Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ARCH A5  

 1988 - 1989 
 
 Vydavateli Občasníku pro pohyb, literaturu a nedefinitivní akty byly Literární klub Domu kultury ROH Sigma a Okresní kulturní středisko v Olomouci. Redakcí i autorským zázemím byl časopis nezávislý na oficiálních vydavatelských strukturách předlistopadového režimu, dokonce k němu byl v opozici, a přesto si našel způsob jakési polooficiální existence (podobně jako klubový časopis Jonáš se nedostával do volného prodeje). Redakce je uvedena až od 1989 a tvořili ji Antonín Bezděk, Jiří Freund Tomáš Koudela.
 Nevyřčeným programovým cílem listu bylo rozrušování hranic mezi samizdatem a oficiálním literárním oběhem. Redakce zařazovala do obsahu hlavně beletrii moravských autorů. Poezii zde vedle členů redakce publikovali Václav Burian, Tomáš Janek, Vladimír Křoupal, Petr Mikeš, Jiří Olič, Tomáš Roreček, Ivan Slavík, Jiří Staněk, Radovan Stoklasa, Jan Švec, kratší prozaické texty (opět kromě redaktorů) T. Janek, Jan Novotný, Eva Václavková, esej Zkušenost rukopisu otiskl brněnský Pavel Švanda (č. 2/1989). V překladu V. Buriana časopis přinesl texty polských, u nás v době normalizace nepohodlných autorů Tadeusze Konwického Czesława Miłosze; redakce také zprostředkovala rozhovory s Ludvíkem Kunderou (2/1989) a Miroslavem Červenkou (3/1989). Kromě polské literatury se na stránkách časopisu objevovali také autoři američtí: poezii Roberta Blye přeložila Jitka Herynková, prózu Bernarda Malamuda Světlana Obenausová a esej Ezry Pounda P. Mikeš. Kritické žánry pěstovali L. Eduard Boesser, T. Janek, JKF (poezie), Luboš Zatloukal (film). Studii kriticky se vyjadřující k fenoménu postmodernismu napsal výtvarník Petr Jochmann.
 
Periodicita: Nepravidelně. – 1988 (2 č), 1989 (3 č).
Podtituly: Občasník pro pohyb, literaturu a nedefinitivní akty (1988), Poezie, próza, kritika (1989).
Technické informace: A5, 46-54 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce kreseb a grafik (J. Freund, P. Hrubíšek, P. Jochmann, I. Kosková, T. Koudela, P. Palarčík).

LITERATURA

J. Lukeš: Olomoucká literární archa, LidN 9. 4. 1990; Dvojí zeptání pro Václava Buriana, člena redakce olomouckého literárního časopisu Arch A5 (připravil J. Lukeš), LidN 30. 7. 1990; (pal) (= P. Janáček): Glosy, Iniciály 1990, č. 2.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2000)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu