Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OKO 

 1992 - 1993 
 
 Kulturní a společenská revue vycházela v Hradci Králové. Byla proponována jako čtvrtletník, ale skutečné intervaly byly zhruba půlroční. Vydavatelem byl TOPS – Ing. Jan Rumlar, redakční kolektiv vedl Jan Dočkal.
 

Oko vycházelo z tradic a možností Hradce Králové a východních Čech (pokoušelo se navázat na Texty), ale mělo ambice oslovit i čtenáře mimo region. V pestré skladbě jednotlivých čísel se objevovala beletrie, kulturní publicistika a fejetony, rozhovory, glosy a zprávy o místních kulturních událostech (Glosář), a především články a eseje o spisovatelích, výtvarnících, hudebnících a jiných významných osobnostech, které mají nebo měly nějaký vztah k východním Čechám (Miroslav Hanuš, Adolf Hoffmeister, Vladimír Komárek, Karl Kraus, Josef Štefan Kubín, Karel Poláček, Bohuslav Reynek, Evald Schorm, Josef Váchal, Zdeněk Vašíček, Jan Weiss aj.). Velký důraz kladla redakce na výtvarný doprovod; číslo ze zimy 1992/93 bylo tematicky soustředěno k vzájemnému prostupování literatury a výtvarného umění.

Z prozaiků do listu přispěli Jan Dvořák, Miroslav Hanuš, Lubomír Macháček, Vladimír Preclík, Milan Valenta, z básníků Jaroslav Dvorský, Bohuslav Mánek, Jiří Studený, Miloš Vodička; Jaromír F. Typlzde otiskl článek o samizdatové edici Demolice a její bibliografii, Ladislav Pecháček Dušanem Kleinem ukázku ze scénáře k filmu Konec básníků v Čechách. Oko dále uveřejnilo ukázky z literární tvorby Zdeny Ančíka, Jaroslava Havlíčka aj. Autory úvah, fejetonů a poznámek byli mj. Jan Dvořák, Aleš Fetters, Milan Jelínek, Jan Kapusta, Nella Mlsová, Josef Rodr. O divadle a hudbě psali Stanislav Bohadlo, František Černý, Jan Dočkal, Jaroslav Hübner, o výtvarném umění Petr Kmošek, Karel Samšiňák.

Časopis zanikl z ekonomických důvodů.

 
Periodicita: Proponován jako čtvrtletník, vycházel nepravidelně. – Ročníky neuváděny, číslování kontinuální (celkem 4 č.): č. 1/92 (červenec 1992), č. neuvedeno (zima 1992/93), č. 3/93 (jaro-léto 1993), č. 4 (zima 1993/94).
Podtituly: Kulturní a společenská revue.
Technické informace: 29x18 cm, 24-36 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl; fotografie (Z. Menec aj.), kresby, kreslený humor (P. Matuška, V. Renčín, J. Váchal aj.); vložené grafické listy (J. Ščerbakov, V. Komárek, V. Renčín); obálka P. Těšínský.

LITERATURA

Redakce: Oko – do duše okno, Oko 1992, č. 1; J. Dočkal: Z oka do oka, Oko 1992/93, č. 2 (zima); V. Novotný: Literárium, MFD 11. 1. 1993; I. Sánchezová: Od konkurence, Tvar 1993, č. 6 (o č. 2).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu