Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav VORÁČEK

* 28. 3. 1927, Bednáreček (u Jindřichova Hradce) 
† 21. 1. 1997, Bednáreček 
 
Literární kritik a historik
 Otec byl dělník. Voráček se 1942–1945 vyučil a poté pracoval jako strojní zámečník v Jindřichově Hradci. 1947–1949 absolvoval dva ročníky na Průmyslové škole strojnické v Českých Budějovicích, 1951 maturoval ve Státním kurzu pro přípravu pracujících na vysokou školu v Duchcově. 1951–1955 studoval FF UK, obor čeština–historie (diplomová práce Umělecké mistrovství povídek Jiřího Marka; PhDr. 1966; CSc. 1967 prací Tradice, pojetí a perspektivy české literatury pro mládež). Od 1954 byl na katedře české a slovenské literatury FF UK odborným asistentem, od 1971 docentem (habilitační práce: Česká literatura pro mládež. Dějiny a teorie do roku 1945), od 1982 profesorem (zároveň se získáním titulu DrSc. za práci Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež. Vybrané kapitoly), 1986–1989 vedoucím katedry. Po odchodu do důchodu (1991) žil v Bednárečku.
 Odborné články a kritiky a také překlady pohádek z němčiny a ruštiny publikoval od 1952 v periodikách: Zemědělské noviny, Ohníček, Květy, Besedy venkovské rodiny, Mladá fronta, Rudé právo, Zlatý máj, Impuls, Česká literatura, Literární noviny, Čtenář, Univerzita Karlova, Literární měsíčník, Český jazyk a literatura aj. Spolupracoval s řadou nakladatelství, přednášel ve Společnosti přátel knihy pro mládež.
 Voráček se až na výjimky zabýval literaturou pro mládež, zvláště kritikami a odbornými pracemi o ní. Ve své nejobsáhlejší, shrnující knize Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež, zachycující vývoj od obrození po současnost, sledoval, jak se teoretizující práce postupně vymaňovaly z didaktického chápání literatury určené mládeži ke specifičtěji pojatému výchovnému poslání. Jeho hlavním hodnotícím kritériem byl protiklad mezi buržoazním chápáním literatury zastírajícím třídní rozpory a koncepcemi sociálními či přímo socialistickými, jejichž plný rozvoj umožnil teprve poúnorový režim. Také v monografii Josef Rybák se Voráček spisovatelem zabýval především jako marxistickým kritikem, jehož názory a sebeinterpretacemi se nechává vést i při výkladu jeho beletrie. Ve vlastních útlých beletristických publikacích z 90. let zpracovával Voráček lidovou tvořivost svého rodného kraje (Zvěsti, pověsti a vyprávěnky z okolí bednárečského), či alespoň z něho čerpal inspiraci (povídka Svatvečer splněného přání).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře a beletrie: Česká literatura pro mládež. Dějiny a teorie do roku 1945 (skripta, 1971); Vývoj teorie a kritiky české literatury pro mládež. 1830–1945 (studie, 1971); Josef Rybák (monografie, 1975); Kontury české literatury pro děti a mládež (slovníková příručka, 1979, s O. Chaloupkou; rozšíř. 1984); Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež (studie, 1982); O současné české literatuře pro děti a mládež (studie, 1984); Česká literatura pro mládež (skripta, 1987); Zvěsti, pověsti a vyprávěnky z okolí bednárečského (1994); Svatvečer splněného přání (P 1994).
Účast v týmových pracích: Česká literatura národního obrození (skripta s antologií, 1956); Česká literatura druhé poloviny 19. století (skripta, 1956; přeprac. 1959); Základní bibliografie k dějinám české a slovenské literatury (skripta, 1960).
Ostatní práce: Historické ohlasy Bednárečska a okolí (1994).
Příspěvky ve sbornících: Slavica Pragensia, sv. 3, 15, 16 (1962, 1975, 1975); Z dějin české literární kritiky (1965); Přednášky v 11. běhu Letní školy slovanských studií (1968); Kapitoly z metodologie marxistické literární vědy (1973); Nejlepší dětem (1975); Československo-sovětské vztahy 4 (1976); Československý literární kontext (1980); Strana a literatura (1981); Literatura pro děti a mládež s protiválečnou a antifašistickou tematickou (1983).
Uspořádal, vydal a redigoval: Výbor z české literatury 19. a 20. století (příručka pro zahraniční posluchače, 1975, s dalšími); Tradice a současnost (sb. statí o dětské literatuře, 1980); J. Rybák: Básně (výbor, 1985).

LITERATURA

Recenze: Josef Rybák: Z. Kufnerová, RP 28. 4. 1976; (rsk) (M. Borský), Práce 14. 7. 1976 * Kontury české literatury pro děti a mládež: V. Štěpánek, ZM 1981, s. 354 * Historické a teoretické koncepce literatury pro mládež: K. Motyka, RP 8. 7. 1983; V. Nezkusil, ZM 1983, s. 184.
K životním jubileím: O. Chaloupka, ZM 1977, s. 178; B. Hoffmann, Český jazyk a literatura 1986/1987, s. 326; O. Chaloupka, LM 1987, s. 138.
Nekrolog: E. Horelová, Slovo 28. 1. 1997.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 3. 8. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu