Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 NOVINKY ODEONU 

 1966 - 1976 
 
 Informační a propagační časopis nakladatelství Odeon, původně dvouměsíčník, v posledních ročnících čtvrtletník; vznikl přejmenováním bulletinu Krásná literatura. Na redakční přípravě se podíleli v 60. letech Miroslav Burkoň, Jiří Janovský, Jitka Korbařová Ladislav Jehlička, v 70. letech Vladimír Nárožník.
 

Novinky Odeonu uveřejňovaly především ukázky z děl připravovaných v Odeonu k vydání, informační články o jejich autorech, úryvky z doslovů, ukázky ilustrací. V každém ročníku vycházel kompletní anotovaný ediční plán Odeonu a Klubu čtenářů. Pisateli článků (z větší části signovaných jen šiframi nebo nepodepsaných) byli hlavně nakladatelští redaktoři, překladatelé, editoři a ilustrátoři. Z častějších přispěvatelů psal Jan Binder o antických literaturách, Radoslav Nenadál, Zdeněk Vančura, Jan Zábrana o literaturách anglického jazyka, Eduard Hodoušek o literatuře psané španělsky, Josef Hiršal Hanuš Karlach o německé literatuře, Jozef Felix o francouzské, Alena Hartmanová o italské, Radko Kejzlar o norské, Svatopluk Horečka, Vladimír Justl Alena Vaňková o české, Otakar Bartoš, Bořivoj Křemenák, Jan Pilař Josef Vlášek o polské, Vladimír Novotný, Naděžda Slabihoudová, Vladimír Svatoň, Ladislav Zadražil, Jiří Zapletal o ruské a sovětské, Oton Berkopec, Dušan Karpatský, Viktor Kudělka Ludmila Nováková o literaturách jižních Slovanů, Dušan Zbavitel Miloslav Žilina o literaturách Asie, Rudolf Lužík o různých tématech. V ročníku 1969-70 se objevily ojedinělé příspěvky Václava Černého, Ladislava Hejdánka, Zdeňka Kalisty, Jiřího Opelíka, Františka Svejkovského, Prokopa Voskovce.

Speciální rubriky jako Listář (anotace knih a zprávy), Můj tip (spisovatelské tipy na dobrou knihu), Z dílny našich spolupracovníků (nové překlady zahraniční poezie), Dopisy čtenářů neměly většinou dlouhého trvání. V ročníku 1970 vycházely ukázky z rukopisu Evy Petrové Jiřího Kotalíka o Skupině 42, ročník 1970-71 přinášel seriál Výtvarník a kniha, ve kterém byli představeni přední čeští grafici a ilustrátoři (autorkou byla nejčastěji Jana Hofmeisterová).

 
Periodicita: Nepravidelně, čtvrtletně. – Ročníky neuváděny, čísla označována vždy příslušnými měsíci (např. leden/únor) nebo ročními obdobími: 1966-70 (po 6 č.), 1971 (5 č., mimo pravidelnost č. 2: březen/červen), 1972 (5 č., mimo pravidelnost č. 5: září/prosinec), 1973-76 (po 4 č.).
Technické informace: 20x17 cm; 16-36, výjimečně 8, nejčastěji 24 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie autorů a obálek vydávaných knih, ukázky ilustrací, karikatury a kresby, fotografie z filmů, reprodukce výtvarných děl; grafická úprava M. Fulín (1966-70, 1971), O. Karlas (1970, 1972-73), A. Hodek (1971), O. Michálek (1974-76).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu