Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KULTURNÍ LIST 

 1949 - 1949 
 
 Čtrnáctideník pro kulturněpolitické otázky vydával ostravský Kulturní klub. Řídil jej Stanislav Vlček, zástupcem byl nejprve Emil Holas, od č. 2 Jan Hruška. Ke stálým redakčním spolupracovníkům patřili mj. Vojtěch Martínek a Fran Směja.
 Kulturní list byl především tribunou k prosazování kulturního programu komunistického režimu s úzkou vazbou na podmínky a okolnosti života Ostravska. Každé číslo bylo doprovázeno citáty ze sovětských a domácích stranických dokumentů. Ústředním materiálem byla vždy zásadní politická nebo kulturněpolitická stať (Zdeněk Nejedlý na spisovatelském sjezdu 1949, František Halas o Leninovi, Stanislav Vlček o hodnocení díla Aloise Jiráska apod.). Poezie byla publikována střídmě: tiskli ji především autoři oslavující nový režim (Stanislav Neumann, Jiří Sumara, Vlastimil Školaudy, Jan Štern), představeny byly také verše z akce Pracující do literatury. Články o historii a kultuře psali z dogmatických pozic mj. František Cimmer, Alfréd Lubojacký, Artur Závodský. Filmu se věnoval Josef Branžovský, divadlu Jan Havlásek Antonín Kurš, výtvarnictví Vladimír Hýl, rozhlasové tvorbě Jan Hruška Jaromír Nohavica st. List pravidelně informoval o kulturním dění v příhraničních polských oblastech.
 
Periodicita: Čtrnáctideník. – I (pravděpodobně 8 č., leden – červen 1949).
Podtituly: Čtrnáctideník pro kulturněpolitické otázky.
Technické informace: A4, cca 20 str.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu