Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludvík SOUČEK

* 17. 5. 1926, Praha 
 
Prozaik
 Otec byl původním povoláním knihkupec, matka učitelka. Souček vystudoval gymnázium v Praze (s přerušením během totálního nasazení v roce 1944; maturita 1945) a medicínu na Lékařské fakultě UK (1945–1951). Pracoval jako asistent na zubní klinice v Praze (1951–1954), krátce jako lékař v Koreji (1954–1955), poté v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích a od roku 1964 na Ministerstvu národní obrany. V roce 1968 se stal zaměstnancem ÚV KSČ, od roku 1969 byl náčelníkem zpravodajství Čs. armádního filmu, od roku 1971 redaktorem armádní redakce Čs. televize a od roku 1972 vedoucím redaktorem oddělení populárně naučné literatury v nakladatelství Albatros. Souběžně přednášel teorii a dějiny fotografie na Univerzitě 17. listopadu v Praze, redigoval fotografické rubriky v periodikách Svět v obrazech a Mladá fronta a působil jako komentátor populárně vědeckých pořadů v Československé televizi. Po odchodu do invalidního důchodu (1976) se věnoval především literární činnosti. – Syn David Souček (*1958) je editor děl Ladislava Klímy, před rokem 1989 vydavatel samizdatu; žije ve Vídni.
 Přispíval do novin a časopisů Ohníček, Vpřed, Vedoucí pionýrů, Dikobraz, Československý voják, Domov a svět, Věda a život, Svět v obrazech (1970 zde jako samostatná příloha Bohové Atlantidy), Letectví a kosmonautika (1974 zde Blázni z Hepteridy), Čs. fotografie, Mladá fronta, Tvorba (1976 zde Tušení světla) a Literární měsíčník. Spolupracoval také s rozhlasem: byl autorem cyklu Hovoří k vám lékař (1953, 1955) a spoluautorem pětidílného cyklu Expedice (1967, s V. Príkazským). Próza Cesta slepých ptáků se stala podkladem pro stejnojmennou rozhlasovou adaptaci (1967, sc. Marie Paříková a Antonín Langer) a podle Tušení stínů vznikla rozhlasová montáž Pozemské otazníky (1976). Pro Československou televizi Souček připravil šestidílný populárně naučný seriál Od zmizelého diplomata k jiným vesmírům (1978, r. Jiří Vrožina). Užíval šifer: -ek, -sk a pseudonymů Ludvík Hynek, Ludvík Dvořák, Ludvík Knot. – Součkův život a pátrání po údajně ztraceném rukopisu knihy Tušení světla inspirovalo spisovatele a publicistu Ondřeje Neffa k románu Tušení podrazu (2007).
 Součkovy autorské počátky jsou spojeny s populárně naučnou literaturou pro děti (Hrátky kolem křižovatky, Jak se světlo naučilo kreslit, Kam nedosáhne hlas, Co oko nevidí) a k tomuto žánru se vracel i později (Co zavinil Gutenberg). Napsal rovněž celou řadu příruček o fotografování. Od poloviny šedesátých let se začal projevovat Součkův zájem o záhady a tajemství života na Zemi a zejména ve vesmíru. Ve sci-fi trilogii pro mládež Cesta slepých ptáků, Runa rider, Sluneční jezero zkombinoval postupy literatury faktu a fabulované prózy s tajemstvím a uvedl do české literatury dänikenovský typ problematiky: téma vesmírných civilizací a jevů, jež lze vykládat jako důkazy jejich přítomnosti na Zemi a v lidských dějinách. Prolínání sci-fi tématu s detektivním či špionážním syžetem (psal i samostatné detektivní prózy) charakterizuje také další Součkovy fabulované prózy (Krotitelé ďáblů, Pevnost bílých mravenců, Případ baskervillského psa, Blázni z Hepteridy), často utvářené jako variace na známá literární díla a pracující s typickými tématy žánru, případně humorně a ironicky reagující na jeho stereotypy (Bohové Atlantidy, Zájem galaxie). Zřetelný je v nich i výchovný aspekt, motiv zneužití vědy pro mocenské cíle a poukazy na nebezpečí přežívajícího fašismu (Bratři černé planety, Případ Jantarové komnaty). Obdobný rejstřík nevyřešených záhad, jaký nalézáme v Součkových prózách, se paralelně objevuje také v jeho knihách literatury faktu (stopy návštěv mimozemšťanů, létající stroje, Yetti, Atlantida atd. v knize Velké otazníky). Od sedmdesátých let pak vyhledává a zpracovává i záhady mystiky a tajných bratrstev. Ve dvou dílech nedokončené trilogie (Tušení stínu, Tušení souvislosti) se Souček soustřeďuje na zaniklé civilizace (např. Sumerů a Chetitů) i další záhadné přírodní a historické jevy (vyhynutí mamutů, život delfínů, námořní katastrofy, stavby pyramid, meteority atd.) a pokouší se na základě vědeckých hypotéz dospět k jejich řešení, opírající se zpravidla opět o předpoklad dávné přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. Součkova snaha racionálně „přivádět věci na pravou míru“ dala vzniknout knize Obrazový opravník obecně oblíbených omylů nebo knize Otazníky nad hroby, pokusu o objasnění osudů a úmrtí historických postav (např. Kristus, Napoleon, Ladislav Pohrobek).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Hrátky kolem křižovatky (P populárně nauč. pro děti, 1962); Jak se světlo naučilo kreslit (P populárně nauč. pro ml., 1963); Kam nedosáhne hlas (P populárně nauč. pro ml., 1964); Co oko nevidí (P populárně nauč. pro ml., 1965); Krotitelé ďáblů (P sci-fi, 1965); Cesta slepých ptáků (P sci-fi pro ml., 1964; poté in Cesta slepých ptáků 1–3, 1989); Runa rider (P sci-fi pro ml., 1967; poté in Cesta slepých ptáků 1–3, 1989); Velké otazníky (populárně nauč., 1967); Sluneční jezero (P sci-fi pro ml., 1968; poté in Cesta slepých ptáků 1–3, 1989); Malí rytíři velkých měst (P populárně nauč. pro ml., 1968); Války, vojáci, fotografie (LF 1968); Případ ztraceného suchoplavce (P detekt., 1968); Nebe plné balonů (LF 1969); Bratři černé planety (PP sci-fi pro ml., 1969); Případ Hitlerových zubů, ponorek, letadel, charakteru a sebevraždy (LF 1969, obsahuje také dvě povídky z knihy Bratři černé planety); Operace „Kili“ (PP sci-fi, 1970); Případ Jantarové komnaty (P detekt., 1970); Záhada s M (D sci-fi pro ml., rozmnož. 1970, prem s tit. Záhada seržanta Mareta 1970); Nebeské detektivky, senzace a záhady (LF 1971); Případ baskervillského psa (P sci-fi, 1972); Pevnost bílých mravenců (PP sci-fi, 1972; 2. vyd. spolu s V. Šolc: Pobřeží krve, 1976); Zájem galaxie (PP sci-fi, 1973); Blázniví vynálezci (LF 1974); Blázni z Hepteridy (P sci-fi, 1974; přeprac. 1980); Tušení stínu (LF 1974, rozš. vyd. 2007); Co zavinil Gutenberg (populárně nauč. pro ml., 1975); Rakve útočí (LF 1976, rozš. vyd. 2009); Minislovník oprav oblíbených omylů (populárně nauč., 1976); Tušení souvislosti (LF 1978); Obrazový opravník obecně oblíbených omylů (populárně nauč., 1981); Otazníky nad hroby (P populárně nauč., 1982; rozšíř. 1986); Bohové Atlantidy (P sci-fi, 1983); Hippokratův slib (PP sci-fi, 1985); Cesta slepých ptáků 1–3 (PP sci-fi pro ml., 1989, obsahuje: Cesta slepých ptáků, Runa rider, Sluneční jezero); Po stopách bludiček (LF 1992, část časopisecky publikovaného textu Tušení světla).
Výbory: Případ baskervillského psa a další příběhy (1990); Velký rekonstruktér (1991, ed. I. Železný); Ďáblův prsten (PP sci-fi, 1992, obsahuje: povídku Ďáblův prsten z knihy Pevnost bílých mravenců a dvě sci-fi povídky z knihy Operace „Kili“); Pevnost bílých mravenců (PP, 2002); Bohové z hvězd (PP, 2003).
Překlad: E. von Däniken: Vzpomínky na budoucnost (1969).
Ostatní práce: Choroby parodontu (skripta 1954, s J. Kostlánem, Z. Skálou a J. Thořovou); Konečná úprava fotografií (příručka, 1958); Speciální fotografické techniky (ukázky výtvarných fotografií, 1960); Panoramatická fotografie (příručka, 1961); Snímky proti světlu (příručka, 1961); Brassaï (studie s ukázkami fotografií, 1962); Užitečné drobnosti ve fotografii (příručka, 1962); Cesty k moderní fotografii (příručka, 1966); László Moholy-Nagy (studie s ukázkami fotografií, 1965); Speciální fotografické techniky (příručka, 1967); Jiří Sever (studie s ukázkami fotografií, 1968); Jaromír Funke (studie s ukázkami fotografií, 1970); Fotografujeme na cestách (příručka, 1971); Zdenko Feyfar (studie s ukázkami fotografií, 1977); Kdo byl kdo (encyklopedická příručka, 1977; rozšíř. vyd. ve 2 sv., 1980 a 1981).
Příspěvky ve sbornících: Příběhy s tajemstvím (1981); Železo přichází z hvězd (1983).

LITERATURA

Knižně: L. S. (medailon nakladatelství Albatros, 1980), L. Y. Koláček, Vzpomínky na Ludvíka Součka. Komentovaný rozhovor s paní Dagmar Součkovou a dalšími pamětníky (2008).
Studie a články: O. Neff in Něco je jinak (1981); J. Grygar + V. Železný, in Okna vesmíru dokořán (1989); R. Lipčík: Operace Souček aneb Případ ztraceného rukopisu, MS 1991, č. 27; F. Novotný: předmluva, in Po stopách bludiček (1992); J. Czaplinska in Dziedzictwo robota (Szczecin 2001); S. Káš: Vědecko-fantastická literatura v tvorbě českých lékařů, Praktický lékař 2002, s. 507; P. Janáček: Spisovatelé mezi dinosaury, mamuty a Pračechy, Uni 2004, č. 4; P. Kovařík in Literární otazníky: Mýty, záhady a aféry II. (2005); P. Langer, Průvodce paralelními světy. Nástin vývoje české sci-fi 1976–1993 (2006); I. Pospíšil: Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění, in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky 2007, č. 10; L. Y. Koláček: předmluva, in Bratři černé planety, Krotitelé ďáblů (2009).
Recenze: Hrátky kolem křižovatky: jnk, ČK 1962, č. 12; J. Korejs, Komenský 1963, č. 7 * Jak se světlo naučilo kreslit: Z. K. Slabý, ZM 1963, č. 12 * Kam nedosáhne hlas: V. Kulhánek, ZN 8. 8. 1964 * Cesta slepých ptáků: J. Tafel, ZM 1965, č. 6/7; A. Sobotková, RP 4. 10, 1967 (ref. o rozhl. adaptaci) * Krotitelé ďáblů: V. Tafel, ZM 1965, č. 6/7; O. Chaloupka, ZM 1966, č. 3 * Runa rider: J. Voráček, RP 22. 1. 1968; J. Hanzlík, Plamen 1969, č. 4 * Velké otazníky: V. Nezkusil, Impuls 1968, č. 5 * Sluneční jezero: V. Kovářík, ZM 1969, č. 8 * Případ ztraceného suchoplavce: O. Chaloupka, ZM 1969, č. 5 * Záhada seržanta Mareta: P. Grossová, SvSl 8. 10. 1970; J. Kühnelová, LD 14. 10. 1970 * Případ jantarové komnaty: J. Dvořák, ZM 1970, č. 10 * Bratři černé planety: I. Zítková, Orientace 1970, č. 6; M. Tmé, ZM 1970, č. 7; J. Hubáček, Komenský 1970/1971, č. 1 * Nebeské detektivky, senzace a záhady: V. Nezkusil, ZM 1971, č. 10 * Zájem galaxie: M. Borský, Práce 7. 11. 1973; J. Pelc, Tvorba 1973, č. 39 * Blázniví vynálezci: J. Volák, NK 1974, č. 28 * Blázni z Hepteridy: K. Blažek, Rovnost 22. 7. 1980; slš, NK 2000, č. 25 * Co zavinilGutenberg: F. Holešovský, ZM 1975, č. 8; L. Kubánek, ZM 1975, č. 9 * Rakve útočí: O. Chaloupka, ZM 1976, č. 8 * Tušení stínu: T. Radil, Tvorba 1975, č. 29 * Tušení souvislosti: V. M. Nejtek, NK 1980, č. 50; K. Blažek, Rovnost 27. 9. 1978 * Obrazový opravník obecně oblíbených omylů: F. Cinger, RP 9. 9. 1981; B. Kolářová, VP 14. 9. 1981; J. Kopecká, Květy 1981, č. 31; J. Malíř, Brněnský Večerník 2. 9. 1981; K. Moudrý, Obrana lidu 22. 8. 1981; A. S., Nová svoboda 5. 8. 1981; P. Pavlovský, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 3 * Otazníky nad hroby: I. Štampach, Acta Aestiva Incognitorum 1983, č. 11; J. Škodová, NK 2. 3. 1983; A. Bechtoldová, MF 10. 3. 1983; J. Poláček, Brněnský večerník 15. 3. 1983; J. Mervart, Rovnost 12. 7. 1983; Z. Heřman, MF 22. 7. 1986; O. Vít, Český zápas 1986, č. 26; B. Bodacz, Slovenské pohľady 2010, č. 5 * Bohové Atlantidy: P. Janoušek, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 31; J. Poláček, Rovnost 4. 8. 1983; J. Lopatka, in Posudky (2005) * Hippokratův slib: pm, Brněnský večerník 8. 8. 1985; elf, VP 20. 8. 1985; Z. Heřman, MF 28. 8. 1985; J. K., O knihách a autorech 1985, jaro; Š. Vlašín, Kulturní práce 1988, č. 23; B. Tesařík, Denní Telegraf 11. 9. 1997; B. Tesařík, Rovnost 28. 3. 1998, příl. Víkend * Případ baskervillského psa a jiné příběhy: M. Pokorný, Tvar 1990, č. 16 * Po stopách bludiček: P. Hlavatý, ČD 21. 1. 1991, R. Květ, SvSl 14. 12. 1992; I. Vágner, České a moravské Zemědělské noviny 6. 4. 1993; I. Mls, Českobudějovické listy 21. 1. 1993 * Ďáblův prsten: Jan Kindl, SvSl 4. 5. 1993.
Rozhovory: V. Krichbergerová, Obrana lidu 4. 3. 1970; I. Zítková, MF 20. 8. 1971; K. Hvížďala, ZM 1973, č. 9; J. Miňovská, VP 11. 9. 1975; V. Tikovský, Tvorba 1978, č. 8; M. Niklová, Svět práce 1978, č. 42.
K životním jubileím: J. Poláček, Rovnost 28. 12. 1983; J. Poláček, Rovnost 17. 5. 1986; ltv (= Lubomír Vaculík), Učitelské noviny 1986, č. 19; V. Pelc, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 21; O. Neff, O knihách a autorech 1986, jaro; O. Neff, ZM 1996, č. 2; I. Fencl, Plž 2003, č. 9; jp, Ladění 2003, č. 4; J. Nesvadba, LidN 22. 7. 2004; J. Novák, Právo 19. 8. 2004, příl. Věda a technika.
Medailony: J. Šnobr, ZM 1968, č. 1; Z. Šimonková, VP 24. 3. 1983; jp (= J. Poláček), Ladění 1998, č. 4.
Nekrology: (klt), LD 28. 12. 1978; pk, ZN 29. 12. 1978; L. Knězek, Slovenské pohľady (Bratislava) 1979, č. 3; O. Chaloupka, LM 1979, č. 2; an, ZM 1979, č. 3; O. Neff, ZM 1979, č. 6.
Televizní dokument: Příběhy slavných – Muž s velkou hlavou (2002, režie Alexandr Vojta, zde)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Slovník české literární fantastiky a science fiction (1995)
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 14. 5. 2016 (eb)
 
zpět na hlavní stranu