Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milena LUKEŠOVÁ

* 16. 6. 1922, Choceň 
† 28. 7. 2008, Litomyšl 
 
Autorka literatury pro děti
 Rodným jménem Kořínková. Narodila se v rodině železničáře. Po maturitě na reálném gymnáziu v Litomyšli roku 1941 začala studovat němčinu, francouzštinu a angličtinu v Jazykovém ústavu v Praze a od roku 1945 pokračovala studiem angličtiny a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přerušila jej v roce 1947 z rodinných důvodů a po bratrově emigraci (1948) a následném věznění matky už školu nedokončila. Po roce 1945 pracovala jako překladatelka a externí lektorka řady nakladatelství. V letech 1953–1958 dálkově studovala překladatelství na Vysoké škole ruského jazyka a literatury (titul PhDr. získala roku 1967 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prací K problematice slovní hříčky z hlediska překladu). Od roku 1962 působila ve Státním nakladatelství dětské knihy (později Albatros) jako redaktorka literatury pro nejnižší věkový stupeň (v sedmdesátých letech zde byla vedoucí redaktorkou). V roce 1975 musela pro oční chorobu zaměstnání opustit, nadále však s nakladatelstvím spolupracovala jako lektorka a konzultantka. Zájem o literaturu pro děti stál také v pozadí jejích studijních cest: roku 1967 získala stipendium UNESCO v Mezinárodní knihovně dětské literatury v Mnichově, na počátku osmdesátých let pak navštívila teoretické pracoviště pro otázky dětské literatury na univerzitě v Bostonu, kde od roku 1984 působila jako externí konzultantka. Od konce devadesátých let žila u svého syna v USA. – Její bratr Ladislav Brom (1908–1969) byl filmovým scenáristou, režisérem a producentem, syn Igor Lukeš (*1950) je profesorem historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu a zároveň honorárním konzulem České republiky.
 

První odborné práce otiskla na konci padesátých let v časopise Československá rusistika, překlady uveřejňovala v časopisech Dikobraz, Dětská kniha a Mateřídouška, od šedesátých let autorsky přispívala do periodik Obrana lidu, Literární noviny, Rudé právo a dětských časopisů Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko; články teoretické povahy publikovala ve Zlatém máji. Od šedesátých let spolupracovala též s Československou televizí (pořad Klubko aj.) a Československým rozhlasem (Pohádky na dobrou noc aj.). Písňové texty Mileny Lukešové byly použity v divadelní hře pro děti Kde pohádka nestačí, kterou na námět Antonína Jedličky napsaly Marie Štichová a Jarmila Turnovská (Dilia 1964). Z ruštiny překládala prózu i poezii pro děti a rovněž práce odborné. – Od založení IBBY (International Board on Books for Young People, 1964) se velmi aktivně podílela na působnosti její české sekce (Společnost přátel knihy pro mládež), pravidelně se zvláště v osmdesátých letech zúčastňovala jejích mezinárodních zasedání a konferencí, byla členkou mezinárodního výboru této organizace. Její kniha pro děti Jak je bosé noze v rose byla roku 1982 zapsána na Čestnou listinu IBBY (již v roce 1978 se tohoto ocenění dostalo Janu Kudláčkovi, autoru výtvarné části společných bilderbuchů Holčička a déšť, Jakub a babí létoBílá zima). Opakovaně bylo dílo Mileny Lukešové oceněno v celostátní soutěži knižní tvorby pro děti a mládež vyhlašované Českou sekcí IBBY, Obcí spisovatelů a Klubem ilustrátorů dětské knihy. Cenu Zlatá stuha zde získala v roce 1993 knížka Jak si uděláme zeměkouli, na níž se autorka podílela s výtvarnicí Janou Sigmundovou; za celoživotní novátorský přínos literatuře pro děti a mládež byla Mileně Lukešové udělena Zlatá stuha 2006.

 Těžiště díla Mileny Lukešové se nachází v tvorbě pro nejmenší děti a začínající čtenáře. Jejím základem jsou netradičně pojímaná leporela a obrazové knihy, v nichž slovo a ilustrace tvoří rovnocenné složky. Plní tak současně funkci estetickou i poznávací a napomáhají dětem v životní orientaci. Na vzniku těchto knih se s Lukešovou podíleli významní čeští výtvarníci Jan Kudláček, Markéta Prachatická aj. Základní věci, jevy, pojmy a obecné kategorie lidského světa Lukešová poetickým a přístupným způsobem objasnila také v obrazových encyklopediích pro nejmenší (Knížky pro Lucinku, Jak si uděláme zeměkouli) i v encyklopediích adresovaných dětem mladšího školního věku (Velká obrázková kniha o zvířatech). – Bohatou metaforikou, využitím sémantické hodnoty slova, rytmu a rýmu se vyznačují její sbírky dětských veršů (Bačkůrky z mechu, Jak je bosé noze v rose, Kde dávají sloni dobrou noc aj.). Autorka v nich tvořivě rozvinula poznatky o možnostech dětské hry s konkrétními významy slov, získané zvláště při překladu objevného díla Korněje Čukovského Od dvou do pěti. Osobitého básnického účinku dosáhla i ve dvou sbírkách poezie určených „nepoetickému věku“ mládeže na hranici dospělosti (Big beat a aritmetika, Nahej v trní), v nichž se pokusila své básnické vyjadřování přiblížit vidění světa i jazyku dospívajících.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pozor, volám všechny hračky (leporelo, 1965); Kdo chce koťátko (leporelo, 1966); Big beat a aritmetika aneb Kostkovaný ideály (BB pro ml., 1967); Paví očko, dobrý den! (leporelo, 1968); Bačkůrky z mechu (BB pro děti, 1968); Marek kouká po světě (P, obrazová kniha pro děti, 1971); Katka volá na zvířátka (P, obrazová kniha pro děti, 1971); Oslíčkové (P, obrazová kniha pro děti, 1972); La petite fille et le papillon (franc., P pro děti, 1973, též něm.); Knížka pro Lucinku (encyklopedie pro děti, 1973, upravené vyd. 2013); Holčička a déšť (P pro děti, 1974); Zlatohlávek (P pro děti, 1975); Jakub a babí léto (P, obrazová kniha pro děti, 1976); Velká obrázková knížka pro malé děti (encyklopedie pro děti, 1976, s B. Říhou, upravené vyd. 2008); Já jsem přece Kateřina (P pro děti, 1976); Bílá zima (P, obrazová kniha pro děti, 1978); Zimní knížka pro Lucinku (encyklopedie pro děti, 1978); Čí je tohle den (leporelo, 1978); Čáp (P, obrazová kniha pro děti, 1979); Jak je bosé noze v rose (BB pro děti, 1981); Neuleť, ptáčku (P pro děti, 1981); Velká obrázková knížka o zvířatech (encyklopedie pro děti, 1981, s B. Říhou, upravené vyd. 2011); Kamkámek (P, obrazová kniha pro děti, 1982); Moje zvířata (BB pro děti, 1983); Obr-Dobr, Pejsánek a ztracený dům (P, obrazová kniha pro děti, 1983); Motýl pro tebe (P pro děti, 1983); Kde dávají sloni dobrou noc (BB pro děti, 1984); Nahej v trní (BB pro ml., 1985); Klára a skorodům (BB pro děti, 1986); Jozífek a ryby (P, obrazová kniha pro děti, 1986); Adélka byla nemocná (P 1989); Jak si uděláme zeměkouli (encyklopedie pro děti, 1992); Jak to chodí na světě (encykopedie pro děti, 2002).
Překlady: V. A. Osejevová: Kouzelné slovo (1954); J. M. Tajc: Angelito (1954); N. V. Gernětová: Sestřenka (1956); K. I. Čukovskij: Od dvou do pěti (1959); A. G. Alexin: Volá šesté poschodí (1964); V. G. Sutějev: Mňau (1964); R. L. Baumvolová: Hlasy v trávě (1965).
Výbory: Buď zdráv, vzduchu (příležitostný tisk, BB 1982); Aby oslíci měli kde spát (BB, PP 1986, ed. V. Gebhartová); Zvonkohra (BB, PP 1999, ed. M. Vodičková); Katka čeká na zvířátka. Výbor z veršů a říkadel pro nejmenší (BB 2013, ed. V. Gebhartová).
Příspěvky ve sbornících: Neschovávej se, sluníčko! (1970, ed. J. Hilčr); Holčičí tajnosti (1968, ed. O. Hejná); Pohádky pro všední dny i pro svátky (1973); Aktuální otázky literatury pro mládež a jejího studia (1985); Malovaný svět (Karviná 1988, ed. P. Musálková); Spisovatel a současnost (1989); Kostkovaný ideály aneb Breviář pro teenagery (1999, ed. M. Vodičková) aj.

LITERATURA

Studie a články: Z. Heřman: Milena Lukešová, ZM 1980, č. 3; R. Hamanová: K otázkám uměleckonaučné literatury pro děti, in Literárněvědný sborník PNP (1981, ed. R. Pospíšil a kol.); B. Říha: doslov, in M. L., Moje zvířata (1982); Z. Heřman: Dvě témata a čtyři knížky Mileny Lukešové, ZM 1984, č. 5 + Text jako ponorná řeka, in Říkat pravdu s úsměvem (1984); V. Nezkusil in Poezie v útoku na „nepoetický věk“. K dominantní tendenci ve vývoji současné české poezie pro děti a mládež, LM 1986, č. 10; V. Gebhartová: Básnická tvorba Mileny Lukešové, in Sborník Pedagogické fakulty UK. Filologické studie. Literatura pro děti a mládež a výchova slovesným uměním (1988); E. Kulásková: Milena Lukešová (medailon), ZM 1997, č. 1; J. Toman in Dětská poezie 80. let XX. století, Ladění 2006, č. 4; H. Lavičková: K počátkům umělecko-naučné literatury pro nejmenší čtenáře. Nad tvorbou Mileny Lukešové, in O interpretácii umeleckého textu, sv. 26, Transformácia detského aspektu a recepčná prax (Nitra 2011, ed. M. Žilková).
Recenze: Big beat a aritmetika aneb Kostkovaný ideály: Z. Bergrová, KT 1968, č. 16; V. Frýbová, Impuls 1968, č. 7; pk, Kulturní noviny 1968, č. 10 * Bačkůrky z mechu: V. Vařejková, Komenský 1968/1969, č. 10; J. Červenka, ZM 1969, č. 5, příloha; V. Frýbová, ZM 1979, č. 2 * Knížka pro Lucinku: F. H. (= F. Holešovský), ZM 1975, č. 4; P. Janečková, ZM 1975, č. 5, příl. Glosy * Holčička a déšť: M. Tmé, Komenský 1975/1976, č. 4; F. Holešovský, ZM 1976, č. 1 * Zlatohlávek: H. Mirvaldová, ZM 1976, č. 3 * Jakub a babí léto: M. Tmé, ZM 1977, č. 6 * Velká obrázková knížka pro malé děti: M. Tmé, ZM 1977, č. 5; B. Stehlíková, ZM 1977, č. 7; J. Voráček, RP 10. 1. 1977; JK (= J. Klokočníková), NK 1981, č. 8 * Já jsem přece Kateřina: M. Tmé, Komenský 1977/1978, č. 5 * Zimní knížka pro Lucinku: M. Tmé, Komenský 1978/1979, č. 8; H. Mirvaldová, ZM 1979, č. 6 * Čí je tohle den: Z. H. (= Z. Heřman), ZM 1979, č. 4 * Čáp: O. Š. (= O. Štruncová), NK 1979, č. 50; M. Tmé, Komenský 1980/1981, č. 5 * Jak je bosé noze v rose: -mv-, NK 1981, č. 25; V. Nezkusil, ZM 1981, č. 4; M. Tmé, Komenský, 1981/1982, č. 1 * Neuleť, ptáčku: o. š. (= O. Štruncová), NK 1981, č. 47 * Velká obrázková knížka o zvířatech: O. Š. (= O. Štruncová), NK 1981, č. 44; M. Tmé, Komenský 1981/1982, č. 6; V. Stejskal: ZM 1982, č. 6 * Kamkámek: O. Š. (= O. Štruncová), NK 1983, č. 14 * Obr-Dobr, Pejsánek a ztracený dům: JK (= J. Klokočníková), NK 1983, č. 33/34 * Moje zvířata: Z. Heřman + B. Stehlíková, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 8 * Kde dávají sloni dobrou noc: M. Vodičková, NK 1985, č. 48; R. Hamanová, ZM 1986, č. 4 * Nahej v trní: V. Nezkusil, LM 1986, č. 10; Z. Heřman, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 14; M. Vodičková, NK 1986, č. 12 * Aby oslíci měli kde spát: Z. Heřman: NK 1986, č. 36; N. Sieglová, Komenský 1986/1987, č. 4 * Klára a skorodům: P. A. Bílek, ZM 1987, č. 7; -N-, NK 1987, č. 25 * Adélka byla nemocná: lb (= L. Svobodová), NK 1991, č. 20; V. Vařejková, Komenský 1991/1992, č. 4 * Jak si uděláme zeměkouli: OK (= O. Kašpar), Labyrint 1993, č. 5 * Zvonkohra: dit (= R. Ditmar), NK 1999, č. 46; (mš) (= M. Šubrtová), Ladění 2000, č. 1 * Jak to chodí na světě: ns (= N. Sieglová), Ladění 2002, č. 4; R. Ditmar, LitN 2003, č. 8.
Rozhovory: K. Hvížďala, ZM 1976, č. 7; H. Nekudová, Vlasta 1982, č. 14; lb (= L. Svobodová), NK 1991, č. 10.
K životním jubileím: V. Gebhartová, LM 1987, č. 6; an., Albatros 1987, č. 5; J. Zíková, Ladění 2002, č. 2.
Nekrolog: (aho) (= A. Horáčková), MF Dnes 31. 7. 2008.
Autor hesla: Věra Brožová (1998)
Aktualizace hesla: 28. 5. 2021 (av)
 
zpět na hlavní stranu