Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Radovan KRÁTKÝ

* 29. 10. 1921, Stará Hlína (u Třeboně) 
† 30. 4. 1973, Praha 
 
Prozaik, dramatik, překladatel a editor, autor literatury pro děti
 Narodil se v rodině učitele. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni v roce 1941 pracoval nejprve jako dělník, půl roku byl hercem v Pražském dětském divadle Míly Mellanové a poté úředníkem sociální péče. Roku 1942 byl totálně nasazen v Linci. V letech 1945–1949 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a latinu a současně působil jako časopisecký a nakladatelský redaktor: roku 1946 v časopise Lidová kultura, od roku 1947 v nakladatelství Evropský literární klub (ELK) a na konec od roku 1949 v Československém spisovateli (pro autory tohoto nakladatelství mj. organizoval besedy se čtenáři po celých Čechách i Moravě). V letech 1951–1957 byl redaktorem Dikobrazu. Od roku 1957 působil jako spisovatel a překladatel z povolání, s výjimkou let 1961–1962, kdy zastával místo dramaturga v Divadle Spejbla a Hurvínka.
 

Přispíval do periodik Mladá fronta (1946), Lidová kultura, Práce, Dikobraz, Roháč (Bratislava), Kultura, Světová literatura (překlady) a Literární noviny. – Přeložil písňové texty v řadě činoher a zpěvoher, mj. ve hře Miroslava Horníčka Kantor Barnabáš a žáci darebáci (prem. 1972), rovněž pro překlad hry Rolfa Hochhutha Náměstek (1966, překl. Marie Liehmová) přebásnil v textu vedenou píseň. Krátkého verše opakovaně doprovázely překlady divadelních her, které do češtiny převedl Sándor Kosnar – Ende Vészi: Poslední dobrodružství Dona Quijota (1958), István Fejér: Se zavázanýma očima (1958), Egon Kemény: Někde na jihu (prem. 1958), Klára Fehér: Nejsme andělé (1959), Miklós Gyárfás: Nanebevzetí plukovníka Heiliga (1959) + Napravený čert (prem. 1959). S využitím jeho překladů Voltaira vznikly dramatizace Candide aneb Optimismus (Hynek Bouček, Milan Schejbal, prem. 1980), Na Candida (Miloslav Klíma, Josef Krofta, Petr Matásek, prem. 1980), Panna z Arcu (Petr Vodička, prem. 2008) a Candide (Šimon Peták, prem. 2015). Překladatelské dílo Radovana Krátkého bylo využito také v dramatické úpravě Josefa Veldy Nokturno s Komenským (prem. 1984). – V Čs. rozhlase připravoval ve spolupráci s Milanem Šedým celoroční cyklus pohádkových příběhů pro děti Vrabčák Pepík. – Napsal technický scénář k filmu Bláznova kronika (1964, režie Karel Zeman, scénář Karel Zeman, Pavel Juráček); spolu s Karlem Zemanem se autorsky podílel na scénáři filmu Ukradená vzducholoď (1966, prem. 1967, r. Karel Zeman, námět podle románu Julese Verna Dva roky prázdnin). – Podle jeho knihy pro děti Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel vznikla volná dramatizace Strašidla a bubáci (CD 1996). – Užíval šifry R. K.

 Radovan Krátký byl satirikem a humoristou, dramatikem, autorem literatury pro děti a mládež i knih populárně-naučných; bohatá byla rovněž jeho činnost překladatelská a editorská. Na počátku padesátých let vydal příručku formulující požadavek socialistické satiry (Pojďte s námi dělat satiru) a několik souborů satirických próz, v nichž svůj smysl pro slovní vtip, ironii a aforistickou zkratku dal do služeb dobového výsměchu tomu, „co brzdí budování nové společnosti“, tedy „pozůstatkům maloměšťáctví, náboženství a pověrám“ (Pásek, Abeceda hlouposti menší i větší, Jedenadvacet senzací). Zejména v jeho pozdější beletrii a populárně-naučné tvorbě pro děti a mládež je přitom zřetelný rozpor mezi autorovou stálou fascinací historickými, náboženskými a mytologickými tématy, pověstmi i starou literaturou, a způsobem, jakým svou inspiraci zpracovával. Snaha přinést informaci, schopnost zábavně fabulovat a vyprávět se totiž u něj často střetávala se zjevnou tendencí oficiálního světového názoru (Tajuplnosti, mámidla a kejkle; Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel). V druhé polovině šedesátých let didaktický tón Krátkého tvorby ponenáhlu ustupoval (Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc). V téže době se těžištěm jeho literární práce staly také parafráze textů a literárních kuriozit staré pokleslé literatury. Zdroj humoru nalézal především v naivní fantazii kalendářů a snářů a v jejich neotřele působícím starobylém jazykovém projevu.
Jako editor a překladatel z latiny, italštiny a francouzštiny se obracel jak ke zdrojům z profánní literatury, vyznačující se hravým přístupem k jazyku (Písně žáků darebáků, Galantní poezie, Košilaté epopeje), tak k esteticky náročným a jazykově vytříbeným dílům (Marcel Aymé).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Pojďte s námi dělat satiru. Satira v závodním časopise a v názorné agitaci (brožura, 1954); Pásek (P humor., 1954); Abeceda hlouposti menší i větší (PP 1955); Jedenadvacet senzací (PP humor., 1956); Bylo – nebylo (pásmo, rozmnož., 1956, prem. 1955); Sašenka ztratila panenku (P pro děti, 1957, s M. Šedým); Lodní deník křižníku „Jirka Kačaba“, karavely „Santa Maria“ a torpedoborce „z1 + z2 / 2 x v“, v němž je popsána plavba několika mořských vlků z Horních Kráčmeřic a jejich příběhy, které zažili na vodě i na souši (R humor. pro děti, 1957, s M. Šedým); Na lovu mořských ďáblů (Rp pro děti, 1959); Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel (PP humor. pro ml., 1961); Myšulín (verš. pohádka, 1964); Tajuplnosti, mámidla a kejkle (P populárně-naučná pro ml., 1964); Hantýrka pro samouky (novoročenka, 1965); Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc (populárně-naučná P pro ml., 1967); Poučný a zábavný prostonárodní kalendář s mnoha články a příkladnými příběhy vyvedenými slovem i poutavým obrazem a doplněnými planetářem, věštbami a radami, z nichž se výstižně vyrozumívá, jak si v životě vésti máme (parodie, 1968); Kocourkovské povídačky (PP pro děti, 1969); Dobrodruzi pěti moří (PP popularizační, 1970); Ze starých lejster a kronik (1980, i překl.); Jihočeské pověsti, které se vyprávěly nebo ještě vypravují o starodávných událostech a lidech, jakož i neblahých umrlcích a bílých paních, o hastrmanech a světýlkách, o čertech, skřítcích, ohnivých přízracích a jiných divuplnostech... (Vimperk 1996); scénicky: Račte odpustit (1956, zároveň libreto zpěvohry E. F. Buriana); Vzhůru na nebesa (pásmo, 1960); Žebřík v ložnici (1961); Šestá žena Modrovousova (parodický text k zpěvohře J. Offenbacha, 1963).
Ostatní práce: Závodní klub Sázavan (propagační brožurka, 1952); Otakar Štembera (katalog výstavy, 1954); O. Janeček: Žena (průvodní text k obrazové publikaci, 1971).
Překlady: B. des Périers: O třech sestrách, které se provdaly a o svatební noci duchaplně odpověděly svým manželům nenalézajícím, co hledali (novoročenka, 1947, 1954 zařazeno do souboru Veselé rozprávky) + Veselé rozprávky (1954, i ed.); G. Garretto: Země bolesti (1948); Sebrání písní potulného cechu studentského (1948, s R. Mertlíkem, i ed.); Písně žáků darebáků (výbor středověké latinské poezie, 1948, s R. Mertlíkem, i ed.); L. Longo: Boj národa (Rp 1949, s H. Ungárem); Voltaire: Candide (1949) + Panna (1963) + Candide a jiné povídky (1970, i ed.); A. France: Ostrov tučňáků (1950); E. Taddei: Na temném nebi svítá (1950) + Slovo má továrna (1952); V. Padula: Lidé v Kalábrii (1951); C. Tillier: Můj strýc Benjamin (1952); G. Mari: Padellino (1952); Poezie – zbraň pravdy (výbor ital. poezie, 1953); Ctnostné příběhy a taškářské povídačky (výbor z italských novel 13.–16. stol., 1953, i ed.); G. Garibaldi: Tisíc (1954) + Giuseppe Garibaldi, hrdina Starého i Nového světa (výbor z pamětí, 1955, i ed.); C. Morgan: To se stát mně (1955); P.-J. Stahl (ed.): Obrazy ze soukromého i veřejného života zvířat. Studie současných mravů (1956); Středověké písně cechu žákovského (1958); G. Parini: Den (1958); A. Beolco-Ruzzante: Koketka (D 1958) + Tři záletní kocouři (Mušketa), (1960, též texty písní; úprava V. Hudeček); G. Boccaccio: Dekameron (1959; jako Malý dekameron 1–5 vyd. též 1992–1994); Pamflety (výbor z pamfletů 12.–19. stol., 1961, i ed.); M. Roli – L. Vincenzoni: Sbohem, Lugano (D, rozmn. 1962); C. Pavese: Přijde smrt a bude mít tvé oči (1964, překl. anglických básní J. Zábrana); P. P. Pasolini: Zběsilý život (1965); M. V. Martialis: Posměšky a jízlivosti (1965; 2. pozměněné vyd. 1983); M. Aymé: Zelená kobyla (1966); Galantní poezie (výbor z BB 15. – 19. stol., 1968, i ed.); P. Scarron: Komediantský román (1969); Košilaté epopeje (výbor z franc. poezie 17. a 18. stol., 1970, i ed.); G. Rodari: Zip v televizoru (pro děti, 1971); O. Mirbeau: Deník komorné (1979); Necudné povídky. Italské renesanční příběhy (1991, i ed.); Lotrovský žaltář (výbor středověké latinské vagantské poezie (1998, i ed.); Martialis: Epigramy (2005, ed. neuveden).
Uspořádal a vydal: J. A. Komenský: Apoštol míru (výbor, 1949, s V. Stejskalem); Ďábel a papež (výbor ze středověkých latin. satir, 1953, s R. Mertlíkem); Připravujeme estrádu (sb. satirických BB a PP, 1955, s K. Bradáčem a Z. Vavřínem); Snář. Nejnovější a obrázkový egyptsko-persko-chaldejsko-český obsahující výklady všech snů dle nejosvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů (1966, 2., doplněné vyd. 1968); Každý den s HUSOU aneb Kuriózní diář 1970 (1969).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Čtení o antice. Antika žertovně zčeštěná aneb Danajský dar 1982/1983 (1983, ed. M. Svatoš).

LITERATURA

Studie a články: St. (= B. Stehlíková): Jak Rybbaboun své zemi vládl, ZM 1989, č. 7; zm (= Z. Mráz): Z galerie jihočeských spisovatelů. Deník Jihočeská pravda, 11. 2. 1992; P. Ouředník: Šel tudy hnědej jásot, in R. K., Hantýrka pro samouky (2004); R. Laube in Páskové a chuligáni (2018, zde ukázka z knihy R. K. Pásek).
Recenze: Sebrání písní potulného cechu studentského: mn. (= M. Novotný), Marginálie. Věstník Spolku českých bibliofilů 1948/1949, č. 10 * Ďábel a papež: J. Hrabák, HD 1954, č. 1 * Bylo – nebylo: E. Kolár, Divadlo 1955, č. 12; J. Opavský, RP 27. 9. 1955; zn (= Z. Neumannová), LitN 1955, č. 42 * Pásek: Z. Heřman, Květen 1955, č. 4 * Abeceda hlouposti menší i větší: J. Studený, HD 1955, č. 11; Z. Pochop, LitN 1956, č. 9 * Pojďte s námi dělat satiru: J. Opelík, HD 1956, č. 9 * Jedenadvacet senzací: J. Studený, LitN 1956, č. 42 * Lodní deník...: V. Frýbová, Kultura 1957, č. 15; M. Uhde, ZM 1957, č. 10 * Na lovu mořských ďáblů: Č. Jeřábek, ZM 1959, č. 11; O. Kryštofek, Plamen 1959, č. 3 * Vzhůru na nebesa: M. Obst, Divadlo 1960, č. 6 * Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel: O. Kryštofek, ZM 1962, č. 5; I. Fencl, LitN 2015, č. 5; J. Lukavec, Respekt 2015, č. 33 * Myšulín: V. Frýbová, ZM 1965, č. 8/9 * Tajuplnosti, mámidla a kejkle: J. Tafel, ZM 1965, č. 5 * Hantýrka pro samouky: M. Blahynka, Impuls 1966, č. 3; V. Janovic, Plamen 1966, č. 4; V. Mrázek, Literární novinky 2004, č. 9; J. Slomek, LidN 4. 2. 2004 * Martialis: Posměšky a jízlivosti: R. Mertlík, HD 1966, č. 3; Z. Zlatuška, LitN 1966, č. 15 * Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc: M. Tmé, Komenský 1968/1969, č. 4 * Poučný a zábavný prostonárodní kalendář: O. Sus, HD 1968, č. 14 * Jihočeské pověsti: B. Stehlíková, NK 1997, č. 2 * Lotrovský žaltář: P. Nový, Slovo 14. 12. 1998.
Rozhovory: (red), Mladým čtenářům 1955, č. 1; (red.), Čs. voják 1967, č. 7; V. Měšťan, Práce 7. 6. 1969, Nedělní příloha.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1994)
Aktualizace hesla: 22. 4. 2021 (av)
 
zpět na hlavní stranu