Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan KOZÁK

* 25. 3. 1921, Roudnice nad Labem 
† 5. 5. 1995, Praha 
 
Prozaik
 Narodil se v dělnické rodině strojního zámečníka. Po studiu na obchodní akademii v Teplicích a Českých Budějovicích, kde maturoval roku 1940, se stal ve svém rodišti úředníkem. Od roku 1945 působil krátce jako okresní tajemník Československého svazu mládeže a později jako sociálně-politický referent v závodě Spofa. Po absolvování krajské politické školy přešel roku 1949 do Prahy a nastoupil do oddělení propagandy ÚV KSČ. Po ukončení studia na Ústřední politické škole ÚV KSČ (1951) vyučoval až do roku 1972 dějiny strany na Vysoké škole politické ÚV KSČ a Institutu společenských věd při ÚV KSČ (v roce 1961 se habilitoval jako docent). V první polovině padesátých let se jako politický pracovník brigádně účastnil kolektivizace na Slovensku v michalovském okrese. Po srpnové okupaci se stal jedním z hlavních aktérů normalizační politiky v oblasti literatury a literárního života. V listopadu 1970 byl povolán do ediční rady Ministerstva kultury ČSR, jejímž úkolem byla revize dosavadních nakladatelských plánů a vyřazení nežádoucích titulů, které nedopovídaly nové linii KSČ. Zpráva, kterou přednesl na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů v květnu 1972, stvrdila a v některých případech nově vytýčila hranice tzv. oficiální literatury husákovského období (úryvky zde). V letech 1972–1977 byl Kozák předsedou Svazu českých spisovatelů a od prosince 1977 do února 1989 předsedou Svazu československých spisovatelů. Vzhledem k prominentnímu politickému postavení autora vycházelo jeho rozsahem nevelké dílo v sedmdesátých a osmdesátých letech ve stále nových výběrových kombinacích.
 Přispíval do Rudého práva, Besedy venkovské rodiny, Plamene, Tvorby, Literárního měsíčníku aj. Podílel se na scénáři filmu Handlíři (1963, r. Zdeněk Sirový, sc. + Jiří Procházka a Zdeněk Sirový). Podle jeho románu Svatý Michal byl natočen film Bouřlivé víno (1975), na který pak navázaly filmy Zralé víno (1981) a Mladé víno (1986, vše r. Václav Vorlíček, sc. + Miloš Macourek a Svatopluk Novotný). Pro televizi byly upraveny prózy Svatý Michal (1973, r. + sc. Antonín Dvořák), Adam a Eva (1984, r. Antonín Moskalyk, sc. + Jaroslav Klíma, 3 díly), podle prózy Mariana Radvaková vznikla inscenace Horúcí dych (1978, r. Marta Gogálová, sc. Ernest Štric) a podle prózy Čapí hnízdo seriál Bocianie hniezdo (1981, r. Ján Gogál a Marta Gogálová, sc. Jaroslav Klíma, 6 dílů). V rozhlase byly uvedeny Kozákovy hry Zpackaný život (1970) a adaptace próz Léčka (1968) a Mariana Radvaková (1984, úprava Mária Dufková). Tato povídka též inspirovala vznik opery Václava Felixe Mariana (1982). – Kozákovu stať Možnost revolučního využití parlamentu při přechodu k socialismu a úloha lidových mas (Rudé právo, 1957) vydal Josef Josten roku 1961 v Londýně pod titulem Zneužití parlamentu k zničení demokracie.
 Od studentské milostné poezie (Pohledy do oken) přešel Kozák k prózám, v nichž se pokusil ztvárnit osobní zkušenost komunistického funkcionáře a popsat dramatické proměny východního Slovenska v období koletivizace zemědělství. Nesmělé zachycení násilností, které tuto akci doprovázely, přitom jeho povídky sbližovalo se zárodky společenskokritické atmosféry literatury šedesátých let. Kolektivizaci je věnován nejen soubor Horký dech, který obsahuje autorovu nejvýraznější povídku Mariana Radvaková (o emancipaci ženy ve světě venkovských předsudků), ale i román ... silná ruka (později přepracovaný pod titulem Čapí hnízdo). Robustně humorný, harmonizační tón se snažil Kozák uplatnit v románu Svatý Michal i v pokusu o socialistickou pastorálu (Adam a Eva). Z pobytů na Sibiři Kozák vytěžil jednak reportážní črty (Na lovu v Bambujce; Lovcem v tajze), jednak příběhy konfrontující citové konflikty lidí s drsnou krásou divoké přírody (Podzim v kraji tygrů; Bílý hřebec).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pohledy do oken (BB 1941); Horký dech (PP 1961, zde i P Mariana Radvaková); Mariana Radvaková (P 1962; rozšíř. s tit. Mariana 1969; s tit. Mariana Radvaková a jiné příběhy, 1972; s tit. Mariana Radvaková a jiné osudy, 1977); ... silná ruka (P 1966; poté přeprac. s tit. Čapí hnízdo); Léčka (PP 1968); Na lovu v Bambujce (RpRp 1970; rozšíř. o prózu U Sněžné řeky, s tit. Lovcem v tajze, 1972); Svatý Michal (R 1971); Bílý hřebec (PP 1975); Čapí hnízdo (R 1976); Podzim v kraji tygrů (P 1979); Prameny tvorby (EE 1981); Adam a Eva (R 1982); Černý sobol, hnědý medvěd (PP pro děti, 1987).
Výbory: Nestát stranou (výbor z projevů, 1981, ed. H. Hrzalová); Prameny tvorby (články a projevy, 1981, ed. J. Nejedlá).
Ostatní práce: Boj za bolševizaci strany. 5. sjezd KSČ. 1922–1929 (skripta, 1953); Strana v boji za upevnění lidové demokracie. Únorové vítězství nad buržoazií. 1945–1948 (skripta, 1954); Vytvoření a počátky revoluční dělnické strany v našich zemích 1867–1889 (skripta, 1954); K některým otázkám strategie a taktiky KSČ v období přerůstání národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou 1945–1948 (skripta, 1956); Zneužití parlamentu k zničení demokracie (Londýn 1961, komentář Sir Robert H. Bruce Lockhart); Na cestu. Ako sa združstevňoval michalovský okres (1962); Dramatické kapitoly z bojů o kolektivizaci vesnice (1963).
Příspěvky ve sbornících: Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů (1972); Druhý sjezd Svazu českých spisovatelů (1977); Protokol ustavujícího sjezdu Svazu československých spisovatelů (1978); II. sjezd Svazu československých spisovatelů (1982); Protokol III. sjezdu Svazu českých spisovatelů (1982); Protokol III. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1987); Protokol IV. sjezdu Svazu českých spisovatelů (1987).

LITERATURA

Bibliografie: J. Kazdová: Jan Kozák (Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 1974); M. Staňková – O. Hrivňáková – S. Mouchová: J. K. Soupis knižního díla (Čs. spisovatel, 1976); I. Marečková: J. K. (Okresní knihovna v Ústí nad Orlicí, 1981).
Knižně: Jan Kozák (sb., 1976, ed. M. Slavíková); H. Hrzalová: Jan Kozák (1977); Jan Kozák (sb., 1981, ed. V. M. Nejtek).
Studie a články: R. Romanovna: Ztvárnění skutečnosti v románech Jana Kozáka, ČL 1978, č. 4; V. Novotný: Spisovatelova láska k zemi, ZN 1. 5. 1980; H. Hrzalová: Prozatérské umění Jana Kozáka, G 1980, č. 5; L. Sochor: Inženýr spisovatelských a zvířecích duší, Listy (Řím) 1982, č. 2; M. Procházka: Udání jako literární žánr (o Kozákově projevu na sjezdu SČS 1972), LitN 1990, č. 17; V. Macura: Mičurin, ROK 1992, č. 4; P. Kosatík: Podél lektorských posudků, Tvar 1998, č. 2; K. Bláhová: V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969–1989, Host 2005, č. 6; P. Kosatík: 8. 5. 1972 – Jan Kozák dostává státní cenu, Týden 2005, č. 18; J. Rejžek: Výročí jedné hanby, LidN 31. 5. 2012.
Recenze: Horký dech: K. Dostál, NK 1961, č. 29; vbc (= V. Vrabec), SvSl 29. 7. 1961; š (= J. Šimůnek), VP 29. 7. 1961; (vf) /= V. Falada/, ZN 5. 8. 1961; V. Forst, Tvorba 1961, č. 33; J. Opelík, Kultura 1961, č. 34; O. Rafaj, ČK 1961, č. 9; J. Binder, LD 3. 9. 1961; F. Buriánek, LitN 1961, č. 38; M. Suchomel, HD 1961, č. 10; D. Šafaříková, Práce 1. 10. 1961; V. Novák, MF 6. 10. 1961; A. Linke, RP 27. 10. 1961; F. Benhart, Plamen 1961. č. 12; dk (= K. Dobeš, SvSl 20. 8. 1966 * Mariana Radvaková: O. Chaloupka, O knihách a autorech 1962, červenec/srpen; Š. Vlašín, Rovnost 9. 9. 1962 * Zneužití parlamentu k zničení demokracie: P. Den (= L. Radimský), Perspektivy (New York) 1962, č. 3; V. Škutina, Magazín (Curych) 1981, č. 1 * Dramatické kapitoly z bojů o kolektivizaci vesnice: R. Selucký, LitN 1964, č. 11 * ...silná ruka: A. M. Píša, NK 1966, č. 30/32; J. Šimůnek, MF 21. 7. 1966; V. Forst, KT 1966, č. 32; gr (= J. Jirsa), VP 20. 8. 1966; V. Novák, LitN 1966, č. 36; V. Falada, ZN 14. 10. 1966; Š. Vlašín, Impuls 1966, č. 10; M. Petříček, HD 1966, č. 10 * Léčka: D. Šafaříková, Práce 7. 9. 1968; J. Pecháček, Impuls 1968, č. 9; Š. Vlašín, Rovnost 16. 2. 1971 * Na lovu v Bambujce: vl (= Š. Vlašín), Tvorba 1970, č. 31; I. Zítková, MF 10. 9. 1970; -kf- (= Z. Kufnerová), RP 12. 9. 1970 * Svatý Michal: I. Zítková, MF 15. 12. 1971; M. S. (= M. Staňková), NK 1971, č. 49; Š. Vlašín, RP 28. 12. 1971; (šv), LD 29. 12. 1971; F. Soldan, VP 25. 2. 1972; V. Dostál, Tvorba 1972, č. 12; J. Polák, Československý voják 1972, č. 7; H. Hrzalová, LM 1972, č. 1; J. Klapuch, Nová svoboda 4. 1. 1973; Nk (= V. Nejtek), O knihách a autorech 1973, léto; M. S. (= M. Staňková), O knihách a autorech 1980, jaro; J. Klempera, Práce 10. 2. 1984 * Mariana Radvaková a jiné příběhy: M. Staňková, NK 1972, č. 29; (iz) /= I. Zítková/, ZN 4. 10. 1972 * Lovcem v tajze: J. Beránek, NK 1972, č. 52; V. Pazourek, SvSl 9. 1. 1973; V. Pazourek, LM 1973, č. 4; J. Klimentová, RP 12. 4. 1973; J. Hrabák, Rovnost 10. 7. 1973; M. S. (= M. Staňková), NK 1973, č. 37; (rsk) /= M. Borský/, Práce 27. 9. 1974; nk (= V. Nezkusil), ZM 1974, č. 9; M. S. (= M. Staňková), O knihách a autorech 1975, podzim; (štr), MF 10. 1. 1975; T. Sedláček, Rovnost 20. 1. 1976; J. Nejedlá, LM 1976, č. 3; M. S. (= M. Staňková), NK 1979, č. 1 * Bílý hřebec: V. Rzounek, O knihách a autorech 1975, léto; V. Rzounek, RP 22. 4. 1975; M. S. (= M. Staňková), NK 1975, č. 17; O. Rafaj, LM 1975, č. 5; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 44; M. S. (= M. Staňková), NK 1976, č. 26 * Čapí hnízdo: A. Dvořák, Svět v obrazech 1975, č. 50, J. Rybák, O knihách a autorech 1976, jaro; H. Hrzalová, NK 1976, č. 17; V. Rzounek, RP 22. 5. 1976; T. Sedláček, Rovnost 17. 6. 1976; Š. Vlašín, Tvorba 1976, č. 30; F. Morávková, Práce 22. 7. 1976; V. Vodák, LD 4. 8. 1976; O. Rafaj, LM 1976, č. 7; F. Soldan, VP 11. 1. 1977; J. Polák, Československý voják 1977, č. 2; M. S. (= M. Staňková), NK 1981, č. 15 * Mariana Radvaková a jiné osudy: M. S. (= M. Staňková), NK 1977, č. 45; J. Nejedlá, RP 11. 11. 1977 * Podzim v kraji tygrů: V. M. Nejtek, NK 1979, č. 10; V. Rzounek, RP 22. 3. 1980; H. Hrzalová, LM 1980, č. 6; (iz) /= I. Zítková/, MF 7. 6. 1980; J. Klapouch, Nová svoboda 8. 7. 1980 * Adam a Eva: H. I. (= I. Hajná), NK 1982, č. 35; J. Nejedlá, RP 4. 9. 1982; šim (= Z. Šimonková), VP 20. 9. 1982; D. Sedlická, MF 25. 9. 1982; Š. Vlašín, Rovnost 19. 10. 1982; J. Boček, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 40; P. Štefček, Slovenské pohľady 1983, č. 1; B. Truhlář, Romboid 1983, č. 4; H. Hrzalová, LM 1983, č. 3; M. Jungmann, Obsah (smz.) 1983, č. 3, též Obrys (Mnichov) 1983, č. 4 a Listy (Řím) 1984, č. 2; (jug) /= S. Juga/, Nová svoboda 12. 10. 1984 * Černý sobol, hnědý medvěd: B. Truhlář, Slovenské pohľady 1986, č. 7; O. Chaloupka, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 3; L. Soldán, Rovnost 1. 2. 1986; O. Chaloupka, ZM 1986, č. 3; Z. Bastlová, RP 21. 3. 1986; E. Šimůnková, Svět socialismu 1986, č. 44.
Rozhovory: O. Pichlová, Vlasta 1962, č. 2; R. Mihola, Květy 1970, č. 46; Z. Kufnerová, RP 16. 1. 1971; -zk- (= Z. Karešová), Československý voják 1971, č. 9; A. Plocková, ZN 16. 3. 1972; Has (= H. Schreiber), VP 6. 5. 1972; P. Kovařík, SvSl 10. 5. 1972; G. Kopaněvová, Film a doba 1976, č. 1; V. Poppová, Květy 1980, č. 19; R. Píha, Jihočeská pravda 13. 3. 1981; D. Ouřadová, MF 25. 3. 1981; J. Janková, Knihovnický zpravodaj pro potřeby odborných knihoven na železnici 1986, č. 3; M. Voděra, Svoboda 15. 1. 1986; F. Mareš – J. Semerák, Československý voják 1986, č. 16; D. Růžičková, Průboj 9. 11. 1988.
K životním jubileím: H. Hrzalová, Tvorba 1971, č. 12; (až) /= A. Hyžíková/, MF 25. 3. 1971; J. Št. (= J. Štembera), Kulturní měsíčník 1971, č. 6; M. Staňková, O knihách a autorech 1976, jaro; (kv) /= K. Vodička), ZM 24. 3. 1976; H. Hrzalová, Český jazyk a literatura 1980/1981, č. 6; H. Hrzalová, ZM 1981, č. 3; V. Rzounek, LM 1981, č. 3; V. Novotný, ZN 21. 3. 1981; B. Jirásek, Pravda 25. 3. 1981; pk (= P. Kovařík), SvSl 25. 3. 1981; F. Moravcová, Práce 25. 3. 1981; Z. Pavelka, RP 25. 3. 1981; O. Rafaj, Tvorba 1981, č. 12; J. Rumler, NK 1981, č. 13; (v) /= V. Vodák/, LD 25. 3. 1981; J. Chára, Svoboda 26. 3. 1981; H. Hrzalová, LM 1986, č. 3; (hls) /= J. Halas/, Rozhlas 1986, č. 13; H. Hrzalová, NK 1986, č. 12; lc (= J. Pelc), Tvorba 1986, příl. Kmen č. 11; B. Jirásek, Pravda 22. 3. 1986, příl. Pravdy; J. Houžva, Svoboda 24. 3. 1986. E. Kúnová, Práce 25. 3. 1986; Š. Vlašín, LD 25. 3. 1986; (vbc) /= V. Vrabec/, SvSl 25. 3. 1986; (vl) /= Š. Vlašín/, Naše pravda 1996, č. 13.
Nekrology: (vh) /= V. Hrouda/, Haló noviny 10. 5. 1995; Nepodepsáno, RP 18. 5. 1995; V. Števa (= Š. Vlašín), Naše pravda 1995, č. 21.

Autor hesla: Aleš Haman (1995)
Aktualizace hesla: 9. 4. 2021 (eb)
 
zpět na hlavní stranu