Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Petr Kotyk

Obálka sbírky z nakladatelství Československý spisovatel (1991), typo Pavel Hrach


Obálka výboru z díla z nakladatelství Opus-Kristina Mědílková (2008), typo Jiří Mědílek


 Petr HALMAY

* 12. 9. 1958, Praha 
 
 
Básník, prozaik
 

Vlastním jménem Petr Šiktanc, syn básníka Karla Šiktance. – Po maturitě na pražském Gymnáziu Jana Nerudy (1977) vystřídal řadu povolání, pracoval mj. jako skladník v Národní galerii, pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby, skladník v obchodním domu Kotva. V roce 1979 nastoupil jako učitel na základní škole v Hostomicích u Prahy, posléze jako čerpač v podniku Vodní zdroje (1981–1987) a později jako kulisák v Národním divadle (zde do roku 1991). Po listopadu 1989 byl redaktorem týdeníku Fórum, později deníku Telegraf, zároveň pracoval jako externí spolupracovník časopisu ProstorTýden (do roku 1997). Poté pracoval jako kulisák v Divadle Na zábradlí (od roku 1994), od roku 1998 byl jevištním technikem Národního divadla. – Spolupracuje též s Českým rozhlasem.

 

V samizdatu publikoval jen výjimečně (sb. Textárium, věnovaný básníku Miloši Vodičkovi, 1988). Veřejně začal publikovat začal až po roce 1989, přispíval zejména do Literárních novin, Revolver Revue, Souvislostí, Prostoru, Hostu, A2, Fóra, Nových knih, Týdeníku Rozhlas ad. – Původní Halmayova prvotina, nazvaná Druhé tělo, byla naplánována k vydání v roce 1991 v nakladatelství Práce, nakonec však z autorova vlastního podnětu nevyšla. – V roce 2007 získal Cenu Jana Skácela za sbírku Koncová světla. – Ze sbírek z let 1991 až 2012 vydalo nakladatelství Triáda jeho autorské CD (2020).

 Poezii Petra Halmaye charakterizuje věcnost a popisnost, s nimiž autor zaznamenává všední situace a momenty v privátním životě a v životě města. V prvotině Strašná záře jsou tyto zdánlivě neosobní polohy vyvažovány výpověďmi člověka vrženého do světa klamů, hrůz a bytostné samoty. Osobní vzpomínky a zkušenosti zde mají vždy také přesah k nadosobnímu „my“, jímž se chce autor dotknout obecných, existenciálních daností. V Halmayově tvorbě postupně sílí rafinovanější postupy, metaliterární reflexe a také odkazy k aktuálnímu stavu světa – včetně válečných hrůz v zemích bývalé Jugoslávie (Bytost). Jako kompoziční experiment působí sbírka Hluk, v níž se střídají básnické texty s drobnými, silně lyrizovanými autobiografickými povídkami. V pozdější tvorbě se Halmayova poezie stále silněji přiklání k pravidelné, sevřené strofické struktuře, její věcnost směřuje až k epičnosti a půdorysem básně se stává sotva pozorovatelný mikropříběh (Koncová světla), který je často svázán se vzpomínkami a rodinnými událostmi (Skrytá kopie). Ve snaze zachytit s deníkovou přesností události „divadla světa“, které autora neustále udivuje svou proměnlivostí, se básník stává „pouhým“ pozorovatelem tohoto světa, nikoli jeho aktérem. Jeho komentáře k událostem pak vznikají v rámci vnitřního prožití viděného, nikoliv v přímé konfrontaci s nimi.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Strašná záře (BB 1991); Bytost (BB 1994); Hluk (PP, BB 1997); Koncová světla (BB 2005); Ledolam (BB 2012); Skrytá kopie (BB 2022).
Výbory: Země nikoho (2008, výbor z knih Strašná záře; Bytost; Hluk).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: La Poésie tchèque en fin de siècle (Paříž 1999); 101 umělců v České republice (2000); 15 let Revolver Revue (2001); Ryby katedrál (2001); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Paříž 2002); Ruce básníků (2005); Antologie české poezie II. (2007); Six Czech Poets (2007); P. Šrámek: Pod cizím nebem bloudili jsme spolu (2009, rozhovor); Nejlepší české básně 2010 (2010); Nejlepší české básně 2011 (2011); Sto nejlepších českých básní 2012 (2012); Nejlepší české básně (2013); Každý ji zná tak bude maskovaná. 66 současných básní o Praze od 56 českých básníků a básnířek (2022).

LITERATURA

Studie a články: Š. Nosek: Sentiment, Souvislosti 2006, č. 4; J. Med: Laudatio na Petra Halmaye, Dokořán 2007, č. 41; P. Petr: Petr Halmay, Prostor Zlín 2007, č. 2; Jiří Pelán, Doslov. In P. H., Země nikoho (2008).
Recenze: Strašná záře: P. A. Bílek, NK 1991, č. 32/33; J. Rulf, LidN 30. 10. 1991; V. Šibrava, LD 10. 12. 1991 * Bytost: V. Šibrava, NK 1994, č. 27; J. Štolba, LitN 1994, č. 44 * Hluk: F. Tomáš, Právo 18. 2. 1998; A. Haman, NK 1998, č. 9; P. Hruška, Host 1998, č. 6; J. Chuchma, MFD 15. 10. 1998 * Koncová světla: O. Stehlíková, MFD 16. 12. 2005; M. Exner, Tvar 2006, č. 3; M. Lysoňková, A2 2006, č. 13; P. Boháč, Souvislosti 2006, č. 2; J. Štolba, Host 2006, č. 8; Pavel Hruška, Host 2006, č. 8; R. Krumphanzl, RR 2006, č. 65 * Země nikoho: J. Suk, Portál české literatury (zde); J. Štolba, LidN 11. 10. 2008, příl. Orientace; J. Staněk, Tvar 5. 2. 2009; J. Havlíček, iLiteratura 28. 1. 2009 (zde) * Ledolam: K. Thein, Tvar 2013, č. 14; J. Štolba, Respekt 2013, č. 2; M. Alexa, iLiteratura 1. 2. 2013 (zde) * Skrytá kopie: M. Jareš, Týnecké listy 2023, č. 2.
Rozhovor: P. Hruška, Host 2006, č. 8.

Autor hesla: Karel Piorecký (2008); Michal Jareš (2023)
Aktualizace hesla: 23. 3. 2023 (jar)
Aktualizace bibliografie: 23. 3. 2023 (jar)
 
zpět na hlavní stranu