Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Logo Klubu socialistické kultury (1947)


Provolání ke Dni snášenlivosti (1947)


Klubový oběžník


Obálka Josefa Lady (1948) KLUB SOCIALISTICKÉ KULTURY 

 1946 - 1951 
 
 Spolek podporující rozvíjení hodnot masarykovské demokracie s důrazem na křesťanská východiska, který též vyvíjel nakladatelskou činnost
 

Posláním Klubu socialistické kultury (KSK), založeného v listopadu 1946, bylo „sloužit socialismu a kultuře“. Pod pojmem socialismus si zakladatelé klubu představovali nový způsob života s důrazem na tradiční hodnoty masarykovské republiky včetně hodnot křesťanských, a předpokládali tedy, že ideály socialismu bude možné sladit se standardními demokratickými principy (viz připojený leták Provolání ke Dni snášenlivosti 8. 11. 1947). Předsedou KSK byl zvolen František Kovárna, funkci organizačního a propagačního tajemníka zastával František Havelka a funkci jednatele Josef Vitásek. K zakládajícím členům patřili dále mj. Bedřich Karen B. O. Zubina, později v klubu působil též Bohuslav Brouk. Již v roce 1947 měl KSK přibližně 14 000 členů, zakládal svá „jednatelská místa“ v různých městech republiky, pořádal přednáškové cykly a koncerty, podporoval různorodou tvůrčí aktivitu svých členů (např. Loutkářský odbor KSK), ve spolupráci s Čedokem jim zajišťoval výhodné podmínky pro cestování po republice i po Evropě a organizoval též zahraniční studijní cesty (např. v roce 1947 jako jednoho ze svých stipendistů vyslal do Anglie Zdeňka Urbánka). Vydavatelskou koncesi „s omezením na členy spolku“ získal KSK 29. 8. 1947 na Magistrátu hlavního města Prahy a využil ji k vydávání členských publikací a časopisu Český život (1947–1948). Členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů se stal v roce 1948, kdy ovšem část jeho aktivních členů (Brouk, Havelka, Kovárna) odešla do exilu. KSK přesto ještě na klubové bázi několik let působil a zanikl až v roce 1951 na základě zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních, který rušil činnost všech samosprávných spolků. – Klub sídlil v Jindřišské ulici č. 5 v Praze a celkem vydal přibližně 20 svazků.

 

Stať Františka Kovárny Socialismus a národní kultura vyšla pod hlavičkou KSK sice již v roce 1946, avšak klubová ediční činnost se rozvinula až v roce následujícím, kdy pod společným názvem Výběr KSK začaly ve dvou řadách vycházet publikace, určené ovšem pouze pro členy klubu. První z nich, volná edice Vědecká literatura (1947–1948, nečíslována, názvem označena pouze v propagační rubrice v měsíčníku Český život), přinášela historické i teoretické texty, týkající se sociálně-ekonomických témat a dějin socialismu. Vedle překladů (mj. knihy Josepha E. Daviese Poslání do Moskvy a Juliena Bendy Velká zkouška demokracií) zde vyšla kniha Františka Matouše Klácela Listy přítele k přítelkyni. O původu socialismu a komunismu. Druhá řada Krásná literatura (1947–1948, nečíslována, stejně jako předchozí edice označena pouze v klubovém časopisu) zahrnovala české i přeložené knihy různých žánrů (mj. prózy Jiřího Muchy Spálená setbaJosefa Tomana Slovanské nebe, v překladech romány Heleny Boguszewské, Grahama Greena ad.).
Několik publikací čtenářům zprostředkoval časopis Český život, který v každém čísle přinášel dva vložené archy s povídkami či novelami, k nimž byly později nabízeny i desky. V této volné edici vyšly vedle klasiků české literatury (mj. Karel Matěj Čapek-Chod, později též výběr z próz českého obrození) i původní novely a debuty (mj. povídky Jaroslava Drábka).
Vedle těchto publikací vydal KSK např. výroční tisky Krásná léta Jaroslava Vrchlického od Vladimíra Frídy či fotopublikace 48 (1348, 1648, 1848, 1948) s texty Václava Vojtíška, F. M. Bartoše, Františka Roubíka a Miroslava Klingera. Po roce 1948 byla vydavatelská činnost klubu výrazně utlumena (převládaly v ní překlady z ruštiny, např. A. S. Puškin: Listy nevěstě a ženě Natalii Nikolajevně či L. N. Tolstoj: O bratru Palečkovi) a roku 1950 reedicí knihy Emila Svobody Duch socialismu ukončena.
Výtvarní spolupracovníci nebyli až na výjimky uváděni (J. Lamač), obálky navrhli mj. Josef Lada či Vojtěch Tittelbach. Z nedůsledně uváděných informací v tiráži vyplývá, že náklad jednotlivých titulů se před rokem 1948 pohyboval mezi 10 000–20 000 výtisky, později klesl na 2000–5000 výtisků.
Vedle vlastní produkce KSK spolupracoval s tiskovým koncernem Melantrich a s Dělnickým nakladatelstvím, jejichž knihy klub propagoval a doporučoval svým členům. Tato spolupráce poskytovala lepší možnost distribuce knih i mimo primární klubovou bázi. V Melantrichu tak například pod hlavičkou Výběr Klubu socialistické kultury vyšly do roku 1950 překlady knihy Normana Collinse, Stefana Heyma, Thomase Manna či B. Travena a z původní české prózy romány K. J. Beneše, Egona Hostovského nebo Karoliny Světlé.

 V roce 1948 KSK zamýšlel vydat ještě knihy britského historika D. W. Brogana O lidu anglickém a amerického politologa Jamese Burnhama Revoluce výrobních kapitálů, doplněné reedicí knihy K. J. Beneše 1848 v pamětech současníků. Vzhledem k politickým důsledkům února 1948 však již k jejich vydání nedošlo. Z obdobných důvodů byla v knize F. M. Klácela Listy přítele k přítelkyni (1948) nahrazena předmluva Václava Černého textem Ludvíka Svobody.
 
 Ediční řady
Vědecká literatura (1947–1948); Krásná literatura (1947–1948).
 Časopisy a informační bulletiny: Český život (1947–1948).
 Členové řídících a poradních orgánů: Do roku 1948: František Kovárna (předseda), František Havelka (organizační a propagační tajemník); Josef Vitásek (jednatel).
 Výtvarní spolupracovníci: J. Lamač; Josef Lada; Vojtěch Tittelbach.
 Technické informace: Cca 20 svazků. – Knihy byly tištěny převážně v koncernu Melantrich.

LITERATURA

Informační prospekt (1948).
  Autor hesla: Michal Jareš (2011)
  Aktualizace textu hesla: 14. 3. 2011 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 14. 3. 2011 (jar)
zpět na hlavní stranu