Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel MICHAL

* 28. 12. 1932, Praha 
† 30. 6. 1984, Basilej (Švýcarsko)  
 
Prozaik, dramatik a scénárista
 Vlastním jménem Pavel Buksa. První manžel spisovatelky Violy Fischerové (v r. 1993 vydala sbírku Zádušní básně za Pavla Buksu). – Narodil se v rodině lékaře. Po maturitě na gymnáziu (1951) rok příležitostně pracoval jako kovodělník, přidavač u zedníků, vedoucí geometr stavby hutí. 1952 začal studovat na Lékařské fakultě UK, po sedmi semestrech však studia opustil. Před nástupem základní vojenské služby (1957–59) byl správcem jízdárny, po ní dlaždičem a správcem přístavu. Po vydání první knihy (1961) se stal spisovatelem z povolání, současně působil jako externí lektor nakladatelství Čs. spisovatel, filmový dramaturg (1963) a redaktor Literárních novin (od 1966). 1968 odešel do exilu. Usadil se ve Švýcarsku, v Basileji, a začal pracovat jako noční hlídač, od 1969 vyučoval na soukromém gymnáziu dějepis, latinu a řečtinu. Spolupracoval s exilovým nakladatelstvím Index.
 Přispíval do periodik: Plamen (1960 zde debut), Nové knihy, Literární noviny, Host do domu. Podle vlastních próz napsal scénáře k filmům Bílá paní (1965, r. Zdeněk Podskalský, sc. + Zdeněk Podskalský) a Čest a sláva (1968, r. Hynek Bočan, sc. + Hynek Bočan) i ke stejnojmenné rozhlasové hře (1966). Rozhlasovou hru Jak to bylo s Bílou paní napsal podle jeho předlohy Jaromír Ptáček (1968). Je autorem loutkového televizního filmu Plivník dlaždiče Housky (podle vlastní povídky, 1962). Česká televize 1995 uvedla adaptaci povídek KokešMrtvá kočka (ze souboru Bubáci pro dnešní den, r. Václav Vorlíček, sc. Jarka Kovaříková). Český rozhlas uvedl 1996 pořad O napsaných a nenapsaných knížkách Karla Michala (připravila Viola Fischerová, r. H. Kofránková).
 V polemice s vládnoucím schematickým, ideologizujím viděním světa své doby přinesla Michalova osobitá humoristická tvorba nejen úsměv nad paradoxy každodenního života a satirickou relativizaci konvenčních hodnot a měřítek, ale i hlubokou skepsi k velkoleposti a vznešenosti všeho druhu, k mytizaci historických dějů. Součástí kritické atmosféry počátku 60. let byla Michalova prvotina, sbírka groteskních povídek Bubáci pro všední den, v níž autor prostřednictvím tragikomické konfrontace postav s nadpřirozenými jevy a obskurními strašidly kladl čtenářům etické a psychologické otázky o hodnotách lidského charakteru a pohnutkách lidského jednání. S osobitou ironií akcentoval právo na vlastní názor i hrdina netradiční detektivní novely Krok stranou. V následné tvorbě Michal dále rozvíjel téma příčin a následků lidského jednání, přičemž jeho deziluze ze ztráty hodnot přerůstala ve vizi existenciálního odcizení člověka. Přelomové dílo tvoří Čest a sláva, historická novela souznějící s dobovými diskusemi o národním charakteru. Její nadčasově pojatý donkichotský hrdina bojuje s pocity marnosti života a nalézá jistotu v přirozené mravnosti, ve věrnosti své vlastní cti. Novela Gypsová dáma relativizuje především pojem spravedlnosti a s prvky absurdity a s filozofickým přesahem se táže po lidském štěstí. Ve sbírce próz Rodný kraj autorovo hledání autentičnosti života i literatury dospívá k demytizaci „pokrokového“ výkladu historie. Avšak – ať již na postavě Jana Roháče z Dubé ironicky zachycuje dobové mocenské boje, nebo demaskuje gloriolu „mučedníka“ Karla Havlíčka – jeho skeptická kritika české národní povahy je již prostoupena „vědoucím a smiřujícím se smutkem“. Titulní tragikomická povídka sbírky je promluvou o emigraci.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Bubáci pro všední den (PP 1961); Krok stranou (P detekt., 1961); Čest a sláva (P histor., 1966); Gypsová dáma (PP 1967, obsahuje také Bubáci pro všední den a Čest a sláva; společ. vyd. Čest a sláva, Gypsová dáma, 1994); Tak to na tom světě chodí /podle p. Williama Congreva od p. Karla Michala do jazyka českého ze všech sil upatřičněno/ (D, rozmnož., 1967, i prem.); Rodný kraj (PP, Köln am Rhein 1977; 1993); My, občané mélští (D, rozmnož., 1991, z něm. orig. Wir, die Bürger von Melos, rkp. 1978, překl. V. Fischerová, na motivy z Thukydida).
Souborné vydání
: Soubor díla (2001); vedle knižně publikovaných děl obsahuje texty Odvaha soudruha Krapka, Pohled z přízemí, úryvky filmového scénáře Bílá paní, O jednom, co zaťal sekyru, My, občané mélští a Možnost volit.
Příspěvek ve sborníku: Das kalte Paradies (Frauenfeld 1972).

LITERATURA

Studie a články: O. Sus in Metamorfózy smíchu a vzteku (1963); F. Benhart: Černé a bílé, Plamen 1967, č. 8; J. Pejskar: Pavel Buksa (heslo), in Poslední pocta 3 (California, 1989); Z. Pochop: doslov, in Bubáci pro všední den (1991); M. Suchomel in Literatura z časů krize (1992); M. Masáková: Komentář in Soubor díla (2001).
Recenze: Bubáci pro všední den: J. Hájek, Plamen 1962, č. 4; (pic), LitN 1992, č. 24 * Čest a sláva: M. Suchomel, LitN 1967, č. 16; J. Šimůnek, NK 1994, č. 7 * Gypsová dáma: I. Klíma, HD 1968, č. 4 * Rodný kraj: J. Kovtun, Svědectví (Paříž) 14, 1977/78, s. 717; P. Bílek, Reflex 1993, č. 51; M.Petříček, NK 1993, č. 47; P. Švanda, LD 2. 3. 1994 .
Rozhovory: E. Charous, NK 1963, č. 41; K. Hvížďala in České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1981; 1992).
Nekrology: J. Jedlička, Zpravodaj (Curych) 1984, č. 9; Z. Pochop, Zpravodaj (Curych) 1985, č. 1.

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 31. 10. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 10. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu