Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Petr Kotyk

Obálka sbírky z nakladatelství Československý spisovatel (1991), typo Pavel Hrach


Obálka výboru z díla z nakladatelství Opus-Kristina Mědílková (2008), typo Jiří Mědílek


 Petr HALMAY

* 12. 9. 1958, Praha 
 
 
Básník, prozaik
 

Syn básníka Karla Šiktance. – Po maturitě (1977) vystřídal řadu povolání, pracoval mj. jako skladník v Národní galerii, učitel, čerpač v podniku Vodní zdroje (1981–1987), později jako kulisák. Po roce 1989 byl redaktorem týdeníku Fórum, později deníku Telegraf. Poté pracoval jako kulisák v Divadle Na zábradlí, spolupracoval s časopisem Týden. Od roku 1998 je jevištním technikem Národního divadla. – Spolupracuje též s Českým rozhlasem.

 

Halmay začal oficiálně publikovat až po roce 1989, přispíval zejména do Literárních novin, Revolver Revue, Souvislostí, Prostoru, Hostu, A2 ad. – Původní Halmayova prvotina, nazvaná Druhé tělo, byla naplánována k vydání v roce 1991 v nakladatelství Práce, nakonec však nevyšla. – V roce 2007 získal za sbírku Koncová světla Cenu Jana Skácela.

 

Poezii Petra Halmaye charakterizuje věcnost a popisnost, s nimiž autor zaznamenává všední situace a momenty v privátním životě a v životě města. V prvotině Strašná záře jsou tyto zdánlivě neosobní polohy vyvažovány výpověďmi člověka vrženého do světa klamů, hrůz a bytostné samoty. Osobní vzpomínky a zkušenosti zde mají vždy také přesah k nadosobnímu „my“, jímž se chce autor dotknou obecných, existenciálních daností. V Halmayově tvorbě postupně sílí rafinovanější postupy, metaliterární reflexe a také odkazy k aktuálnímu stavu světa – včetně válečných hrůz v zemích bývalé Jugoslávie (Bytost). Jako kompoziční experiment působí sbírka Hluk, v níž se střídají básnické texty s drobnými, silně lyrizovanými autobiografickými povídkami. V pozdější tvorbě se Halmayova poezie stále silněji přiklání k pravidelné, sevřené strofické struktuře, její věcnost směřuje až k epičnosti a půdorysem básně se stává sotva pozorovatelný mikropříběh (Koncová světla). Ve snaze zachytit s deníkovou přesností události „divadla světa“, které autora neustále udivuje svou proměnlivostí, se básník stává „pouhým“ pozorovatelem tohoto světa, nikoli jeho aktérem. Jeho komentáře k událostem pak vznikají v rámci vnitřního prožití viděného, nikoliv v přímé konfrontaci s nimi.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Strašná záře (BB 1991); Bytost (BB 1994); Hluk (PP, BB 1997); Koncová světla (BB 2005).
Výbory: Země nikoho (2008, výbor z knih Strašná záře; Bytost; Hluk).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: La Poésie tchèque en fin de siècle (Paříž 1999); 101 umělců v České republice (2000); 15 let Revolver Revue (2001); Ryby katedrál (2001); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Paříž 2002); Ruce básníků (2005); Antologie české poezie II. (2007); Six Czech Poets (2007).

LITERATURA

Studie a články: Š. Nosek: Sentiment, Souvislosti 2006, č. 4; J. Med: Laudatio na Petra Halmaye, Dokořán 2007, č. 41; P. Petr: Petr Halmay, Prostor Zlín 2007, č. 2; Jiří Pelán, Doslov. In P. H., Země nikoho (2008).
Recenze: Strašná záře: P. A. Bílek, NK 1991, č. 32/33; J. Rulf, LidN 30. 10. 1991; V. Šibrava, LD 10. 12. 1991 * Bytost: V. Šibrava, NK 1994, č. 27; J. Štolba, LitN 1994, č. 44 * Hluk: F. Tomáš, Právo 18. 2. 1998; A. Haman, NK 1998, č. 9; P. Hruška, Host 1998, č. 6; J. Chuchma, MFD 15. 10. 1998 * Koncová světla: O. Stehlíková, MFD 16. 12. 2005; M. Exner, Tvar 2006, č. 3; M. Lysoňková, A2 2006, č. 13; P. Boháč, Souvislosti 2006, č. 2; J. Štolba, Host 2006, č. 8; Pavel Hruška, Host 2006, č. 8; R. Krumphanzl, RR 2006, č. 65 * Země nikoho: J. Suk, Portál české literatury (zde); J. Štolba, LidN 11. 10. 2008, příl. Orientace (zde).
Rozhovor: P. Hruška, Host 2006, č. 8.

Autor hesla: Michal Jareš (2008); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2008 (jar)
Aktualizace bibliografie: 13. 10. 2008 (jar)
 
zpět na hlavní stranu