopis exilového dokumentačního střediska nezávislé literatury

Časopis s podtitulem Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury vycházel v Scheinfeldu (SRN) a vydavatelské instituci sloužil jako pomocný prostředek při shromažďování a zprostředkovávání informací o české nezávislé, zejména samizdatové literatuře. Redigoval jej Jan Vladislav za spolupráce Jiřího Gruši Viléma Prečana. Vycházel v české a anglické verzi, které se mírně lišily grafickou úpravou textů; redaktorem anglické verze byl londýnský politolog John Keane.

 Kromě statí zabývajících se nezávislou literární tvorbou v obecnějších souvislostech (Marketa Goetzová-Stankiewiczová, Milan Jungmann, Eva Kantůrková, Milan Šimečka, Paul Wilson) přinášela Acta i bibliografické soupisy samizdatových edic (Nové cesty myšlení, pokus o soupis Edice Petlice s úvodem Ludvíka Vaculíka), časopisů (Vilém Prečan, Lubomír Martínek) i periodických sborníků (Historické studie). Samizdatové knihy a časopisy recenzovali kromě redaktorů Lubomír Martínek a Miloš Rejchrt. Pod šiframi zde publikovali autoři žijící v Československu (často šlo o texty převzaté ze samizdatových periodik, zvláště Kritického sborníku). První ročník se podrobně zabýval projektem Spisů Jana Patočky, který připravil Jiří Němec (do diskuse zasáhli Erazim Kohák, Josef Novák a Jan Vladislav). Druhý ročník, tvořený pouze čtyřčíslem 5–8, se mj. zabývá sympoziem Československo 1988, jehož konání v Praze znemožnila StB (příspěvky Václava Havla, Jacquese Rupnika aj.). Časopis zanikl čtyřčíslem 9–12/1989, které připravil Jan Vladislav ve spolupráci s Vilémem Prečanem a které mapuje vnitropolitický vývoj v Československu od ledna do března 1989. Svazek nazvaný Horký leden v Československu byl dán do tisku v prosinci 1989 a distribuován byl v roce 1990, stejně jako jeho reprint připravený vydavatelstvím Novinář v Praze.
 
Periodicita: Proponováno jako čtvrtletník. – Kontinuální číslování sešitů: I (4 č., dvojčíslo 3/4, 1987), II (čtyřčíslo 5–8, 1988), III (čtyřčíslo 9–12, 1989, vyšlo 1990).
Podtituly: Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury.
Technické informace: 20x20 cm, 32–40 str., dvojčíslo 96 str., čtyřčísla 80–164 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Faksimile dokumentů, titulních listů a obsahů samizdatových časopisů, v č. 9–12 dokumentární fotografie z pražských demonstrací.

LITERATURA

Články: K. Hrubý: ACTA ineditní literatury, Proměny (New York) 1988, č. 2; M. H. (= M. Hybler): Acta 2/87, 3–4/87, Svědectví (Paříž) 1989, č. 86.
Autor hesla: Michal Přibáň (2000)
Aktualizace hesla: 31. 1. 2021 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 1. 2021 (mlp)
zpět na hlavní stranu