Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OKNO DOKOŘÁN 

 1972 - 1972 
 
 Čtvrtletník pro umění, kulturu a politiku bezprostředně navázal na stejnojmenný časopis českých a slovenských exulantů v Holandsku (vycházel od 1969). Jeho redakce přistoupila na nabídku spolupráce s mnichovským nakladatelstvím CCC Books, které se ujalo vydávání časopisu. Z převážně informačního listu se tak měla stát odborně redigovaná a graficky atraktivnější kulturní revue. V této podobě a ve spolupráci CCC Books a Nederlandse Stichting Comenius v Amsterdamu vyšla však jen dvě čísla. Šéfredaktorem byl v tomto období majitel CCC Books Jaroslav Kučera, v redakci pracovali mj. Karel Friedrich (vedoucí německé části redakce), Libuše Hamšíková, Pavel Kohn, Věra Pokorná Jožka Staněk.
 

Jádro obsahu tvořily ukázky z tvorby soudobých exilových spisovatelů, obvykle šlo o úryvky z publikací připravovaných nakladatelstvím CCC Books. Otiskovány byly básně (Ivan Diviš, Jiřina Fuchsová, Jan Opasek, Michal Racek, Jan Schneider), prózy (Jan Beneš, Gertruda Goepfertová-Gruberová, Jitka Henryková, Jiří Kovtun, Pavel Kvasnička, Michal Racek, Jan Schneider, Jiří Sýkora, Otakar Štorch, ve slovenštině Richard Skukálek Jozef Špetko) i dramatické texty (aktovky Viktora Vadima – pseud. Ivana Krause).

Časopis se věnoval i politickým tématům (únor 1948, problémy emigrace apod.), často nahlíženým v historických souvislostech (Josef Jedlička, Jaroslav Kučera, Franz-Peter Künzel, Alexej Kusák, Jaromír Netík aj.). Rubrika Z exilového tisku monitorovala významná exilová periodika. Součástí obou čísel byla rubrika Okno dokořán do Holandska, která udržovala souvislost s původním časopisem (redakci vedla Věra Pokorná). Obsahovala stati o dějinách Nizozemí a nizozemského malířství, právní poradnu, rady pro cesty po Holandsku i okolí a množství drobných zpráv. Jako kulturní revue zaniklo Okno dokořán z ekonomických důvodů a v důsledku neshod mezi německou a holandskou částí redakce. Původní čtvrtletník pro exulanty v Holandsku byl však obnoven a pod názvem Okno vycházel až do roku 1993.

 
Periodicita: 1972 (2 č.).
Podtituly: Čtvrtletník pro umění, kulturu a politiku.
Členové redakční rady: R. Belcredi, K. Bena, I. Diviš, T. Grandtner, J. Jarolímek, J. Jedlička, J. Kovtun, A. Kratochvil, J. Netík, A. Opasek, J. Schneider, K. Schwarzenberg, R. Skukálek, R. Ströbinger, J. (G.) E. Veselý, M. Vitula, V. Vogel, T. Vondráček.
Technické informace: A4 naplocho, 48 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kreslený humor (B. Kandler, J. Kristofori), umělecké fotografie (M. Poupa aj.), reprodukce výtvarných děl.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu