Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr HRUŠKA

* 7. 6. 1964, Ostrava 
 
 
Básník a literární historik
 

Petr Hruška vyrůstal v ostravské rodině chemického inženýra a zdravotní sestry. Jeho bratr Pavel je literární kritik a teoretik. Partnerka Yvetta Ellerová je zpěvačka a skladatelka (ostravská hudební seskupení Norská trojka, Complotto). Po gymnaziálních studiích v Ostravě (maturita 1983) studoval tamtéž Vysokou školu báňskou (obor Úprava nerostných surovin, specializace Úprava vod, promovaný ing. roku 1987). V letech 1990–1994 studoval českou literaturu a literární vědu na FF Ostravské Univerzity v Ostravě (diplomová práce Současná nezavedená česká poezie a próza). Poté absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (disertační práci Poválečný surrealismus a reakce na setrvačnost avantgardního modelu v oficiální poezii obhájil v roce 2003). V letech 1994–1995 absolvoval stáž v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a od roku 1995 je zde zaměstnán jako odborný pracovník v oddělení pro výzkum literatury 20. století. Žije v Ostravě.

 

Od počátku devadesátých let publikuje poezii, literární kritiku a literárněhistorické články v časopisech Host, Tvar, Revolver Revue, Literární noviny, Souvislosti, Weles, Psí víno, Lidé a Země, Slovenská literatúra, Protimluv, Obrácená strana měsíce aj. V druhé polovině devadesátých let jako literární kritik pravidelně spolupracoval s rozhlasovou stanicí Vltava. S Janem Balabánem založil časopisy Landek (1995–1998, s dalšími) a Obrácená strana měsíce (vychází od roku 2003), společně také vystupovali v kabaretech Jiřího Surůvky. S Ivanem Motýlem v Ostravě organizoval Literární harendy (1992–1994), částečně improvizované literární, text-appealové a happeningové večery. Spolupracoval s Radovanem Lipusem na scénáři divadelní hry Průběžná O(s)trava krve (premiéra 1994; televizní záznam 1997, rozhlasový záznam 2000, v roce 2000 vyšlo též na CD). Napsal scénář k dokumentárnímu filmu Genius loci – Historie časopisu Host, Host do domu (režie Vladimír Kelbl, TV Brno, 2002, vysíláno 2003). Některé jeho básně zhudebnila skupina Norská trojka (CD Zelený Petr, 2002). Jako příloha časopisu Aluze (2/3, 2004) vyšlo CD z autorským čtením vybraných básní. – Přispěl do samizdatového sborníku Eliáš v zahrádkách (1987). – Užívá šifry ph a phr.

 

Petr Hruška vstoupil do literatury v polovině devadesátých let sbírkou Obývací nepokoje. Poetikou věcnosti, civilnosti, ba až strohého minimalismu se vřadil do těsného sousedství autorských východisek, ze kterých v té době svou básnickou tvorbu budovali např. Petr Borkovec, Pavel Kolmačka či Jaroslav Žila. Jestliže se Hruška ve své prvotině ke zmíněné poetice stále spíše propracovává a zkouší různé způsoby nakládání s básnickým slovem (někdy až na pomezí jazykového experimentu), ve sbírce Měsíce přichází s jasnou vizí poezie založené na důvěře v bezprostřednost smyslových (zejména vizuálních) perceptů, na lyrických pozorováních zdánlivě apoetického mikrosvěta rodiny, bytu a věcí, které ho naplňují. Akcent na vnímání statických předmětností zde vede až k anulování, „zvěcnění“ času, resp. k jeho vytěsnění z imaginární reality básně. U tohoto pojetí básnické výpovědi Hruška setrvává i v následující sbírce Vždycky se ty dveře zavíraly, nový směr jeho tvorba nabírá až se sbírkou básní v próze Odstavce, v níž se výpověď zabstraktňuje: už tu nejde o spatření věci v její nesamozřejmosti, ale o myšlenku přistiženou ve chvíli svého vzniku. K lyrické deskripci se vrací sbírkou Auta vjíždějí do lodí, v níž ovšem zmíněné pozorovatelské soustředění a citlivost k zdánlivě nepodstatným detailům přesunul z intimity bytu do městského exteriéru a posílil dynamiku zobrazované skutečnosti i jazykového výrazu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Obývací nepokoje (BB 1995); Měsíce (BB 1998); Vždycky se ty dveře zavíraly (BB 2002); Auta vjíždějí do lodí (BB 2007).
Souborné vydání: Zelený svetr (BB, PP, 2004, obsahuje dosud netištěný soubor básnických próz Odstavce).
Odborné práce: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (2010).
Účast na kolektivních dílech: Slovník českých spisovatelů po roce 1945, II. díl (1998); Literatura pro II. ročník SOŠ (2001); Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000 (2002); Dějiny české literatury 1945–1989 (2007, 2008); V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (2008).
Uspořádal: Rok 1947 (1999); Šlechtictví neklid. Karlu Šiktancovi k 80. narozeninám (2010).
Příspěvky ve sbornících: Almanach Welesu (1997); Skřípavá hudba vrat (2000); V srdci černého pavouka (2000); Cestou (2003); Dítě v české poezii (2004); Antologie nové české literatury 1995–2004 (2004); Báseň mého srdce (2005); 7edm (2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).

LITERATURA

Studia a články: M. Habaj: Otvorené okná, Tvar 2003, č. 20; K. Piorecký in V souřadnicích volnosti (2008).
Recenze: Obývací nepokoje: mlg (= M. Langerová), LitN 1996, č. 19; Ladislav Jurkovič (=L. Soldán), Host 1996, č. 1; P. Kotrla, Tvar 1996, č. 4 * Měsíce: J. Trávníček, Tvar 1999, č. 3; tamtéž O. Macura; V. Křivánek, NK 1999, č. 18; V. Rosí, Weles 1999, č. 9 * Vždycky se ty dveře zavíraly: J. Štolba, Host 2003, č. 3; O. Mainx, Protimluv 2003, č. 5; J. Zizler, LitN 2003, č. 18 * Zelený svetr: K. Piorecký, Host 2005, č. 10; R. Kopáč, Psí víno 2005, č. 32 * Auta vjíždějí do lodí: J. Štolba, Host 2008, č. 1; R. Kopáč, Weles 2008, č. 32/33; tamtéž M. Chocholatý; M. Jareš, Tvar 2008, č. 2; tamtéž J. Řehák; P. Mecner, Protimluv 2008, č. 3; D. Kaprálová, MFD 18. 7. 2008; M. Lysoňková, A2 2008, č. 14.
Rozhovory: B. Správcová, Tvar 1998, č. 4; O. Horák, Tvar 2002, č. 13; M. Balaštík, Host 2003, č. 3; O. Horák, Reflex 2003, č. 12; P. Andreas, A2 2008, č. 14.

Autor hesla: Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 4. 2. 2009 (kp)
Aktualizace bibliografie: 28. 10. 2010 (kp; mlp)
 
zpět na hlavní stranu