Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DNEŠEK  

 1946 - 1948 
 
 Formálním vydavatelem Nezávislého týdeníku Dnešek bylo Sdružení kulturních organizací, list vycházel v nakladatelství Františka Borového. Řídil jej Ferdinand Peroutka, odpovědným zástupcem listu byl Edvard Valenta.
 

Personálně, obhajobou demokratických principů, právního řádu, občanské slušnosti i odmítáním zaslepeného stranictví navazoval Dnešek na předválečnou Přítomnost, ovšem s ohledem na odlišnou dobovou situaci, jíž dominovaly socializační tendence a politická převaha KSČ. Úvodníky Ferdinanda Peroutky, kulturní publicistika Edvadra Valenty, úvahy historika Jana Slavíka o SSSR apod. vyvolávaly ostré spory s komunistickým tiskem, zejména s Tvorbou a jmenovitě s Gustavem Barešem. V polemikách dával Dnešek prostor i názorovým protivníkům, často otiskoval např. dopisy čtenářů-komunistů (rubrika Otázky a odpovědi). Značnou pozornost věnoval poválečné ekonomické situaci Československa (Jiří Hejda aj.) i jiných evropských zemí (František Kafka aj.), hlavně se však soustřeďoval na otázky politické. K problémům národní očisty a politické mravnosti byla zaměřena rubrika Doba a lidé, zahájená otištěním anonymních dopisů, jež dostával po Mnichovu Karel Čapek. V ní vycházely i proslulé články Michala Mareše (mj. seriál Přicházím z periferie republiky, roč. 1946/47), ostře kritizující poměry v pohraničí, praktiky divokého odsunu Němců a český „gestapismus“ obecně.

Sporadické, ale významné příspěvky věnované literatuře a kultuře (mj. Václav Černý, Jaroslav Janů, Milan Machovec, Edvard Valenta aj.) byly vždy zaměřeny k problémům, které přesahovaly do sféry politického života. Vycházely v rubrice Literatura a umění, s postupně se dramatizující vnitropolitickou situací takto zaměřených článků ubývá. O institucionálních problémech divadelnictví psali Antonín Fencl, Edmond Konrád a Miroslav Rutte, o filmu Jiří Brdečka a Jaroslav Bitnar. Problematice životního stylu se věnoval Bohuslav Brouk, který také zasáhl do významné dobové polemiky nad výstavou sovětského výtvarného umění v pražském Mánesu na jaře 1947 (č. 5 a 7/1947-48). K zásadním příspěvkům patří i řeč Františka Kovárny z ustavující schůze Kulturní jednoty (Dva socialismy, č. 5/1947-48).

 
Periodicita: Týdeník. – I (52 č., 27. 3. 1946 - 20. 3. 1947), II (46 č., 3. 4. 1947 - 19. 2. 1948), občas dvojčísla.
Podtituly: Nezávislý týdeník
Technické informace: 31,5x23,5 cm, 16 str., paginace průběžná, obsah roč. I

LITERATURA

M. Otáhal: Ferdinand Peroutka – muž přítomnosti (1992); P. Kosatík: Ferdinand Peroutka – pozdější život (2000) * J. Drda: Dupli si na propadlišti, LitN 1958, č. 8-10; B. Doležal: Ideologie třetí republiky v zrcadle Peroutkova Dneška, Střední Evropa 1997, č. 67; E. Tabery: Přítomnost bourá mýty, Respekt 2004, č. 4.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu