Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Jedinák


© Petr Jedinák

 Pavel KOSATÍK

* 13. 6. 1962, Boskovice 
 
 
Prozaik, autor biografií, publicista a redaktor
 

Otec byl zprvu učitelem, později úředníkem, matka účetní. Gymnázium absolvoval v rodišti (maturita 1980). Studoval na Právnické fakultě UK (absolutorium 1984, titul JUDr. na základě diplomové práce Aktuální právní problémy dekolonizace /Namibie/). V letech 1984–1986 byl zaměstnán jako podnikový kontrolor v agentuře Dilia, 1986–1989 byl redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel, na přelomu let 1989–1990 byl sekretářem redakce Literárního měsíčníku (resp. Literární revue). V letech 1990–1992 byl ve svobodném povolání, autorsky a redakčně spolupracoval s Knižním podnikatelským klubem (publikace pro děti), byl majitelem a editorem nakladatelství Kdo je kdo. V letech 1992–1995 byl zaměstnán v deníku Mladá fronta Dnes jako redaktor a editor. V roce 1995 byl zástupcem šéfredaktora v časopise Reflex. V letech 1996–2003 opět zvolil svobodné povolání. V roce 2004 přijal post vedoucího kulturní rubriky deníku Hospodářské noviny, později se opět věnoval pouze literatuře. Od roku 2008 je šéfredaktorem čtvrtletníku Národní 3, vydávaného Akademií věd ČR.

 

V osmdesátých letech se pohyboval v prostředí čs. SF fandomu, science-fiction se věnoval i v samizdatu. Sestavil samizdatové antologie zahraniční science-fiction Lety zakázanou rychlostí 1–2 (1985–1987); pod stejným titulem již oficiálně vydal antologie české science-fiction (1990). Vydával samizdatové časopisy Síra (1981–1983; náklad 7 výtisků) a Siréna (1983–1984; náklad asi 60 výtisků). – Přispíval do časopisů Zlatý máj, Kmen, VTM, Zápisník, Literární měsíčník, Po roce 1990 do deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny Hospodářské noviny, časopisů Melodie, Reflex, Týden a literárních časopisů Literární revue, Ikarie, Tvar, Literární noviny, Host aj. – Napsal scénáře k televizním dokumentům: Jan Masaryk – Život, Smrt (2 díly, 1998, režie Jaroslav Brabec); Fenomén Kohout (2000, režie Viktor Polesný); Bankéř první republiky (2001, režie Ivan Stehlík); seriál Samizdat (2003, režie Andrej Krob, Aleš Kisil ad.); Příběh červených střevíčků (o Karlu Jaroslavu Obrátilovi; 2006, režie Josef Císařovský) aj. Pro Českou televizi psal v letech 2005–2006 scénáře k publicistickému pořadu Knižní svět. Spolupracuje s Českým rozhlasem 3 – Vltava; vedle samostatných pořadů v letech 2002–2005 připravoval čtrnáctideník, později týdeník Historický klub.

 

Debutoval sci-fi prózou pro mládež Poslední sázka Abe Korkorána. V další tvorbě se však zaměřil na literaturu faktu a biografie výrazných osobností českých moderních dějin. Kosatíkovy práce jsou založeny na pečlivém pramenném průzkumu i metodách oral history. K popularitě jeho knih přispívá nejen atraktivita témat, ale zvláště vytříbený vypravěčský styl.
Ve své první knize, již můžeme řadit mezi literaturu faktu, Kosatík sledoval osudy manželek československých, resp. českých prezidentů (Osm žen z Hradu, rozšíř. Devět žen z Hradu) a v jejich životních příbězích pak každodennost „velkých dějin“, reprezentovaných jejich partnery. Jedné z nich – Olze Havlové – se věnoval podrobně v monografii „Člověk má dělat to, nač má sílu“; představil ji jako silnou osobnost, která rozhodně nežila jen ve stínu svého manžela. Život vedle výrazného partnera je také jedním z témat rozhovoru s Madlou Vaculíkovou (Já jsem oves), odkrývajícího mnohé ze života předlistopadového disentu. V další tvorbě se Kosatík obrátil k dějinám první československé republiky (Bankéř první republiky – Život dr. Jaroslava Preisse). Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy je populárním a přehledným průvodcem životem i dílem nejznámějších i spíše zapomínaných autorů německého jazyka, žijících v českých zemích. Životopisy Ferdinanda Peroutky (Ferdinand Peroutka – Život v novinách /1895–1938/, Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/) a Jana Masaryka (Jan Masaryk – Pravdivý příběh, spolu s Michalem Kolářem) Kosatíka dovedly zpět k problematice poválečných československých dějin. Peripetie komunistických špiček, jež řídily stát po roce 1948 představil spolu s Karlem Kaplanem v monografii Gottwaldovi muži, jež obsahuje stručné životopisy prezidentů Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a Antonína Novotného i dalších prominentů, kteří určovali politický směr komunistického Československa (Václav Kopecký, Alexej Čepička, Rudolf Slánský aj.). Rok 1948 byl mezníkem i pro ty, kteří se rozhodli pro emigraci nebo k ní byli donuceni; jejich příběhy nabízí kniha rozhovorů Rozchod 1948 (s Petrem Hrubým a Zdeňkem Poustou). Vztah velkých dějin a zrání a životních peripetií výrazné osobnosti je tématem biografie Fenomén Kohout, v níž Kosatík sledoval osudy i tvorbu spisovatele Pavla Kohouta od mladistvého komunistického nadšení až po pronásledování Státní bezpečností a nucenou emigraci. Naopak jako osobnost, jež zasvětila svůj život výhradně umění, představil svérázného malíře Svatopluka Sulka (Sulek maluje). Historie posledních padesáti let je také silným tématem monografie „Ústně více“ – Šestatřicátníci, věnované generačnímu okruhu Václava Havla. Na základě korespondence, rozhovorů i dalších dosud neznámých pramenů Kosatík popsal životní i tvůrčí osudy literární skupiny, jejíž členové v padesátých letech neměli velkou naději na uplatnění, přesto se v tomto přátelském okruhu sešly výrazné tvůrčí osobnosti, jež si vydobyly respekt v Čechách i v zahraničí (Václav Havel, Jiří Kuběna, Josef Topol, Pavel Švanda, Věra Linhartová, Viola Fischerová aj.).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, literatura faktu a práce o literatuře: Poslední sázka Abe Korkorána (P pro ml. 1992); Osm žen z Hradu (LF 1993, rozšíř. s tit. Devět žen z Hradu 1999); Bankéř první republiky – Život dr. Jaroslava Preisse (biografie, 1996); „Člověk má dělat to, nač má sílu“ – Život Olgy Havlové (biografie, 1997; též polsky, Varšava 2003); Jan Masaryk – Pravdivý příběh (biografie, 1998, s M. Kolářem); Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/ (2000); Fenomén Kohout (biografie, 2001); Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (monografie, 2001); Madla Vaculíková: Já jsem oves (rozhovor, 2002); Ferdinand Peroutka – Život v novinách /1895–1938/ (2003); Gottwaldovi muži (LF 2004, s K. Kaplanem); Sulek maluje (biografie, 2005); Rozchod 1948 – Rozhovory s českými poúnorovými exulanty (rozhovory, 2006, s P. Hrubým a Z. Poustou); „Ústně více“ – Šestatřicátníci (monografie, 2006).
Příspěvky v antologiích a sbornících: Stalo se zítra (antologie sci-fi, 1984); Návrat na planetu Zemi (antologie sci-fi, 1985); Lovci zlatých mloků (antologie sci-fi, 1988); Skandál v Divadle snů (antologie sci-fi, 1988); Malá galerie autorů Československého spisovatele (slovník, 1989); Vesmírní diplomaté (antologie sci-fi, 1990); Let na Měsíc (1993); Feminismus devadesátých let českým očima (1999); Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 1 (2003); Největší Čech (2005).
Uspořádal a vydal: Lety zakázanou rychlostí (antologie sci-fi, 1990).

LITERATURA

Recenze: Poslední sázka Abe Korkorána: vk (= Viktor Kudělka), Tvar 1992, č. 29; -vk-, ZM 1992, č. 5 * Osm žen z Hradu: J. Slomek, Telegraf 24. 4. 1993, příl. Příloha; M. Umlauf, MFD 30. 4. 1993, příl. Víkend; J. Peňás, LD 1. 6. 1993; M. Filip, NK 1993, č. 16; Z. Heřman, Tvar 1993, č. 25; L. Niklíček, Dějiny a současnost 1993, č. 4 * Bankéř první republiky: J. Pokorný, Tvar 1997, č. 11; Z. Urbánek, LitN 1997, č. 31 * „Člověk má dělat to, nač má sílu“: J. Lukeš, Týden 1998, č. 11; V. Novotný, Tvar 1998, č. 1; V. Šlajchrt, Respekt 1998, č. 1/2 * Jan Masaryk – Pravdivý příběh: J. B. Uhlíř, MFD 1. 12. 1998; L. Bobíková, Právo 2. 3. 2000; M. Nechvátal, Dějiny a současnost 1999, č. 2; V. Novotný, Tvar 1999, č. 4; P. Švanda, Proglas 2000, č. 5/6 * Ferdinand Peroutka – Pozdější život /1938–1978/: P. Zídek, LidN 8. 7. 2000; L. Bobíková, Právo 15. 8. 2000; L. Kuncová, Mosty 2000, č. 45; R. Kvaček, NK 2000, č. 25; B. Pečinka, Reflex 2000, č. 20 (polemika: P. Kosatík – K. Dražanová, Reflex 2000, č. 25); J. Peňás, Respekt 2000, č. 27; M. Přibáň, Tvar 2000, č. 19; V. Stanzel, Host 2000, č. 9; V. Burian, Aluze 2001, č. 1; J. Patočka, LitN 2001, č. 25 (polemika: S. Peroutková, P. Hrubý, L. Vaculík, LitN 2001, č. 28; J. Patočka, LitN 2001, č. 29; P. Tigrid, LitN 2001, č. 30; J. Slouka, LitN 2001, č. 30; T. Jungrová-Kaslová, LitN 2001, č. 33; P. Kosatík, LitN 2001, č. 33; J. Patočka, LitN 2001, č. 33) * Fenomén Kohout: I. Matějka, Hospodářské noviny 3. 9. 2001; J. Slomek, LidN 6. 9. 2001 (polemika: J. Beneš, LidN 13. 9. 2001); M. Šiška, Právo 22. 9. 2001; R. Diestler, Rock & pop 2001, č. 11; A. Halada, Reflex 2001, č. 38; A. Haman + R. Kvaček + E. Klouček, NK 2001, č. 42; V. Just, Divadelní noviny 2001, č. 20; E. Lukeš, Tvar 2001, č. 21; J. Peňás, Týden 2001, č. 37; V. Šlajchrt, Respekt 2001, č. 39; J. Vančura, Listy 2001, č. 6; J. Zrzavý, Revue Proglas 2001, č. 8; P. Hrubý, Babylon 11, 2001/2002, č. 1; V. Chyský, Polygon 2002, č. 1; J. Lukeš, Host 2002, č. 3; J. Pažout, Dějiny a současnost 2002, č. 5; S. Zwicker, Bohemia (München) 2002, 43/1 * Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy: V. Maidl, LidN 13. 4. 2002, příl. Orientace + Prager Zeitung 2002, č. 19, příl. Literatur; J. Hon, Souvislosti 2002, č. 2; F. Ryčl, Host 2002, č. 6; H. Kupcová, Svět literatury 2003, č. 25; J. Daníček, Roš chodeš 2004, č. 7 * Madla Vaculíková: Já jsem oves: J. Chuchma, MFD 2. 12. 2002; R. Kočík, Týdeník Rozhlas 2003, č. 27; P. Odehnal, Tvar 2003, č. 3; J. Pechar, LitN 2003, č. 9 * Ferdinand Peroutka – Život v novinách: P. Zídek, LidN 17. 4. 2004; P. Švanda, Revue Politika 2004, č. 3; E. Tabery, Respekt 2004, č. 3; I. Pfaff, Bohemia (München) 2004, 44/1 * Gottwaldovi muži: P. Zídek, LidN 11. 12. 2004; P. Hlavatý, Hospodářské noviny 21. 12. 2004; V. Šlajchrt, Respekt 2004, č. 48; J. Noha, A2 2005, č. 8 * Sulek maluje: M. Švagrová, LidN 20. 1. 2006; E. Pěnkava, Psí víno 2006, č. 37/8; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2006, č. 14 * „Ústně více“ – Šestatřicátníci: K. Turek, LidN 2. 12. 2006, příl. Orientace; P. Fischer, Hospodářské noviny 6. 12. 2006; P. Šrut, Právo 21. 12. 2006, příl. Salon; J. Hron, Literární novinky 2006, č. 1 (21); L. Jungmannová, A2 2006, č. 51/52; J. Peňás, Divadelní noviny 2006, č. 20; J. Rauvolf, Instinkt 2006, č. 46; J. Rulf, Reflex 2006, č. 47; M. Drápala, Dějiny a současnost 2007, č. 9; A. Haman + K. Kolařík, Tvar 2007, č. 2; P. Ondračka, Host 2007, č. 3; Z. Piluchová, Mosty 2007, č. 3; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2007, č. 2; A. Sirový, LitN 2007, č. 2; J. Trávníček, Host 2007, č. 3; V. Zajíčková, Protimluv 2007, č. 1/2.
Rozhovory: -ia- (= I. Adamovič), Ikarie 1998, č. 11 (s dalšími redaktory Ikarie); B. Správcová, Tvar 1999, č. 2; P. Nový, Slovo 17. 8. 1999; V. Hendrich, Týdeník Rozhlas 1999, č. 36; B. Pečinka, Proglas 2000, č. 5/6; M. Groman, NK 2001, č. 23; B. Pečinka, Reflex 2001, č. 36; K. Hvížďala, MFD 1. 9. 2001; M. Balaštík, Host 2002, č. 10; J. Rulf, Reflex 2002, č. 51/52; L. Verecký, MFD 13. 2. 2003, příl. Magazín Dnes; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2003, č. 17; J. Alner, Mosty 2005, č. 4 (též s K. Zavackou); J. Peňás, Týden 2006, č. 43; R. Kopáč, Právo 1. 12. 2006 + Týdeník Rozhlas 2007, č. 12.

Autor hesla: Kateřina Bláhová (2008)
Aktualizace hesla: 2. 7. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu